Item


Clinical epidemiology and molecular biology of cutaneous and mucosal melanoma in Girona 1994-2018

In this doctoral thesis, the epidemiology of cutaneous and mucosal melanoma is analyzed, as well as its molecular profile to provide new knowledge on a population basis in the province of Girona. The cancer registry of Girona was used as a high reliable a source of cases. The incidence and overall/relative survival at 5 and 10 years are described, in addition, a molecular analysis of the BRAF gene in cutaneous melanoma and a genetic panel in mucosal melanoma is performed. In addition, medical evidence is provided for the treatment of patients in daily clinical practice. Overall survival at 5 years for all stages in cutaneous melanomas is 81% similar to other published studies with a prevalence of mutations in the BRAF gene around 50% and stage being the only statistically significant prognostic factor for the survival. It is confirmed that BRAF gene mutation is not a prognostic factor. 5-year overall survival for all stages in mucosal melanomas is around 21%, also similar to other published studies. Vulvo-vaginal melanomas have better survival. The molecular profile where mutations in NRAS and NF1 dominate is different from cutaneous melanoma and we corroborate that they have a clearly worse prognosis

En aquesta tesi doctoral s’analitza l’epidemiologia del melanoma cutani i de mucoses, així com el seu perfil molecular per aportar nous coneixements en base poblacional de la província de Girona. Com a font de casos s’ha utilitzat el registre de càncer de Girona. Es descriu la incidència i la supervivència global i relativa a 5 i 10 anys, a més a més, es fa un anàlisi molecular del gen BRAF en el melanoma cutani i un panell genètic en el melanoma de mucoses. A part, s’aporta evidència mèdica del tractament dels pacients a la pràctica clínica diària. La supervivència global a 5 anys per tots els estadis en els melanomes cutanis és del 81% similar als altres estudis publicats amb una prevalença de mutacions en el gen BRAF al voltant del 50% i essent l’estadi l’únic factor pronòstic estadísticament significatiu per la supervivència. Es confirma que la mutació del gen BRAF no és un factor pronòstic. La supervivència global a 5 anys per tots els estadis en els melanomes de mucoses és del 21% similar també als altres estudis publicats. Els vulvo-vaginals són els que tenen millor supervivència. El perfil molecular on dominen les mutacions a NRAS i NF1 és diferent al melanoma cutani i es corrobora que tenen un clar pitjor pronòstic

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Universitat de Girona

Manager: Marcos-Gragera, Rafael
Rubió i Casadevall, Jordi
Sáez Zafra, Marc
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Carbó Bagué, Anna
Date: 2023 March 27
Abstract: In this doctoral thesis, the epidemiology of cutaneous and mucosal melanoma is analyzed, as well as its molecular profile to provide new knowledge on a population basis in the province of Girona. The cancer registry of Girona was used as a high reliable a source of cases. The incidence and overall/relative survival at 5 and 10 years are described, in addition, a molecular analysis of the BRAF gene in cutaneous melanoma and a genetic panel in mucosal melanoma is performed. In addition, medical evidence is provided for the treatment of patients in daily clinical practice. Overall survival at 5 years for all stages in cutaneous melanomas is 81% similar to other published studies with a prevalence of mutations in the BRAF gene around 50% and stage being the only statistically significant prognostic factor for the survival. It is confirmed that BRAF gene mutation is not a prognostic factor. 5-year overall survival for all stages in mucosal melanomas is around 21%, also similar to other published studies. Vulvo-vaginal melanomas have better survival. The molecular profile where mutations in NRAS and NF1 dominate is different from cutaneous melanoma and we corroborate that they have a clearly worse prognosis
En aquesta tesi doctoral s’analitza l’epidemiologia del melanoma cutani i de mucoses, així com el seu perfil molecular per aportar nous coneixements en base poblacional de la província de Girona. Com a font de casos s’ha utilitzat el registre de càncer de Girona. Es descriu la incidència i la supervivència global i relativa a 5 i 10 anys, a més a més, es fa un anàlisi molecular del gen BRAF en el melanoma cutani i un panell genètic en el melanoma de mucoses. A part, s’aporta evidència mèdica del tractament dels pacients a la pràctica clínica diària. La supervivència global a 5 anys per tots els estadis en els melanomes cutanis és del 81% similar als altres estudis publicats amb una prevalença de mutacions en el gen BRAF al voltant del 50% i essent l’estadi l’únic factor pronòstic estadísticament significatiu per la supervivència. Es confirma que la mutació del gen BRAF no és un factor pronòstic. La supervivència global a 5 anys per tots els estadis en els melanomes de mucoses és del 21% similar també als altres estudis publicats. Els vulvo-vaginals són els que tenen millor supervivència. El perfil molecular on dominen les mutacions a NRAS i NF1 és diferent al melanoma cutani i es corrobora que tenen un clar pitjor pronòstic
Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/688699
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23203
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Melanoma
Epidemiologia descriptiva
Epidemiología descriptiva
Desrciptive epidemiology
Biologia molecular
Biología molecular
Molecular biology
Càncer
Cáncer
Cancer
Incidència
Incidencia
Incidence
Supervivència
Supervivencia
Survival
Girona
Genètica
Genética
Genetics
311
575
577
616
Title: Clinical epidemiology and molecular biology of cutaneous and mucosal melanoma in Girona 1994-2018
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors