Item


Els adolescents i els influencers de moda

Aquest estudi d’investigació se centra en la relació dels adolescents amb els influencers que segueixen, més concretament de moda. Definits i acotats els conceptes d’adolescència, d’influencers i d’influencers de moda, aquest treball pretén descriure i aprofundir en el comportament dels adolescents d’entre 15 i 19 anys amb els influencers: a quins segueixen, a quina xarxa social, des de quin dispositiu, a quina hora, per quin motiu, en què es fixen, què els interessa, què els atrau per començar-los a seguir, si busquen marques en concret… per entendre aquesta nova generació d’Internautes que consumeixen l’entreteniment i la moda d’una altra manera i esbrinar què n’opinen una professional de màrqueting que treballa amb influencers de moda, una influencer de moda i la propietària d’una marca de roba que col·labora amb influencers de moda. A nivell metodològic es combinen quatre tècniques complementàries com son una revisió documental específica, un qüestionari aplicat sobre una mostra de 85 adolescents, un focus grup i tres entrevistes en profunditat. Els resultats indiquen que els adolescents de Catalunya –i concretament del Gironès– són vertaders ciutadans joves del segle XXI: utilitzen majoritàriament el mòbil, Instagram i els agrada estar a la moda. El present estudi conclou que tenen una relació visual i d’entreteniment amb els influencers (per ex. de moda) que segueixen, però cap lligam més fort.

This research study focuses on the relationship between teenagers and the influencers they follow, more specifically the fashion ones. Defined and limited the concepts of teenager years, influencers and fashion influencers, this work aims to describe and deepen the behavior of teenagers between the age of 15 and 19 with influencers: who they follow, in which social network, from which device, at what time, why, what they look, what interests them, what attracts them to start following them, if they are looking for specific brands… to understand this new generation of Internet users who consume entertainment and fashion in a different way and to find out what a marketing professional who works with fashion influencers, a fashion influencer and the owner of a clothing brand that collaborates with fashion influencers think. At the methodological level, four complementary techniques are combined, such as a specific documentary review, a questionnaire applied on a sample of 85 teenagers, a focus group and three in-depth interviews. The results indicate that teenagers in Catalonia -and specifically from “el Gironès”- are true young citizens of the 21st century: they mostly use mobile, Instagram and like to be fashionable. This study concludes that they have a visual and entertainment relationship with the influencers (e.g. fashion) that follow, but no stronger link.

Manager: Costa Marcé, Albert
Author: Pütz Comas, Svetlana
Date: 2021 May
Abstract: Aquest estudi d’investigació se centra en la relació dels adolescents amb els influencers que segueixen, més concretament de moda. Definits i acotats els conceptes d’adolescència, d’influencers i d’influencers de moda, aquest treball pretén descriure i aprofundir en el comportament dels adolescents d’entre 15 i 19 anys amb els influencers: a quins segueixen, a quina xarxa social, des de quin dispositiu, a quina hora, per quin motiu, en què es fixen, què els interessa, què els atrau per començar-los a seguir, si busquen marques en concret… per entendre aquesta nova generació d’Internautes que consumeixen l’entreteniment i la moda d’una altra manera i esbrinar què n’opinen una professional de màrqueting que treballa amb influencers de moda, una influencer de moda i la propietària d’una marca de roba que col·labora amb influencers de moda. A nivell metodològic es combinen quatre tècniques complementàries com son una revisió documental específica, un qüestionari aplicat sobre una mostra de 85 adolescents, un focus grup i tres entrevistes en profunditat. Els resultats indiquen que els adolescents de Catalunya –i concretament del Gironès– són vertaders ciutadans joves del segle XXI: utilitzen majoritàriament el mòbil, Instagram i els agrada estar a la moda. El present estudi conclou que tenen una relació visual i d’entreteniment amb els influencers (per ex. de moda) que segueixen, però cap lligam més fort.
This research study focuses on the relationship between teenagers and the influencers they follow, more specifically the fashion ones. Defined and limited the concepts of teenager years, influencers and fashion influencers, this work aims to describe and deepen the behavior of teenagers between the age of 15 and 19 with influencers: who they follow, in which social network, from which device, at what time, why, what they look, what interests them, what attracts them to start following them, if they are looking for specific brands… to understand this new generation of Internet users who consume entertainment and fashion in a different way and to find out what a marketing professional who works with fashion influencers, a fashion influencer and the owner of a clothing brand that collaborates with fashion influencers think. At the methodological level, four complementary techniques are combined, such as a specific documentary review, a questionnaire applied on a sample of 85 teenagers, a focus group and three in-depth interviews. The results indicate that teenagers in Catalonia -and specifically from “el Gironès”- are true young citizens of the 21st century: they mostly use mobile, Instagram and like to be fashionable. This study concludes that they have a visual and entertainment relationship with the influencers (e.g. fashion) that follow, but no stronger link.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23337
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Moda
Fashion
Adolescents
Teenagers
Màrqueting
Marketing
Title: Els adolescents i els influencers de moda
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors