Item


Notes on Operations Management

Col·lecció: /oberta

The publication "Notes on Operations Management" is a document that covers different key topics in the management of production systems, organised in 11 chapters. The documents starts with the strategic aspects, and gradually and sequentially develops the more operational issues, covering aspects such as the calculation of the sales forecast, the master production shedule (MPS), the material requirement planning (MRP), stock management, project management, quality management, queue management, just-in-time, etc. Nonetheless, this is not an extensive and detailed text on the subject like most manuals in the field, but quite the opposite. It is a very concise and synthetic text, whose sole objective is to guide readers on each topic. This is why the document has been specifically called "notes". It is therefore an initial or complementary text for students who study subjects linked to "Operations Management" and who will undoubtedly need to supplement their knowledge with other resources such as the classes on the subjects, texts with solved problems, specific manuals for each topic, etc

La publicació “Notes sobre gestió de la producció” és un text que recull, en 11 capítols, diferents temàtiques clau en la gestió dels sistemes productius. Iniciant-se en els aspectes estratègics d’aquesta gestió, i de forma seqüencial, el document acaba desenvolupant els temes de caire més operatiu. Així es tracten aspectes com el càlcul de la previsió de vendes, el pla mestre de producció, la gestió de les necessitats de materials o MRP, la gestió d’estocs, la gestió de projectes, la gestió de la qualitat, la gestió de cues, el just-intime, etc. Ara bé, aquest no és un text extens i detallat al respecte, com la majoria dels manuals en la matèria, sinó justament el contrari. Es tracta d’un text molt concís i sintètic, que té com a únic objectiu orientar als lectors al respecte de cada temàtica. És per aquest fet que s’ha titulat el document específicament com a “notes”. Així doncs, aquest és un text inicial o complementari per aquells estudiants que cursen matèries vinculades a la “Gestió de la producció” i que sens dubte caldrà que complementin amb d’altres recursos com son les pròpies classes de la matèria, llibres amb problemes resolts, manuals específics per a cada temàtica, etc

Universitat de Girona. Servei de Publicacions

Author: Casadesús Fa, Martí
Llach Pagès, Josep
Marimon Viadiu, Frederic
Date: 2023 April
Abstract: Col·lecció: /oberta
The publication "Notes on Operations Management" is a document that covers different key topics in the management of production systems, organised in 11 chapters. The documents starts with the strategic aspects, and gradually and sequentially develops the more operational issues, covering aspects such as the calculation of the sales forecast, the master production shedule (MPS), the material requirement planning (MRP), stock management, project management, quality management, queue management, just-in-time, etc. Nonetheless, this is not an extensive and detailed text on the subject like most manuals in the field, but quite the opposite. It is a very concise and synthetic text, whose sole objective is to guide readers on each topic. This is why the document has been specifically called "notes". It is therefore an initial or complementary text for students who study subjects linked to "Operations Management" and who will undoubtedly need to supplement their knowledge with other resources such as the classes on the subjects, texts with solved problems, specific manuals for each topic, etc
La publicació “Notes sobre gestió de la producció” és un text que recull, en 11 capítols, diferents temàtiques clau en la gestió dels sistemes productius. Iniciant-se en els aspectes estratègics d’aquesta gestió, i de forma seqüencial, el document acaba desenvolupant els temes de caire més operatiu. Així es tracten aspectes com el càlcul de la previsió de vendes, el pla mestre de producció, la gestió de les necessitats de materials o MRP, la gestió d’estocs, la gestió de projectes, la gestió de la qualitat, la gestió de cues, el just-intime, etc. Ara bé, aquest no és un text extens i detallat al respecte, com la majoria dels manuals en la matèria, sinó justament el contrari. Es tracta d’un text molt concís i sintètic, que té com a únic objectiu orientar als lectors al respecte de cada temàtica. És per aquest fet que s’ha titulat el document específicament com a “notes”. Així doncs, aquest és un text inicial o complementari per aquells estudiants que cursen matèries vinculades a la “Gestió de la producció” i que sens dubte caldrà que complementin amb d’altres recursos com son les pròpies classes de la matèria, llibres amb problemes resolts, manuals específics per a cada temàtica, etc
Format: application/pdf
Citation: info:eu-repo/semantics/reference/hdl/10256/22629
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23014
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona. Servei de Publicacions
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978 84 8458 643 2
Rights: Attribution-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Subject: Producció -- Direcció i administració
Production management
Title: Notes on Operations Management
Type: info:eu-repo/semantics/book
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors