Item


Conseqüències de la crisi sanitària del coronavirus en el sector hoteler de la Costa Brava

El present estudi se centra en la descripció i l’anàlisi de les conseqüències de la COVID-19 en el sector hoteler de la Costa Brava, fent incís en la comarca del Baix Empordà i partint de la hipòtesi que les conseqüències son devastadores pel sector. Es descriu la situació actual de la Costa Brava, el context de les dades macroeconòmiques i socials, l’actual crisi sanitària, econòmica i social, i les mesures preventives que s’han aplicat en el sector hoteler. A nivell metodològic, s’ha fet una revisió exhaustiva de diverses fonts documentals i s’han realitzat setze entrevistes en profunditat en l’àmbit hoteler de la Costa Brava per tal d’obtenir informació rellevant qualitativa, i així poder obtenir dades contrastades i incidir en la informació prèviament recopilada. Es descriuen dades relatives a la pandèmia, tan sanitàries com econòmiques, per tal de tenir una visió general de l’impacte que aquesta ha generat. S’analitzen dades de la reacció del sector turístic durant la pandèmia. Finalment, es detallen les mesures que s’han aplicat en el sector hoteler a nivell comunicatiu per frenar la crisi sanitària. Els resultats mostren que la majoria dels hotels enquestats romanen tancats, i la majoria dels que estan oberts han passat per un procés de reinvenció per tal de poder oferir el seu servei. Els sentiments generals que s’han produït en el sector han estat d’angoixa i por, majoritàriament provocada per la dificultat de presa de decisions i l’estrès laboral. Les conclusions posen de manifest que la principal eina comunicativa durant la pandèmia han estat les xarxes socials amb el principal objectiu de generar i adaptar contingut també usat per a les webs, tot amb la finalitat de demostrar al públic que malgrat no poder accedir a l’hotel, aquest seguia al mateix lloc de sempre i s’hi treballava per l’arribada dels seus clients.

This study focuses on the description and analysis of the consequences of Covidi-19 in the hotel sector of the Costa Brava, with emphasis on the Baix Empordà region and based on the hypothesis that the consequences are devastating for the sector. It describes the current situation of the Costa Brava, the context of macroeconomic and social data, the current health, economic and social crisis, and the preventive measures that have been applied in the hotel sector. In terms of methodology, an exhaustive review of various documentary sources was carried out and sixteen in-depth interviews were conducted in the hotel sector on the Costa Brava in order to obtain relevant qualitative information and thus obtain contrasted data and influence the information previously collected. Data on the pandemic, both health and economic, are described in order to obtain an overview of the impact it has generated. Data on the reaction of the tourism sector during the pandemic are analysed. Finally, the measures that have been applied in the hotel sector at the communication level to curb the health crisis are detailed. The results show that most hotels surveyed remain closed, and most of those that are open have undergone a process of reinvention in order to be able to offer their service. The general feelings in the sector have been of anxiety and fear, mostly caused by the difficulty of decision making and work stress. The conclusions show that the main communication tool during the pandemic was the social networks with the main objective of generating and adapting content also used for the websites, all with the aim of demonstrating to the public that despite not being able to access the hotel, it was still in the same place as always and was working to reach its customers.

Manager: Costa Marcé, Albert
Author: Massaguer i Vila, Ramon
Date: 2021 May
Abstract: El present estudi se centra en la descripció i l’anàlisi de les conseqüències de la COVID-19 en el sector hoteler de la Costa Brava, fent incís en la comarca del Baix Empordà i partint de la hipòtesi que les conseqüències son devastadores pel sector. Es descriu la situació actual de la Costa Brava, el context de les dades macroeconòmiques i socials, l’actual crisi sanitària, econòmica i social, i les mesures preventives que s’han aplicat en el sector hoteler. A nivell metodològic, s’ha fet una revisió exhaustiva de diverses fonts documentals i s’han realitzat setze entrevistes en profunditat en l’àmbit hoteler de la Costa Brava per tal d’obtenir informació rellevant qualitativa, i així poder obtenir dades contrastades i incidir en la informació prèviament recopilada. Es descriuen dades relatives a la pandèmia, tan sanitàries com econòmiques, per tal de tenir una visió general de l’impacte que aquesta ha generat. S’analitzen dades de la reacció del sector turístic durant la pandèmia. Finalment, es detallen les mesures que s’han aplicat en el sector hoteler a nivell comunicatiu per frenar la crisi sanitària. Els resultats mostren que la majoria dels hotels enquestats romanen tancats, i la majoria dels que estan oberts han passat per un procés de reinvenció per tal de poder oferir el seu servei. Els sentiments generals que s’han produït en el sector han estat d’angoixa i por, majoritàriament provocada per la dificultat de presa de decisions i l’estrès laboral. Les conclusions posen de manifest que la principal eina comunicativa durant la pandèmia han estat les xarxes socials amb el principal objectiu de generar i adaptar contingut també usat per a les webs, tot amb la finalitat de demostrar al públic que malgrat no poder accedir a l’hotel, aquest seguia al mateix lloc de sempre i s’hi treballava per l’arribada dels seus clients.
This study focuses on the description and analysis of the consequences of Covidi-19 in the hotel sector of the Costa Brava, with emphasis on the Baix Empordà region and based on the hypothesis that the consequences are devastating for the sector. It describes the current situation of the Costa Brava, the context of macroeconomic and social data, the current health, economic and social crisis, and the preventive measures that have been applied in the hotel sector. In terms of methodology, an exhaustive review of various documentary sources was carried out and sixteen in-depth interviews were conducted in the hotel sector on the Costa Brava in order to obtain relevant qualitative information and thus obtain contrasted data and influence the information previously collected. Data on the pandemic, both health and economic, are described in order to obtain an overview of the impact it has generated. Data on the reaction of the tourism sector during the pandemic are analysed. Finally, the measures that have been applied in the hotel sector at the communication level to curb the health crisis are detailed. The results show that most hotels surveyed remain closed, and most of those that are open have undergone a process of reinvention in order to be able to offer their service. The general feelings in the sector have been of anxiety and fear, mostly caused by the difficulty of decision making and work stress. The conclusions show that the main communication tool during the pandemic was the social networks with the main objective of generating and adapting content also used for the websites, all with the aim of demonstrating to the public that despite not being able to access the hotel, it was still in the same place as always and was working to reach its customers.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23330
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Turisme
Tourism
Costa Brava (Catalunya)
COVID-19 (Malaltia)
Economia
Economy
Comunicació
Communication
Title: Conseqüències de la crisi sanitària del coronavirus en el sector hoteler de la Costa Brava
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0