Item


La responsabilitat social i mediambiental de la generació Z en el consum de roba

Aquesta investigació té com a objectiu conèixer el grau de responsabilitat de la generació Z a l’hora de consumir roba, a partir de l’estudi i anàlisi de variables com són les diverses fases del procés de compra. La metodologia d’investigació es fonamenta en la utilització de tres tècniques complementàries: 20 entrevistes individuals en profunditat, 6 grups de discussió i 196 qüestionaris, per tal de garantir l’aproximació a l’objecte d’estudi des d’un punt de vista qualitatiu i quantitatiu. Els resultats generals mostren un nivell baix d’informació sobre les problemàtiques i una incoherència entre la preocupació i l’actuació davant d’aquestes. En segon terme, els resultats apunten que hi ha consciència sobre aquest fet i voluntat de canvi, però a través d’una inversió mínima de temps i diners. A nivell de conclusió, s’estima que per aconseguir un consum més responsable cal mostrar les problemàtiques de manera propera al consumidor, tot i que caldria dur a terme més estudis per tal d’aprofundir en les variables investigades.

The aim of this research is to find out the degree of responsibility of generation Z when consuming clothes, based on the study and analysis of variables such as the various phases of the purchasing process. The research methodology is based on the use of three complementary techniques: 20 in-depth individual interviews, 6 focus groups and 196 questionnaires, in order to guarantee the approach to the object of study from a qualitative and quantitative point of view. The overall results show a low level of information about the problems and an inconsistency between the concern and the action in front of them. Second, the results show that there is awareness of this fact and willingness to change, but through a minimal investment of time and money. In conclusion, it is estimated that in order to achieve more responsible consumption, it is necessary to show the problems in a way that is close to the consumer, although more studies should be carried out in order to delve deeper into the variables investigated.

Manager: Costa Marcé, Albert
Author: Martínez Malingré, Noor
Date: 2021 May
Abstract: Aquesta investigació té com a objectiu conèixer el grau de responsabilitat de la generació Z a l’hora de consumir roba, a partir de l’estudi i anàlisi de variables com són les diverses fases del procés de compra. La metodologia d’investigació es fonamenta en la utilització de tres tècniques complementàries: 20 entrevistes individuals en profunditat, 6 grups de discussió i 196 qüestionaris, per tal de garantir l’aproximació a l’objecte d’estudi des d’un punt de vista qualitatiu i quantitatiu. Els resultats generals mostren un nivell baix d’informació sobre les problemàtiques i una incoherència entre la preocupació i l’actuació davant d’aquestes. En segon terme, els resultats apunten que hi ha consciència sobre aquest fet i voluntat de canvi, però a través d’una inversió mínima de temps i diners. A nivell de conclusió, s’estima que per aconseguir un consum més responsable cal mostrar les problemàtiques de manera propera al consumidor, tot i que caldria dur a terme més estudis per tal d’aprofundir en les variables investigades.
The aim of this research is to find out the degree of responsibility of generation Z when consuming clothes, based on the study and analysis of variables such as the various phases of the purchasing process. The research methodology is based on the use of three complementary techniques: 20 in-depth individual interviews, 6 focus groups and 196 questionnaires, in order to guarantee the approach to the object of study from a qualitative and quantitative point of view. The overall results show a low level of information about the problems and an inconsistency between the concern and the action in front of them. Second, the results show that there is awareness of this fact and willingness to change, but through a minimal investment of time and money. In conclusion, it is estimated that in order to achieve more responsible consumption, it is necessary to show the problems in a way that is close to the consumer, although more studies should be carried out in order to delve deeper into the variables investigated.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23328
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Consum responsable
Responsible consumption
Moda
Fashion
Roba de vestir
Clothing
Title: La responsabilitat social i mediambiental de la generació Z en el consum de roba
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors