Item


Development and application of new methodologies for chemical bonding analysis

In the last decades, electronic structure methods have been crucial for chemists to achieve deeper insight into chemistry itself and to make predictions before performing the actual experiments. The development of computational approaches for chemical bonding analysis ultimately aims at performing predictions before running the electronic structure calculations. This Thesis is devoted to both development and application of tools for chemical bonding analysis, attempting to bridge the “physical” and “chemical” worlds and making a contribution to extract chemical information from wavefunction analysis. For this aim, we present the new computational tools developed, mainly focused in the topics of oxidation states and energy decomposition schemes, together with application to enlighten the chemical bonding picture of chemically-interesting, borderline and challenging molecular systems

En les últimes dècades, la química computacional ha sigut crucial per aconseguir una visió més profunda de la pròpia química i per dur a terme prediccions abans de realitzar els experiments. Per això el desenvolupament de noves metodologies computacionals d’anàlisi de l’enllaç químic és fonamental. Aquesta Tesi està dedicada tant al desenvolupament com a l’aplicació d’eines d’anàlisi de l’enllaç químic, intentant establir nexes d’unió entre els mons “físic” i “químic” i contribuir a l’extracció d’informació química mitjançant l’anàlisi de la funció d’ona. Amb aquesta finalitat, presentem les noves eines computacionals desenvolupades, centrades principalment en els temes dels estats d’oxidació i els esquemes de descomposició de l’energia, i llavors reportem la seva aplicació per desvelar la imatge de l’enllaç químic de sistemes moleculars químicament interessants i desafiants

Programa de Doctorat en Química

Universitat de Girona

Manager: Salvador Sedano, Pedro
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi
Author: Gimferrer Andrés, Martí
Date: 2023 March 27
Abstract: In the last decades, electronic structure methods have been crucial for chemists to achieve deeper insight into chemistry itself and to make predictions before performing the actual experiments. The development of computational approaches for chemical bonding analysis ultimately aims at performing predictions before running the electronic structure calculations. This Thesis is devoted to both development and application of tools for chemical bonding analysis, attempting to bridge the “physical” and “chemical” worlds and making a contribution to extract chemical information from wavefunction analysis. For this aim, we present the new computational tools developed, mainly focused in the topics of oxidation states and energy decomposition schemes, together with application to enlighten the chemical bonding picture of chemically-interesting, borderline and challenging molecular systems
En les últimes dècades, la química computacional ha sigut crucial per aconseguir una visió més profunda de la pròpia química i per dur a terme prediccions abans de realitzar els experiments. Per això el desenvolupament de noves metodologies computacionals d’anàlisi de l’enllaç químic és fonamental. Aquesta Tesi està dedicada tant al desenvolupament com a l’aplicació d’eines d’anàlisi de l’enllaç químic, intentant establir nexes d’unió entre els mons “físic” i “químic” i contribuir a l’extracció d’informació química mitjançant l’anàlisi de la funció d’ona. Amb aquesta finalitat, presentem les noves eines computacionals desenvolupades, centrades principalment en els temes dels estats d’oxidació i els esquemes de descomposició de l’energia, i llavors reportem la seva aplicació per desvelar la imatge de l’enllaç químic de sistemes moleculars químicament interessants i desafiants
Programa de Doctorat en Química
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/688430
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23080
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Enllaços químics
Enlaces químicos
Chemical bonding
Química computacional
Computational chemistry
Desenvolupament del mètode
Desarrollo del método
Method development
Anàlisi de la funció d’ona
Análisis de función de onda
Wavefunction analysis
Estats d’oxidació
Estados de oxidación
Oxidation states
Partició d’energia
Partición de energía
Energy partition
Àtoms en molècules
Átomos en moléculas
Atoms in molecules
544
Title: Development and application of new methodologies for chemical bonding analysis
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors