Item


Hydrological alteration, critical swimming speed and life history in inland fish

Fresh waters are among the most biodiverse ecosystems globally but, at the same time, also the most threatened. Serious threats to freshwater ecosystems are, for example, habitat alteration, invasive alien species and climate change. One of the most pervasive indicators of anthropogenic impacts on rivers is the hydrological alteration caused by damming, which is known to reinforce the decline of biodiversity and biotic homogenisation of ecological communities. It also favours the establishment of alien fish, as many of them commonly prefer lentic habitats with warmer waters compared with native fish. Thus, jointly studying species distribution patterns and species traits and their evolutionary history provides an essential link to better understand species’ responses to environmental change and biological invasions, and to design effective management tools and policies. Thus, this thesis aimed to evaluate the relationship of distribution patterns and traits of inland fishes, and to understand the ecological filtering with a special focus on hydrological alteration using the Iberian ichthyofauna as a study system

Les aigües continentals són dels ecosistemes amb major biodiversitat, però al mateix temps estan molt amenaçades per l’alteració de l’hàbitat, les espècies invasores i el canvi climàtic. En concret, un dels millors indicadors de l’impacte humà sobre els rius és l’alteració hidrològica causada pels embassaments i les barreres artificials. De fet, se sap que la construcció de preses i la consegüent alteració hidrològica provoca la pèrdua de biodiversitat i l’homogeneïtzació de les comunitats biològiques. A més a més, afavoreixen l’establiment d’espècies invasores, millor adaptades que les autòctones a les noves característiques del medi. Per tant, l’estudi conjunt dels patrons de distribució, dels trets i de la història evolutiva dels peixos és fonamental per entendre millor les possibles respostes d’aquestes espècies a eventuals canvis ambientals i invasions biològiques, i al mateix temps, per planificar mesures de gestió eficaces. Així, l’objectiu principal d’aquesta tesi és avaluar les relacions entre els patrons de distribució i els trets de les espècies, així com estudiar el filtratge ecològic produït per l’alteració hidrològica fent servir els peixos ibèrics com cas d’estudi

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua

Universitat de Girona

Manager: García-Berthou, Emili
Radinger, Johannes
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Cano-Barbacil, Carlos
Date: 2022 November 18
Abstract: Fresh waters are among the most biodiverse ecosystems globally but, at the same time, also the most threatened. Serious threats to freshwater ecosystems are, for example, habitat alteration, invasive alien species and climate change. One of the most pervasive indicators of anthropogenic impacts on rivers is the hydrological alteration caused by damming, which is known to reinforce the decline of biodiversity and biotic homogenisation of ecological communities. It also favours the establishment of alien fish, as many of them commonly prefer lentic habitats with warmer waters compared with native fish. Thus, jointly studying species distribution patterns and species traits and their evolutionary history provides an essential link to better understand species’ responses to environmental change and biological invasions, and to design effective management tools and policies. Thus, this thesis aimed to evaluate the relationship of distribution patterns and traits of inland fishes, and to understand the ecological filtering with a special focus on hydrological alteration using the Iberian ichthyofauna as a study system
Les aigües continentals són dels ecosistemes amb major biodiversitat, però al mateix temps estan molt amenaçades per l’alteració de l’hàbitat, les espècies invasores i el canvi climàtic. En concret, un dels millors indicadors de l’impacte humà sobre els rius és l’alteració hidrològica causada pels embassaments i les barreres artificials. De fet, se sap que la construcció de preses i la consegüent alteració hidrològica provoca la pèrdua de biodiversitat i l’homogeneïtzació de les comunitats biològiques. A més a més, afavoreixen l’establiment d’espècies invasores, millor adaptades que les autòctones a les noves característiques del medi. Per tant, l’estudi conjunt dels patrons de distribució, dels trets i de la història evolutiva dels peixos és fonamental per entendre millor les possibles respostes d’aquestes espècies a eventuals canvis ambientals i invasions biològiques, i al mateix temps, per planificar mesures de gestió eficaces. Així, l’objectiu principal d’aquesta tesi és avaluar les relacions entre els patrons de distribució i els trets de les espècies, així com estudiar el filtratge ecològic produït per l’alteració hidrològica fent servir els peixos ibèrics com cas d’estudi
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687837
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22829
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Peixos d’aigua dolça
Peces de agua dulce
Freshwater fish
Models de distribució d’espècies
Modelos de distribución de especies
Species distribution models
Península Ibèrica
Península Ibérica
Iberian Peninsula
Espècies invasores
Especies invasoras
Invasive species
Alteració hidrològica
Alteración hidrológica
Hydrological alteration
Trets
Rasgos
Traits
Capacitat de natació
Capacidad de natación
Swimming performance
574
59
Title: Hydrological alteration, critical swimming speed and life history in inland fish
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors