Item


Formulació d’una campanya transmèdia com a estratègia de promoció d’una saga literària i d’expansió del seu univers narratiu

Amb l’aparició de la convergència mediàtica i l’era postmedia, així com de la cultura participativa, les narratives transmèdia prenen protagonisme pel seu caràcter no invasiu i pel fet de convidar l’usuari a prendre un rol actiu en l’experimentació del relat; que és líquid i obert a les aportacions dels consumidors. El present treball consisteix en la formulació d’una campanya transmèdia com a estratègia publicitària de La Fe de Warloo, una saga literària de fantasia en desenvolupament, funcionant també com a expansió de l’univers narratiu de l’obra, teixint un relat holístic que flueix per diversos mitjans. Partint de la base de la història i context de les novel·les, s’estableixen els aspectes fonamentals de la proposta transmèdia. A més, es conceben cinc continguts concrets i definits per mitjans diferents, amb correlació narrativa, que al mateix temps serveixen com a referent per continguts futurs a implementar a l’univers narratiu.

With the apparition of media convergence and the postmedia era, as well as the participatory culture, transmedia storytelling stands for its non disruptive nature and the fact that invites the user to take an active role in theexperimentation of the story; which is liquid and open to contributions made by consumers. This work formulates a transmedia campaign as an advertisement strategy for La Fe de Warloo, a fantasy literary saga in the making, and also as a way to expand the narrative universe of the product, weaving a holistic story that flows through different media. Taking both the story and context of the novels as a foundation, this work sets the essential aspects of the transmedia campaign. In addition, five defined and particular pieces of content are conceived for separate media, with a narrative correlation, which at the same time serve as a reference for future content to add to the narrative universe.

Manager: Costa Fernàndez, Lluís
Author: Esteba Masjuan, Pol
Date: 2021 May
Abstract: Amb l’aparició de la convergència mediàtica i l’era postmedia, així com de la cultura participativa, les narratives transmèdia prenen protagonisme pel seu caràcter no invasiu i pel fet de convidar l’usuari a prendre un rol actiu en l’experimentació del relat; que és líquid i obert a les aportacions dels consumidors. El present treball consisteix en la formulació d’una campanya transmèdia com a estratègia publicitària de La Fe de Warloo, una saga literària de fantasia en desenvolupament, funcionant també com a expansió de l’univers narratiu de l’obra, teixint un relat holístic que flueix per diversos mitjans. Partint de la base de la història i context de les novel·les, s’estableixen els aspectes fonamentals de la proposta transmèdia. A més, es conceben cinc continguts concrets i definits per mitjans diferents, amb correlació narrativa, que al mateix temps serveixen com a referent per continguts futurs a implementar a l’univers narratiu.
With the apparition of media convergence and the postmedia era, as well as the participatory culture, transmedia storytelling stands for its non disruptive nature and the fact that invites the user to take an active role in theexperimentation of the story; which is liquid and open to contributions made by consumers. This work formulates a transmedia campaign as an advertisement strategy for La Fe de Warloo, a fantasy literary saga in the making, and also as a way to expand the narrative universe of the product, weaving a holistic story that flows through different media. Taking both the story and context of the novels as a foundation, this work sets the essential aspects of the transmedia campaign. In addition, five defined and particular pieces of content are conceived for separate media, with a narrative correlation, which at the same time serve as a reference for future content to add to the narrative universe.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23307
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Narrativa transmèdia
Transmedia storytelling
Campanyes publicitàries
Transmedia campaign
Literatura fantàstica
Fantasy literature
Title: Formulació d’una campanya transmèdia com a estratègia de promoció d’una saga literària i d’expansió del seu univers narratiu
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors