Item


Informe de Comunitat: Celrà

Projecte de recerca “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”, guanyador en la convocatòria PANDÈMIES 2020 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya

El present document forma part del "Projecte HEBE. L’empoderament dels joves en la comunitat. Anàlisi de casos a partir de tres comunitats (HEBE-III)" i és la continuació de la línia d’investigació iniciada al 2010 amb el projecte "L’avaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia d’aprenentatge per a l’empoderament personal i comunitari" (EDU2010-15122). A la convocatòria de l’any 2013 la investigació es va centrar en les persones joves i en els seus espais, moments i processos d’empoderament: "Projecte HEBE. L’empoderament dels joves: Anàlisi dels moments, espais i processos que contribueixen a l’empoderament juvenil" (EDU2013-42979-R). Al 2017 es donava continuïtat a la investigació desenvolupada amb el "Projecte HEBE. Identificació de factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil: anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors" (EDU2017-83249-R). Les qüestions concretes a què volem donar resposta amb aquesta investigació són: Com influeix la comunitat en l’empoderament juvenil? Quines estratègies i recursos hauria de potenciar la comunitat per tal de facilitar l’empoderament de les persones joves? Quines sinergies s’estableixen entre els projectes socioeducatius amb finalitat empoderadora i el seu entorn comunitari? Quin és l’impacte dels projectes d’empoderament juvenil en les persones joves mateixes i en la comunitat? Es vol que la resposta es doni a través de la veu i la mirada dels diferents agents implicats (joves, professionals, càrrecs polítics i ciutadania), coconstruint coneixement i buscant generar impacte en les comunitats que hi participen. La metodologia emprada és l’estudi de casos de 3 comunitats de Catalunya: el districte de Ciutat Vella de Barcelona (102.138 hab.), el barri oest de la ciutat de Girona (9.610 hab.) i el municipi de Celrà (5.390 hab.). Cada comunitat esdevé un cas que ha de servir com a referent per ajudar a entendre i per avançar en el disseny de polítiques i serveis socioeducatius públics per a la joventut. Entenem comunitat com a unitat territorial, ambiental i sociocultural que vincula persones a partir de certs elements comuns, com ara l’adscripció geogràfica, ja sigui el barri o la ciutat, incloent-hi també la comunitat digital. Aquest document correspon a l’informe de la comunitat del municipi de Celrà

Convocatòria PANDÈMIES 2020 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya

Aquest informe és part del projecte de R+D+I Ref.: PID2020-119939RB-I00, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/

Universitat de Girona. Departament de Pedagogia

Manager: Universitat Autònoma de Barcelona. Projecte HEBE
Universitat de Barcelona. Projecte HEBE
Universidad Autónoma de Madrid. Projecte HEBE
Agencia Estatal de Investigación
HEBE (Projecte de recerca)
Other contributions: Universitat de Girona. Projecte HEBE
Author: Planas Lladó, Anna
Carrera Fossas, Eduard
Sala Torrent, Mireia
Montserrat Boada, Carme
Iglesias Vidal, Edgar
Janer Hidalgo, Ángela
Date: 2023
Abstract: Projecte de recerca “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”, guanyador en la convocatòria PANDÈMIES 2020 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya
El present document forma part del "Projecte HEBE. L’empoderament dels joves en la comunitat. Anàlisi de casos a partir de tres comunitats (HEBE-III)" i és la continuació de la línia d’investigació iniciada al 2010 amb el projecte "L’avaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia d’aprenentatge per a l’empoderament personal i comunitari" (EDU2010-15122). A la convocatòria de l’any 2013 la investigació es va centrar en les persones joves i en els seus espais, moments i processos d’empoderament: "Projecte HEBE. L’empoderament dels joves: Anàlisi dels moments, espais i processos que contribueixen a l’empoderament juvenil" (EDU2013-42979-R). Al 2017 es donava continuïtat a la investigació desenvolupada amb el "Projecte HEBE. Identificació de factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil: anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors" (EDU2017-83249-R). Les qüestions concretes a què volem donar resposta amb aquesta investigació són: Com influeix la comunitat en l’empoderament juvenil? Quines estratègies i recursos hauria de potenciar la comunitat per tal de facilitar l’empoderament de les persones joves? Quines sinergies s’estableixen entre els projectes socioeducatius amb finalitat empoderadora i el seu entorn comunitari? Quin és l’impacte dels projectes d’empoderament juvenil en les persones joves mateixes i en la comunitat? Es vol que la resposta es doni a través de la veu i la mirada dels diferents agents implicats (joves, professionals, càrrecs polítics i ciutadania), coconstruint coneixement i buscant generar impacte en les comunitats que hi participen. La metodologia emprada és l’estudi de casos de 3 comunitats de Catalunya: el districte de Ciutat Vella de Barcelona (102.138 hab.), el barri oest de la ciutat de Girona (9.610 hab.) i el municipi de Celrà (5.390 hab.). Cada comunitat esdevé un cas que ha de servir com a referent per ajudar a entendre i per avançar en el disseny de polítiques i serveis socioeducatius públics per a la joventut. Entenem comunitat com a unitat territorial, ambiental i sociocultural que vincula persones a partir de certs elements comuns, com ara l’adscripció geogràfica, ja sigui el barri o la ciutat, incloent-hi també la comunitat digital. Aquest document correspon a l’informe de la comunitat del municipi de Celrà
Convocatòria PANDÈMIES 2020 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya
Aquest informe és part del projecte de R+D+I Ref.: PID2020-119939RB-I00, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/
Format: application/pdf
Citation: info:eu-repo/semantics/reference/hdl/10256/23227
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23238
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Collection: PID2020-119939RB-I00
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-119939RB-I00/ES/PROYECTO HEBE. EL EMPODERAMIENTO DE JOVENES EN LA COMUNIDAD. ANALISIS DE CASOS A PARTIR DE TRES COMUNIDADES/
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Apoderament (Ciències socials)
Empowerment (Social sciences)
Joves -- Aspectes socials
Youth -- Social aspects
Title: Informe de Comunitat: Celrà
Type: info:eu-repo/semantics/report
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors