Item


L’estudi de l’Efecte Forer en l’actualitat, l’experiment social que ens explica per què creiem en els horòscops.

The Forer effect is the psychological phenomenon that helps us understand because it is believed in horoscopes. The main purpose of this work is to replicate the social experiment initiated by Bertram Forer in 1948, where he defined this effect as the tendency to accept general descriptions of personality as their own, when they are actually adapted by everyone. To achieve this conclusion, he provided equal results of personality tests for his students and the average acceptance of the description was 4.12 out of 5. The other purposes of this study are to see how personality and gender relate to the Forer Effect and belief in horoscope. In order to achieve these goals, a Google Form has been prepared which consists of the administration of the custom NEO-FFI test and a feedback of the test, which is the same for everyone, although people do not know. In the investigation, 127 people participated from a random sample. The results show an average of 3.80 acceptance of the description provided, giving the goal of carrying out the Forer Effect experiment and seeing how it is present. Through quantitative analysis, it has been seen that personality traits are related to the belief of horrhoscope (Neuroticism and Opening) and to the Forer Effect (Neuroticism and Extroversion). Alternatively, it has been seen that being a woman relates to a greater belief in the horoscope

L’Efecte Forer és el fenomen psicològic que ens ajuda a entendre perquè es creu en els horòscops. L’objectiu principal d’aquest treball és replicar l’experiment social iniciat per Bertram Forer l’any 1948, on va definir aquest efecte com la tendència a acceptar descripcions generals de la personalitat com a pròpies, quan en realitat són adaptades per tothom. Per arribar a aquesta conclusió, va proporcionar resultats igual de tests de personalitat els seus alumnes i la mitjana d’acceptació de la descripció va ser de 4.12 sobre 5. Els altres propòsits del present estudi són veure com es relaciona la personalitat i el gènere amb l’Efecte Forer i la creença en l’horòscop. Per tal d’assolir aquests objectius, s’ha elaborat un Google Forms on consta de l’administració del test de personalitzat NEO-FFI i una retroacció del mateix test, la qual és la mateixa per a tothom, encara que les persones no ho saben. En la investigació han participat 127 persones d’una mostra aleatòria. Els resultats ens mostren una mitjana de 3.80 d’acceptació de la descripció proporcionada, donant per aconseguit la meta de dur a terme l’experiment de l’Efecte Forer i veient com aquest es troba present. Per mitjà d’una anàlisi quantitativa, s’ha pogut veure que hi ha trets de personalitat que es relacionen amb la creença de l’horòscop (Neuroticisme i Obertura) i amb l’Efecte Forer (Neuroticisme i Extroversió). Altrament, s’ha vist que el fet de ser dona es relaciona amb una major creença de l’horòscop. Paraules

3

Manager: Cunill Olivas, Monica
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Subirana Pérez, Judit
Date: 2022 June 1
Abstract: The Forer effect is the psychological phenomenon that helps us understand because it is believed in horoscopes. The main purpose of this work is to replicate the social experiment initiated by Bertram Forer in 1948, where he defined this effect as the tendency to accept general descriptions of personality as their own, when they are actually adapted by everyone. To achieve this conclusion, he provided equal results of personality tests for his students and the average acceptance of the description was 4.12 out of 5. The other purposes of this study are to see how personality and gender relate to the Forer Effect and belief in horoscope. In order to achieve these goals, a Google Form has been prepared which consists of the administration of the custom NEO-FFI test and a feedback of the test, which is the same for everyone, although people do not know. In the investigation, 127 people participated from a random sample. The results show an average of 3.80 acceptance of the description provided, giving the goal of carrying out the Forer Effect experiment and seeing how it is present. Through quantitative analysis, it has been seen that personality traits are related to the belief of horrhoscope (Neuroticism and Opening) and to the Forer Effect (Neuroticism and Extroversion). Alternatively, it has been seen that being a woman relates to a greater belief in the horoscope
L’Efecte Forer és el fenomen psicològic que ens ajuda a entendre perquè es creu en els horòscops. L’objectiu principal d’aquest treball és replicar l’experiment social iniciat per Bertram Forer l’any 1948, on va definir aquest efecte com la tendència a acceptar descripcions generals de la personalitat com a pròpies, quan en realitat són adaptades per tothom. Per arribar a aquesta conclusió, va proporcionar resultats igual de tests de personalitat els seus alumnes i la mitjana d’acceptació de la descripció va ser de 4.12 sobre 5. Els altres propòsits del present estudi són veure com es relaciona la personalitat i el gènere amb l’Efecte Forer i la creença en l’horòscop. Per tal d’assolir aquests objectius, s’ha elaborat un Google Forms on consta de l’administració del test de personalitzat NEO-FFI i una retroacció del mateix test, la qual és la mateixa per a tothom, encara que les persones no ho saben. En la investigació han participat 127 persones d’una mostra aleatòria. Els resultats ens mostren una mitjana de 3.80 d’acceptació de la descripció proporcionada, donant per aconseguit la meta de dur a terme l’experiment de l’Efecte Forer i veient com aquest es troba present. Per mitjà d’una anàlisi quantitativa, s’ha pogut veure que hi ha trets de personalitat que es relacionen amb la creença de l’horòscop (Neuroticisme i Obertura) i amb l’Efecte Forer (Neuroticisme i Extroversió). Altrament, s’ha vist que el fet de ser dona es relaciona amb una major creença de l’horòscop. Paraules
3
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22943
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Efecte Forer
Horòscops
Horoscopes
Astrologia
Astrology
Personalitat
Personality
Diferències entre sexes (Psicologia)
Sex differences (Psychology)
Forer Effect
Title: L’estudi de l’Efecte Forer en l’actualitat, l’experiment social que ens explica per què creiem en els horòscops.
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors