Item


Coneixement i adaptació als riscos hidrològics derivats del canvi climàtic a la Costa Brava. El cas de Blanes

Aquest Treball de Final de Grau té l’objectiu d’investigar el grau de coneixement i d’adaptació de l’Administració pública i el sector turístic de Blanes respecte a l’impacte que tenen els riscos hidrològics derivats del canvi climàtic en els espais vulnerables com el Delta de la Tordera, la platja de S’Abanell i el passeig. Primer es presenta un marc teòric sobre el canvi climàtic, les seves conseqüències a Catalunya i la relació dels riscos hidrològics derivats del canvi climàtic amb el turisme. També es parla de Blanes: evolució, actuacions per fer front als danys i efectes dels riscos hidrològics derivats del canvi climàtic a la platja de S’Abanell, al Delta de la Tordera i al passeig. Finalment, es descriuen els fenòmens meteorològics extrems dels últims vint anys que han tingut lloc a Blanes, per conèixer quins han estat els seus impactes, i s’entrevisten diferents tècnics de l’Administració pública i del sector científic i responsables d’allotjaments turístics del municipi

This Final Project aims to investigate the degree of knowledge and adaptation of the Public Administration and the tourism sector of Blanes with regard to the impact that the hydrological risks arising from climate change have on vulnerable areas such as the Delta de la Tordera, the beach of S’Abanell and the promenade. First, there is a theoretical framework on climate change, its consequences in Catalonia and the relationship of hydrological risks arising from climate change to tourism. There is also a section about Blanes: evolution, actions to deal with the damage and effects of hydrological phenomena arising from climate change on the beach of S’Abanell, the Delta de la Tordera and the promenade. Finally, the extreme weather phenomena of the last twenty years that have taken place in Blanes are described, to know what their impacts have been, and various technicians from the public administration and the scientific sector and tourist accommodation officials in the municipality are interviewed

4

13

Manager: Gabarda Mallorquí, Ariadna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Boix Aldeguer, Mar
Date: 2021
Abstract: Aquest Treball de Final de Grau té l’objectiu d’investigar el grau de coneixement i d’adaptació de l’Administració pública i el sector turístic de Blanes respecte a l’impacte que tenen els riscos hidrològics derivats del canvi climàtic en els espais vulnerables com el Delta de la Tordera, la platja de S’Abanell i el passeig. Primer es presenta un marc teòric sobre el canvi climàtic, les seves conseqüències a Catalunya i la relació dels riscos hidrològics derivats del canvi climàtic amb el turisme. També es parla de Blanes: evolució, actuacions per fer front als danys i efectes dels riscos hidrològics derivats del canvi climàtic a la platja de S’Abanell, al Delta de la Tordera i al passeig. Finalment, es descriuen els fenòmens meteorològics extrems dels últims vint anys que han tingut lloc a Blanes, per conèixer quins han estat els seus impactes, i s’entrevisten diferents tècnics de l’Administració pública i del sector científic i responsables d’allotjaments turístics del municipi
This Final Project aims to investigate the degree of knowledge and adaptation of the Public Administration and the tourism sector of Blanes with regard to the impact that the hydrological risks arising from climate change have on vulnerable areas such as the Delta de la Tordera, the beach of S’Abanell and the promenade. First, there is a theoretical framework on climate change, its consequences in Catalonia and the relationship of hydrological risks arising from climate change to tourism. There is also a section about Blanes: evolution, actions to deal with the damage and effects of hydrological phenomena arising from climate change on the beach of S’Abanell, the Delta de la Tordera and the promenade. Finally, the extreme weather phenomena of the last twenty years that have taken place in Blanes are described, to know what their impacts have been, and various technicians from the public administration and the scientific sector and tourist accommodation officials in the municipality are interviewed
4
13
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23323
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Allotjament turístic -- Blanes (Catalunya)
Tourist camps -- Blanes (Catalonia)
Canvis climàtics -- Blanes (Catalunya)
Climatic changes -- Blanes (Catalonia)
Turisme -- Blanes (Catalunya)
Tourism -- Blanes (Catalonia)
Medi ambient -- Avaluació del risc
Environmental risk assessment
Title: Coneixement i adaptació als riscos hidrològics derivats del canvi climàtic a la Costa Brava. El cas de Blanes
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors