Item


Gestión de la diversidad cultural y del diálogo intercultural en Escandinavia. Estudio de casos y análisis comparado de Mångkulturellt Centrum (Estocolmo) e Interkulturelt Museum (Oslo)

This research on cultural policy examines two organizations, Mångkulturellt Centrum in Stockholm, Sweden, and Interkulturelt Museum in Oslo, Norway. It bases its analysis on a context focused on cultural diversity and intercultural dialogue and is geographically situated in the Scandinavian region. The research presents a broad theoretical framework, using bibliographical and documentary review, which gathers the basic notions of cultural rights in the international sphere, taking into consideration its controversies and the latest advances achieved for its consolidation. It analyzes the evolution of cultural diversity and intercultural dialogue at the international level based on the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Council of Europe, having as key sources internal documents, publications and international agreements. And, it studies the relevance of the city in its commitment to diversity and interculturality in relation to the new models of local governance and to the increase of the protagonism of culture in urban areas, having as key sources the publications of other researchers, the Agenda 21 for Culture and the European program Intercultural Cities (ICC)

Aquesta investigació sobre política cultural examina dues organitzacions, Mångkulturellt Centrum a Estocolm, Suècia, i Interkulturelt Museum a Oslo, Noruega. L’estudi basa la seva anàlisi en un context centrat en la diversitat cultural i el diàleg intercultural, i es situa geogràficament a la regió escandinava. La investigació presenta un ampli marc teòric, emprant la revisió bibliogràfica i documental, que recull les nocions bàsiques dels drets culturals en l’àmbit internacional, prenent en consideració les seves controvèrsies i els darrers avenços aconseguits per consolidar-los. Analitza l’evolució de la diversitat cultural i el diàleg intercultural en l’àmbit internacional a partir de l’Organització de les Nacions Unides de l’educació, la ciència i la cultura (UNESCO) i del Consell d’Europa, tenint com a fonts clau documents interns, publicacions i acords internacionals. Finalment, estudia la rellevància de la ciutat en el seu compromís amb la diversitat i la interculturalitat en relació als nous models de governança local i a l’augment del protagonisme de la cultura a les àrees urbanes, prenent com a fonts clau les publicacions d’altres investigadors, l’Agenda 21 de la Cultura i el programa europeu Ciutats Interculturals (Intercultural Cities – ICC)

Programa de Doctorat en Educació

Universitat de Girona

Manager: Carbonell Camós, Eliseu
Carbó Ribugent, Gemma
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Riaza de los Mozos, Mónica
Date: 2023 March 17
Abstract: This research on cultural policy examines two organizations, Mångkulturellt Centrum in Stockholm, Sweden, and Interkulturelt Museum in Oslo, Norway. It bases its analysis on a context focused on cultural diversity and intercultural dialogue and is geographically situated in the Scandinavian region. The research presents a broad theoretical framework, using bibliographical and documentary review, which gathers the basic notions of cultural rights in the international sphere, taking into consideration its controversies and the latest advances achieved for its consolidation. It analyzes the evolution of cultural diversity and intercultural dialogue at the international level based on the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Council of Europe, having as key sources internal documents, publications and international agreements. And, it studies the relevance of the city in its commitment to diversity and interculturality in relation to the new models of local governance and to the increase of the protagonism of culture in urban areas, having as key sources the publications of other researchers, the Agenda 21 for Culture and the European program Intercultural Cities (ICC)
Aquesta investigació sobre política cultural examina dues organitzacions, Mångkulturellt Centrum a Estocolm, Suècia, i Interkulturelt Museum a Oslo, Noruega. L’estudi basa la seva anàlisi en un context centrat en la diversitat cultural i el diàleg intercultural, i es situa geogràficament a la regió escandinava. La investigació presenta un ampli marc teòric, emprant la revisió bibliogràfica i documental, que recull les nocions bàsiques dels drets culturals en l’àmbit internacional, prenent en consideració les seves controvèrsies i els darrers avenços aconseguits per consolidar-los. Analitza l’evolució de la diversitat cultural i el diàleg intercultural en l’àmbit internacional a partir de l’Organització de les Nacions Unides de l’educació, la ciència i la cultura (UNESCO) i del Consell d’Europa, tenint com a fonts clau documents interns, publicacions i acords internacionals. Finalment, estudia la rellevància de la ciutat en el seu compromís amb la diversitat i la interculturalitat en relació als nous models de governança local i a l’augment del protagonisme de la cultura a les àrees urbanes, prenent com a fonts clau les publicacions d’altres investigadors, l’Agenda 21 de la Cultura i el programa europeu Ciutats Interculturals (Intercultural Cities – ICC)
Programa de Doctorat en Educació
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/688659
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23383
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Diversitat cultural
Diversidad cultural
Cultural diversity
Interculturalitat
Interculturalidad
Interculturality
Drets culturals
Derechos culturales
Cultural rights
Polítiques culturals
Políticas culturales
Cultural policies
Gestió cultural
Gestión cultural
Cultural management
Diàleg intercultural
Diálogo intercultural
Intercultural dialogue
Països escandinaus
Países escandinavos
Scandinavian countries
316
Title: Gestión de la diversidad cultural y del diálogo intercultural en Escandinavia. Estudio de casos y análisis comparado de Mångkulturellt Centrum (Estocolmo) e Interkulturelt Museum (Oslo)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors