Item


El deber de lealtad contractual. Justificación y aplicación

The goal of this doctoral dissertation is to explain that, for certain types of contracts, such as relational contracts, loyalty duties that derive from objective good faith are enforceable. Loyalty duties impose a more demanding standard, which requires the contracting parties to protect the interest of the other party in a special way or even to confer a straightforward benefit to them. This dissertation purports also to show that the enforceability of loyalty duties is justified by the need to protect against the risks created by the vulnerability and dependency typical of the trust relationships without which the success of these contracts becomes unlikely.

Aquest treball doctoral pretén explicar que, per a cert tipus de contractes com els contractes relacionals, són exigibles deures de lleialtat derivats de la bona fe objectiva. Els deures de lleialtat imposen un estàndard més exigent, que obliga els contractants a protegir l’interès de la contrapart d’una manera especial o directament beneficiar-lo. Tanmateix, aquest treball pretén evidenciar que el que justifica que els deures de lleialtat siguin jurídicament exigibles és la necessitat d’oferir una protecció contra els riscos generats per la vulnerabilitat i la dependència pròpies de les relacions de confiança, sense les quals és improbable que aquests contractes funcionin correctament

Esta investigación doctoral pretende explicar que para cierto tipo de contratos, como los contratos relacionales, son exigibles deberes de lealtad derivados de la buena fe objetiva. Los deberes de lealtad imponen un estándar más exigente, que obliga a los contratantes a cautelar el interés de la contraparte de un modo especial o directamente beneficiarlo. Así también, este trabajo pretende evidenciar que lo que justifica que los deberes de lealtad sean jurídicamente exigibles es la necesidad de ofrecer una protección contra los riesgos generados por la vulnerabilidad y la dependencia propias de las relaciones de confianza sin las cuales es improbable que estos contratos funcionen correctamente.

Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa

Universidad de Chile. Programa de Doctorado en Derecho

Universitat de Girona

Manager: Papayannis, Diego M.
Banfi del Río, Cristián
Ferrer Beltrán, Jordi
Universidad de Chile
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Author: Bustos Díaz, María Magdalena
Date: 2021 July 29
Abstract: The goal of this doctoral dissertation is to explain that, for certain types of contracts, such as relational contracts, loyalty duties that derive from objective good faith are enforceable. Loyalty duties impose a more demanding standard, which requires the contracting parties to protect the interest of the other party in a special way or even to confer a straightforward benefit to them. This dissertation purports also to show that the enforceability of loyalty duties is justified by the need to protect against the risks created by the vulnerability and dependency typical of the trust relationships without which the success of these contracts becomes unlikely.
Aquest treball doctoral pretén explicar que, per a cert tipus de contractes com els contractes relacionals, són exigibles deures de lleialtat derivats de la bona fe objectiva. Els deures de lleialtat imposen un estàndard més exigent, que obliga els contractants a protegir l’interès de la contrapart d’una manera especial o directament beneficiar-lo. Tanmateix, aquest treball pretén evidenciar que el que justifica que els deures de lleialtat siguin jurídicament exigibles és la necessitat d’oferir una protecció contra els riscos generats per la vulnerabilitat i la dependència pròpies de les relacions de confiança, sense les quals és improbable que aquests contractes funcionin correctament
Esta investigación doctoral pretende explicar que para cierto tipo de contratos, como los contratos relacionales, son exigibles deberes de lealtad derivados de la buena fe objetiva. Los deberes de lealtad imponen un estándar más exigente, que obliga a los contratantes a cautelar el interés de la contraparte de un modo especial o directamente beneficiarlo. Así también, este trabajo pretende evidenciar que lo que justifica que los deberes de lealtad sean jurídicamente exigibles es la necesidad de ofrecer una protección contra los riesgos generados por la vulnerabilidad y la dependencia propias de las relaciones de confianza sin las cuales es improbable que estos contratos funcionen correctamente.
Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa
Universidad de Chile. Programa de Doctorado en Derecho
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687819
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22826
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Lleialtat
Lealtad
Loyalty
Bona fe (Dret)
Buena fe (Derecho)
Good faith (Law)
Confiança
Confianza
Trust
Contractes
Contratos
Contracts
Contractes relacionals
Contratos relacionales
Relational contracts
347
Title: El deber de lealtad contractual. Justificación y aplicación
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors