Item


Redes sociales de apoyo personal en jóvenes con discapacidad intelectual. Una comparativa entre redes de jóvenes con y sin discapacidad intelectual

Interpersonal relationships, understood as desired and meaningful relationships for people and the basis of their social network, stand out as a factor that significantly influences the processes of social inclusion in different areas of people’s lives. Having meaningful interpersonal relationships is essential for people to establish and manage a supportive social network, which is considered the apex of social inclusion (Forrester-Jones et al., 2006; Fulford & Cobigo, 2016). Previous studies indicate that people with intellectual disabilities often suffer from isolation and social exclusion (Cuskelly and Gilmore, 2014; Callus and Farrugia, 2016), which frequently leads to them experiencing difficulties in establishing and maintaining interpersonal relationships, achieving social inclusion and a good quality of life. Considering this situation, the main aim of this research is to study the personal support networks of young people with intellectual disabilities, comparing them with the personal support networks of other young people without disabilities, in order to know how their situation is and what their wishes are. Accordingly, interviews were conducted with 27 young people with intellectual disabilities and 24 young people without intellectual disabilities, aged between 13 and 19 years old, in which information was obtained about their personal support networks, following a Personal Network Analysis methodology (Molina, 2005). The information was collected and analysed using the Egonet software and the statistical program SPSS v.27 (IBM SPSS Statistics, New York, USA), which allowed to detect the significant differences existing between the personal support networks of the participants with and without disabilities

Les relacions interpersonals, enteses com a relacions desitjades i significatives per a les persones i base de la seva xarxa social, destaquen com un factor que influeix de manera significativa en els processos d’inclusió social en diferents àmbits de la vida de totes les persones. Disposar de relacions interpersonals significatives és fonamental perquè les persones puguin crear i gestionar una xarxa social de suport, la qual cosa es considera com el vèrtex o el cim de la inclusió social (Forrester-Jones et al. 2006; Fulford i Cobigo, 2016). Estudis previs indiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual pateixen, sovint, aïllament i exclusió social (CusKelly i Gilmore 2014, Callus i Farrugia 2016), la qual cosa deriva en què, en molts casos, experimentin dificultats per a construir i mantenir relacions interpersonals, aconseguir la inclusió social i una bona qualitat de vida. Tenint en compte aquesta situació, el principal objectiu d’aquesta recerca és l’estudi de les xarxes personals de suport de joves amb discapacitat intel·lectual, realitzant una comparativa amb les xarxes personals de suport d’altres joves sense discapacitat, per a conèixer la seva situació i desitjos. Per a això s’han realitzat entrevistes a 27 joves amb discapacitat intel·lectual i a 24 joves sense discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 13 i 19 anys d’edat, en les quals s’ha obtingut informació sobre les seves xarxes personals de suport, seguint una metodologia d’Anàlisi de Xarxes Personals (Molina, 2005). La informació va ser recollida i analitzada fent servir el software Egonet i el programa estadístic SPSS v.27 (IBM SPSS Statistics, Nova York, els EUA) que va permetre detectar les diferències significatives presents entre les xarxes personals dels participants amb i sense discapacitat

Programa de Doctorat en Educació

4

Universitat de Girona

Manager: Pallisera, Maria
Fullana Noell, Judit
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Rey Freire, Ana
Date: 2022 December 9
Abstract: Interpersonal relationships, understood as desired and meaningful relationships for people and the basis of their social network, stand out as a factor that significantly influences the processes of social inclusion in different areas of people’s lives. Having meaningful interpersonal relationships is essential for people to establish and manage a supportive social network, which is considered the apex of social inclusion (Forrester-Jones et al., 2006; Fulford & Cobigo, 2016). Previous studies indicate that people with intellectual disabilities often suffer from isolation and social exclusion (Cuskelly and Gilmore, 2014; Callus and Farrugia, 2016), which frequently leads to them experiencing difficulties in establishing and maintaining interpersonal relationships, achieving social inclusion and a good quality of life. Considering this situation, the main aim of this research is to study the personal support networks of young people with intellectual disabilities, comparing them with the personal support networks of other young people without disabilities, in order to know how their situation is and what their wishes are. Accordingly, interviews were conducted with 27 young people with intellectual disabilities and 24 young people without intellectual disabilities, aged between 13 and 19 years old, in which information was obtained about their personal support networks, following a Personal Network Analysis methodology (Molina, 2005). The information was collected and analysed using the Egonet software and the statistical program SPSS v.27 (IBM SPSS Statistics, New York, USA), which allowed to detect the significant differences existing between the personal support networks of the participants with and without disabilities
Les relacions interpersonals, enteses com a relacions desitjades i significatives per a les persones i base de la seva xarxa social, destaquen com un factor que influeix de manera significativa en els processos d’inclusió social en diferents àmbits de la vida de totes les persones. Disposar de relacions interpersonals significatives és fonamental perquè les persones puguin crear i gestionar una xarxa social de suport, la qual cosa es considera com el vèrtex o el cim de la inclusió social (Forrester-Jones et al. 2006; Fulford i Cobigo, 2016). Estudis previs indiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual pateixen, sovint, aïllament i exclusió social (CusKelly i Gilmore 2014, Callus i Farrugia 2016), la qual cosa deriva en què, en molts casos, experimentin dificultats per a construir i mantenir relacions interpersonals, aconseguir la inclusió social i una bona qualitat de vida. Tenint en compte aquesta situació, el principal objectiu d’aquesta recerca és l’estudi de les xarxes personals de suport de joves amb discapacitat intel·lectual, realitzant una comparativa amb les xarxes personals de suport d’altres joves sense discapacitat, per a conèixer la seva situació i desitjos. Per a això s’han realitzat entrevistes a 27 joves amb discapacitat intel·lectual i a 24 joves sense discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 13 i 19 anys d’edat, en les quals s’ha obtingut informació sobre les seves xarxes personals de suport, seguint una metodologia d’Anàlisi de Xarxes Personals (Molina, 2005). La informació va ser recollida i analitzada fent servir el software Egonet i el programa estadístic SPSS v.27 (IBM SPSS Statistics, Nova York, els EUA) que va permetre detectar les diferències significatives presents entre les xarxes personals dels participants amb i sense discapacitat
Programa de Doctorat en Educació
4
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687941
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22869
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Discapacitat intel·lectual
Discapacidad intelectual
Intellectual disability
Xarxes personals
Redes personales
Personal networks
Xarxes personals de suport
Redes personales de apoyo
Personal support networks
Inclusió social
Inclusión social
Social inclusion
Xarxes socials de suport
Redes sociales de apoyo
Social support networks
Dificultats d’aprenentatge
Dificultades de aprendizaje
Learning disabilities
Planificació educativa
Planificación educativa
Educational planning
316
37
Title: Redes sociales de apoyo personal en jóvenes con discapacidad intelectual. Una comparativa entre redes de jóvenes con y sin discapacidad intelectual
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0