Item


Informe de comunitat: Ciutat Vella (Barcelona)

Projecte de recerca “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”, guanyador en la convocatòria PANDÈMIES 2020 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya

El present document forma part del "Projecte HEBE. L’empoderament dels joves en la comunitat. Anàlisi de casos a partir de tres comunitats (HEBE-III)" i és la continuació de la línia de recerca iniciada el 2010 amb el projecte "L’avaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia d’aprenentatge per a l’empoderament personal i comunitari" (EDU2010-15122). A la convocatòria de l’any 2013 la recerca es va centrar en els joves i en els seus espais, moments i processos d’empoderament: "Projecte HEBE. L’empoderament dels joves: Anàlisi dels moments, espais i processos que contribueixen a l’empoderament juvenil" (EDU2013-42979-R). Al 2017 es dona continuïtat a la recerca desenvolupada amb el projecte "Projecte HEBE. Identificació de factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil: anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors" (EDU2017-83249-R). Les qüestions concretes a què volem donar resposta amb aquesta recerca són: Com influeix la comunitat en l’empoderament juvenil? Quines estratègies i recursos hauria de potenciar la comunitat per tal de facilitar l’empoderament de les persones joves? Quines sinergies s’estableixen entre els projectes socioeducatius amb finalitat empoderadora i el seu entorn comunitari? Quin és l’impacte dels projectes d’empoderament juvenil en les persones joves mateixes i en la comunitat? Es vol que la resposta provingui de la veu i la mirada dels diferents agents implicats (jovent, professionals, polítics i ciutadania), coconstruint coneixement i buscant generar impacte en les comunitats que hi participen. La metodologia emprada és l’estudi de casos de 3 comunitats de Catalunya: el districte de Ciutat Vella de Barcelona (102.138 hab.), el barri oest de la ciutat de Girona (9.610 hab.) i el municipi de Celrà (5.390 hab.). Cada comunitat esdevé un cas que ha de servir com a referent per ajudar a entendre i avançar en el disseny de polítiques i serveis socioeducatius públics per al jovent. Entenem la comunitat com a unitat territorial, ambiental i sociocultural que vincula persones a partir de certs elements comuns, com ara l’adscripció geogràfica, ja sigui el barri o la ciutat, incloent també la comunitat digital. El que aquí es presenta és la síntesi de la recerca feta a la comunitat configurada pel districte de Ciutat Vella de Barcelona. El contingut d’aquest informe de comunitat és la síntesi dels tres informes previs que s’han estructurat metodològicament a partir de les estratègies de recerca que s’han dut a terme: informe d’entrevistes, informe de relats de vida i informe de grups de discussió

Aquest informe és part del projecte d’R+D+I Ref.: PID2020-119939RB-I00, finançat pel MCIN/AEI/10.13039/501100011033/

Universitat de Girona. Departament de Pedagogia

Manager: Universitat Autònoma de Barcelona. Projecte HEBE
Universitat de Barcelona. Projecte HEBE
Universidad Autónoma de Madrid. Projecte HEBE
Agencia Estatal de Investigación
HEBE (Projecte de recerca)
Other contributions: Universitat de Girona. Projecte HEBE
Author: Llena Berñe, Asun
Úcar, Xavier
Ciraso Calí, Anna
Corbella Molina, Laura
Gómez Serra, Miquel
Fabra, Núria
Martínez, Lucas M.
Núñez López, Héctor
Valdivia Vizarreta, Paloma
Vila Mumbrú, Carles
Date: 2023
Abstract: Projecte de recerca “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”, guanyador en la convocatòria PANDÈMIES 2020 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya
El present document forma part del "Projecte HEBE. L’empoderament dels joves en la comunitat. Anàlisi de casos a partir de tres comunitats (HEBE-III)" i és la continuació de la línia de recerca iniciada el 2010 amb el projecte "L’avaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia d’aprenentatge per a l’empoderament personal i comunitari" (EDU2010-15122). A la convocatòria de l’any 2013 la recerca es va centrar en els joves i en els seus espais, moments i processos d’empoderament: "Projecte HEBE. L’empoderament dels joves: Anàlisi dels moments, espais i processos que contribueixen a l’empoderament juvenil" (EDU2013-42979-R). Al 2017 es dona continuïtat a la recerca desenvolupada amb el projecte "Projecte HEBE. Identificació de factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil: anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors" (EDU2017-83249-R). Les qüestions concretes a què volem donar resposta amb aquesta recerca són: Com influeix la comunitat en l’empoderament juvenil? Quines estratègies i recursos hauria de potenciar la comunitat per tal de facilitar l’empoderament de les persones joves? Quines sinergies s’estableixen entre els projectes socioeducatius amb finalitat empoderadora i el seu entorn comunitari? Quin és l’impacte dels projectes d’empoderament juvenil en les persones joves mateixes i en la comunitat? Es vol que la resposta provingui de la veu i la mirada dels diferents agents implicats (jovent, professionals, polítics i ciutadania), coconstruint coneixement i buscant generar impacte en les comunitats que hi participen. La metodologia emprada és l’estudi de casos de 3 comunitats de Catalunya: el districte de Ciutat Vella de Barcelona (102.138 hab.), el barri oest de la ciutat de Girona (9.610 hab.) i el municipi de Celrà (5.390 hab.). Cada comunitat esdevé un cas que ha de servir com a referent per ajudar a entendre i avançar en el disseny de polítiques i serveis socioeducatius públics per al jovent. Entenem la comunitat com a unitat territorial, ambiental i sociocultural que vincula persones a partir de certs elements comuns, com ara l’adscripció geogràfica, ja sigui el barri o la ciutat, incloent també la comunitat digital. El que aquí es presenta és la síntesi de la recerca feta a la comunitat configurada pel districte de Ciutat Vella de Barcelona. El contingut d’aquest informe de comunitat és la síntesi dels tres informes previs que s’han estructurat metodològicament a partir de les estratègies de recerca que s’han dut a terme: informe d’entrevistes, informe de relats de vida i informe de grups de discussió
Aquest informe és part del projecte d’R+D+I Ref.: PID2020-119939RB-I00, finançat pel MCIN/AEI/10.13039/501100011033/
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23335
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Collection: PID2020-119939RB-I00
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-119939RB-I00/ES/PROYECTO HEBE. EL EMPODERAMIENTO DE JOVENES EN LA COMUNIDAD. ANALISIS DE CASOS A PARTIR DE TRES COMUNIDADES/
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Apoderament (Ciències socials)
Empowerment (Social sciences)
Joves -- Aspectes socials
Youth -- Social aspects
Title: Informe de comunitat: Ciutat Vella (Barcelona)
Type: info:eu-repo/semantics/report
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors