Item


Remodelació i millora d’un edifici existent

L’edifici on es dura a terme aquest projecte és una masia construïda l’any 1900 per la Família Torró. Durant cinc generacions han viscut al Mas Martinet. Una finca d’arquitectura tradicional i rural. Construïda per la subsistència de la família sense necessitat de rendir comptes a senyors feudals/governants... La masia catalana va ser concebuda inicialment com un habitatge autosuficient amb les seves pròpies particularitats com: -Façana orientada al sud per un màxim aprofitament de les hores de llum -Teulades a dues aigües -Parets gruixudes i de pedres per mantenir l’escalfor a l’hivern i fresc a l’estiu -Planta baixa dedicada a la cuina i dependències com sala d’estar, menjador... -Planta superior dedicada als dormitoris principalment -En cas de tenir segona planta estava dedicada principalment a emmagatzemar o assecar aliments. No obstant això, l’èxode del camp a les ciutats propiciat per la revolució industrial del XIX va suposar l’abandonament de moltes d’elles o la reforma per tal d’adaptar-les a les noves necessitats de la vida contemporània

The building where this project takes place is a farmhouse built in 1900 by the Torró Family. during five generations have lived at Mas Martinet. A farm with traditional and rural architecture. Built by the sustenance of the family without the need to be accountable to feudal lords/rulers... The farmhouse Catalan was initially conceived as a self-sufficient home with its own particularities how: - South-facing facade for maximum use of daylight hours -Gabled roofs -Thick stone walls to keep warm in winter and cool in summer -Ground floor dedicated to the kitchen and outbuildings such as living room, dining room... -Upper floor mainly dedicated to bedrooms -If there was a second floor, it was mainly dedicated to storing or drying food. However, the exodus from the countryside to the cities brought about by the industrial revolution of the 19th meant the abandonment of many of them or the reform in order to adapt them to the new needs of life contemporary

Manager: Comas Baron, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Torró Valentí, Josep Oriol
Date: 2021 September 1
Abstract: L’edifici on es dura a terme aquest projecte és una masia construïda l’any 1900 per la Família Torró. Durant cinc generacions han viscut al Mas Martinet. Una finca d’arquitectura tradicional i rural. Construïda per la subsistència de la família sense necessitat de rendir comptes a senyors feudals/governants... La masia catalana va ser concebuda inicialment com un habitatge autosuficient amb les seves pròpies particularitats com: -Façana orientada al sud per un màxim aprofitament de les hores de llum -Teulades a dues aigües -Parets gruixudes i de pedres per mantenir l’escalfor a l’hivern i fresc a l’estiu -Planta baixa dedicada a la cuina i dependències com sala d’estar, menjador... -Planta superior dedicada als dormitoris principalment -En cas de tenir segona planta estava dedicada principalment a emmagatzemar o assecar aliments. No obstant això, l’èxode del camp a les ciutats propiciat per la revolució industrial del XIX va suposar l’abandonament de moltes d’elles o la reforma per tal d’adaptar-les a les noves necessitats de la vida contemporània
The building where this project takes place is a farmhouse built in 1900 by the Torró Family. during five generations have lived at Mas Martinet. A farm with traditional and rural architecture. Built by the sustenance of the family without the need to be accountable to feudal lords/rulers... The farmhouse Catalan was initially conceived as a self-sufficient home with its own particularities how: - South-facing facade for maximum use of daylight hours -Gabled roofs -Thick stone walls to keep warm in winter and cool in summer -Ground floor dedicated to the kitchen and outbuildings such as living room, dining room... -Upper floor mainly dedicated to bedrooms -If there was a second floor, it was mainly dedicated to storing or drying food. However, the exodus from the countryside to the cities brought about by the industrial revolution of the 19th meant the abandonment of many of them or the reform in order to adapt them to the new needs of life contemporary
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22747
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Arquitectura - Conservació i restauració
Architecture - Conservation and restoration
Title: Remodelació i millora d’un edifici existent
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors