Item


Roadmap for scaling up thermophilic CO2 bioreduction to acetate : shedding light on using surplus renewable energy and industrial off gases

Carbon dioxide (CO2) is largely emitted in the ignition of fossil fuels for transport, electricity generation or other industrial processes. CO2 is an inorganic compound that exists naturally on Earth, but its concentration has increased exponentially since the industrial revolution, causing the acceleration of global warming. Bioelectrochemical systems (BES) and more specifically, the microbial electrosynthesis (MES) platform is one of the several technologies that have been proposed to capture and convert it. What gives added value to MES is the use of microorganisms to catalyse the reduction of CO2 to target compounds, without the need for expensive and scarce materials. However, additional research is still needed for its commercialisation. In this sense, this PhD thesis addresses the challenges of scaling up thermophilic microbial electrosynthesis of acetate (HA) from CO2, using a mixed microbial culture, renewable energy and industrial gas emissions

El diòxid de carboni (CO₂) s’emet en la seva major part en la ignició de combustibles fòssils per al transport, la generació d’electricitat o altres processos industrials. El CO₂ és un compost inorgànic que es dona de manera natural en la Terra, però la seva concentració ha augmentat exponencialment des de la revolució industrial, provocant l’acceleració de l’escalfament global. Els sistemes bioelectroquímics (BES) i, més concretament, la plataforma d’electrosíntesis microbiana (MES) és una de les diverses tecnologies que s’han proposat per a la seva captura i conversió. El que dona valor afegit a la MES és l’ús de microorganismes per a catalitzar la reducció del CO₂ a compostos útils, sense necessitat de materials cars ni escassos. No obstant això, encara és necessari investigar més per a la seva comercialització. En aquest sentit, aquesta tesi doctoral aborda els reptes de l’escalatge de l’electrosíntesis microbiana d’acetat (HA) a partir de CO₂ en condicions termòfiles, utilitzant un cultiu microbià mixt, energies renovables i emissions de gasos industrials

This thesis was financially supported by the Catalan Government (2018 FI-B 00347) in the European FSE program (CCI 2014ES05SFOP007) and the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the grant agreement no. 760431 (BioReCO2ver; http://bioreco2ver.eu/). LEQUIA has been recognised as consolidated Research group by the Catalan Government with code 2017-SGR-1552

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua

13

Universitat de Girona

Manager: Balaguer i Condom, Maria Dolors
Puig Broch, Sebastià
European Commission
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Rovira Alsina, Laura
Date: 2022 December 2
Abstract: Carbon dioxide (CO2) is largely emitted in the ignition of fossil fuels for transport, electricity generation or other industrial processes. CO2 is an inorganic compound that exists naturally on Earth, but its concentration has increased exponentially since the industrial revolution, causing the acceleration of global warming. Bioelectrochemical systems (BES) and more specifically, the microbial electrosynthesis (MES) platform is one of the several technologies that have been proposed to capture and convert it. What gives added value to MES is the use of microorganisms to catalyse the reduction of CO2 to target compounds, without the need for expensive and scarce materials. However, additional research is still needed for its commercialisation. In this sense, this PhD thesis addresses the challenges of scaling up thermophilic microbial electrosynthesis of acetate (HA) from CO2, using a mixed microbial culture, renewable energy and industrial gas emissions
El diòxid de carboni (CO₂) s’emet en la seva major part en la ignició de combustibles fòssils per al transport, la generació d’electricitat o altres processos industrials. El CO₂ és un compost inorgànic que es dona de manera natural en la Terra, però la seva concentració ha augmentat exponencialment des de la revolució industrial, provocant l’acceleració de l’escalfament global. Els sistemes bioelectroquímics (BES) i, més concretament, la plataforma d’electrosíntesis microbiana (MES) és una de les diverses tecnologies que s’han proposat per a la seva captura i conversió. El que dona valor afegit a la MES és l’ús de microorganismes per a catalitzar la reducció del CO₂ a compostos útils, sense necessitat de materials cars ni escassos. No obstant això, encara és necessari investigar més per a la seva comercialització. En aquest sentit, aquesta tesi doctoral aborda els reptes de l’escalatge de l’electrosíntesis microbiana d’acetat (HA) a partir de CO₂ en condicions termòfiles, utilitzant un cultiu microbià mixt, energies renovables i emissions de gasos industrials
This thesis was financially supported by the Catalan Government (2018 FI-B 00347) in the European FSE program (CCI 2014ES05SFOP007) and the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the grant agreement no. 760431 (BioReCO2ver; http://bioreco2ver.eu/). LEQUIA has been recognised as consolidated Research group by the Catalan Government with code 2017-SGR-1552
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
13
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687916
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22837
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Collection: info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/760431/EU/Biological routes for CO2 conversion into chemical building blocks/BioRECO2VER
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Termofílic
Termofílico
Thermophilic
Excedent d’energies renovables
Excedente de energías renovables
Renewable energy surplus
Biocatalitzador
Biocatalizador
Biocatalysis
Valorització de C02
Valorización de CO2
C02 valorisation
Fermentació anaeròbica
Fermentación anaeróbica
Anaerobic fermentation
Termodinàmica
Planta pilot
Planta piloto
Pilot plant
502
536
54
620
Title: Roadmap for scaling up thermophilic CO2 bioreduction to acetate : shedding light on using surplus renewable energy and industrial off gases
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors