Item


Tren d’alta velocitat i desenvolupament local urbà. Aportacions a una nova base teòrica

Una de les finalitats principals del tren d’alta velocitat és la d’aportar desenvolupament local en aquelles ciutats i territoris on se’n construeixi una estació. Per aquesta raó, calen reflexions teòriques que ajudin els agents i les institucions a planificar correctament l’arribada de la nova gran infraestructura de transport, especialment en els aspectes relacionats amb la capacitat d’organització dels actors territorials. La teoria reticular pot ser una base teòrica útil per evitar concepcions deterministes de la relació entre infraestructura i territori, per explicar com es produeix el procés de desenvolupament local i per demostrar la importància dels agents territorials en aquest procés

One of the main purposes of High-Speed Train is to provide local development in those cities and territories where a station is built. For this reason, theoretical reflections that help agents and institutions to plan correctly the arrival of the new great infraestructure of transport are needed, especially in some aspects as capacity of organization of territorial actors. Reticular theory can be a useful theoretical base to prevent determinist conceptions of the relationship between infraestructure and territory, to explain how process of local development takes place and to prove the importance of territorial agents in this process

© Documents d’anàlisi geogràfica, 2006, núm. 48, p. 17-33

Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Girona

Author: Feliu i Torrent, Jaume
Date: 2006
Abstract: Una de les finalitats principals del tren d’alta velocitat és la d’aportar desenvolupament local en aquelles ciutats i territoris on se’n construeixi una estació. Per aquesta raó, calen reflexions teòriques que ajudin els agents i les institucions a planificar correctament l’arribada de la nova gran infraestructura de transport, especialment en els aspectes relacionats amb la capacitat d’organització dels actors territorials. La teoria reticular pot ser una base teòrica útil per evitar concepcions deterministes de la relació entre infraestructura i territori, per explicar com es produeix el procés de desenvolupament local i per demostrar la importància dels agents territorials en aquest procés
One of the main purposes of High-Speed Train is to provide local development in those cities and territories where a station is built. For this reason, theoretical reflections that help agents and institutions to plan correctly the arrival of the new great infraestructure of transport are needed, especially in some aspects as capacity of organization of territorial actors. Reticular theory can be a useful theoretical base to prevent determinist conceptions of the relationship between infraestructure and territory, to explain how process of local development takes place and to prove the importance of territorial agents in this process
Format: application/pdf
Citation: Feliu, J. (2006). Tren d’alta velocitat i desenvolupament local urbà: aportacions a una nova base teòrica. Documents d’anàlisi geogràfica, (48), 17-33. Recuperat 20 maig 2010, a http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/72651/82961
ISSN: 0212-1573
Document access: http://hdl.handle.net/10256/2360
Language: cat
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Girona
Collection: Articles publicats (D-FL)
Is part of: © Documents d’anàlisi geogràfica, 2006, núm. 48, p. 17-33
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Trens d’alta velocitat
High speed trains
Desenvolupament comunitari
Community development
Title: Tren d’alta velocitat i desenvolupament local urbà. Aportacions a una nova base teòrica
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors