Item


El nivell i la variació del risc cardiovascular en la prevenció primària de la demència

Dementia causes progressive cognitive impairment and inability to lead an independent life. Currently, there is no curative treatment for it, and thus primary prevention is essential. Age is the main risk factor for developing dementia and, with the progressive aging of society, it is necessary to have updated data to plan health services. Among the known risk factors, a large part are cardiovascular risk factors. We propose to study them in an integrated way with the cardiovascular risk equations. We have carried out a study to be able to validate dementia diagnoses from a large database that collects data from the primary care clinical history (SIDIAP) and thus, to be able to define the casuistry. We have also analyzed how the association between risk factors and dementia varies according to age and gender, from the age of 65. Finally, we have studied the effect of the level of cardiovascular risk with the REGICOR equation on the incidence of dementia. The results of our study have been satisfactory because they have allowed us extensively validate the dementia diagnoses registered in the SIDIAP database. Likewise, the study of the epidemiology of dementia has reported incidence results of 8.6 per 1,000 person-years (CI95% 8.0-9.3) and prevalence of 5.1% (CI95% 4.5%-5.7%). Both estimates were higher in women and the increase with age was more pronounced in women than in men. The results of study the effect of age and sex on the factors associated with dementia, have shown us that the variables most associated with dementia ranked in: Parkinson’s disease, excessive alcohol consumption, depressive disorder, and history of cerebrovascular disease. Both sex and age influence the association between several of these risk factors and dementia. Finally, the results we consider to have the greatest impact have been those provided by the study of the incidence of dementia in relation to the REGICOR risk groups: this incidence increases as the cardiovascular risk increases. The groups with the highest REGICOR risk have an incidence of dementia of 10.19 (CI95% 9.98-10.41), and this is even higher in people with a history of cardiovascular disease, increasing to 12.28 (95% CI 12.05-12.50)

La demència causa deteriorament cognitiu progressiu i incapacitació per portar una vida independent. No disposem d’un tractament curatiu i la seva prevenció primària és clau. Sabem que l’edat és el principal factor de risc per desenvolupar demència i, amb el progressiu envelliment de la societat, cal tenir dades actualitzades per planificar els serveis de salut. D’entre els factors de risc coneguts, una gran part són factors de risc cardiovasculars. Proposem estudiar-los de forma integrada amb les equacions de risc cardiovascular. Hem realitzat un estudi per a poder validar els diagnòstics de demència d’una gran base de dades que recull dades de la història clínica d’Atenció Primària (SIDIAP) i així, poder-ne definir la casuística. També hem analitzat l’associació entre factors de risc i demència i com varia segons l’edat i el sexe, a partir de 65 anys, i finalment, hem estudiat l’efecte del nivell del risc cardiovascular amb l’equació REGICOR sobre la incidència de demència. Els resultats del nostre estudi han estat satisfactoris perquè ens han permès validar àmpliament els diagnòstics de demència registrats a la base de dades SIDIAP. Així mateix, l’estudi de l’epidemiologia de la demència ens ha reportat resultats d’incidència de 8,6 per 1.000 persones–any (IC95% 8,0-9,3) i prevalença del 5,1% (IC95% 4,5%-5,7%). Ambdues més altes en les dones i amb un augment més pronunciat en dones que en homes a mesura que augmenta l’edat. Els resultats d’haver estudiat l’efecte de l’edat i el sexe en els factors associats a la demència, ens han mostrat que les variables més associades amb la demència han estat, per aquest ordre: la malaltia de Parkinson, el consum excessiu d’alcohol, el trastorn depressiu i els antecedents de malaltia cerebrovascular. I que tant el sexe com l’edat influeixen en l’associació entre diversos factors de risc i la demència. Finalment, els que considerem els resultats de major impacte han estat els proporcionats per l’estudi de la incidència de demència en relació al nivell de risc REGICOR: la incidència augmenta a mesura que augmenta el risc cardiovascular. Tant és així, que els grups amb risc REGICOR més elevat tenen una incidència de demència de 10,19 (IC95% 9,98-10,41), i aquesta encara és més alta en les persones amb antecedents de malaltia cardiovascular, augmentant fins a 12,28 (IC95% 12,05-12,50)

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Universitat de Girona

Manager: Ponjoan Thäns, Anna
Ramos Blanes, Rafel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Fages, Ester
Date: 2023 September 14
Abstract: Dementia causes progressive cognitive impairment and inability to lead an independent life. Currently, there is no curative treatment for it, and thus primary prevention is essential. Age is the main risk factor for developing dementia and, with the progressive aging of society, it is necessary to have updated data to plan health services. Among the known risk factors, a large part are cardiovascular risk factors. We propose to study them in an integrated way with the cardiovascular risk equations. We have carried out a study to be able to validate dementia diagnoses from a large database that collects data from the primary care clinical history (SIDIAP) and thus, to be able to define the casuistry. We have also analyzed how the association between risk factors and dementia varies according to age and gender, from the age of 65. Finally, we have studied the effect of the level of cardiovascular risk with the REGICOR equation on the incidence of dementia. The results of our study have been satisfactory because they have allowed us extensively validate the dementia diagnoses registered in the SIDIAP database. Likewise, the study of the epidemiology of dementia has reported incidence results of 8.6 per 1,000 person-years (CI95% 8.0-9.3) and prevalence of 5.1% (CI95% 4.5%-5.7%). Both estimates were higher in women and the increase with age was more pronounced in women than in men. The results of study the effect of age and sex on the factors associated with dementia, have shown us that the variables most associated with dementia ranked in: Parkinson’s disease, excessive alcohol consumption, depressive disorder, and history of cerebrovascular disease. Both sex and age influence the association between several of these risk factors and dementia. Finally, the results we consider to have the greatest impact have been those provided by the study of the incidence of dementia in relation to the REGICOR risk groups: this incidence increases as the cardiovascular risk increases. The groups with the highest REGICOR risk have an incidence of dementia of 10.19 (CI95% 9.98-10.41), and this is even higher in people with a history of cardiovascular disease, increasing to 12.28 (95% CI 12.05-12.50)
La demència causa deteriorament cognitiu progressiu i incapacitació per portar una vida independent. No disposem d’un tractament curatiu i la seva prevenció primària és clau. Sabem que l’edat és el principal factor de risc per desenvolupar demència i, amb el progressiu envelliment de la societat, cal tenir dades actualitzades per planificar els serveis de salut. D’entre els factors de risc coneguts, una gran part són factors de risc cardiovasculars. Proposem estudiar-los de forma integrada amb les equacions de risc cardiovascular. Hem realitzat un estudi per a poder validar els diagnòstics de demència d’una gran base de dades que recull dades de la història clínica d’Atenció Primària (SIDIAP) i així, poder-ne definir la casuística. També hem analitzat l’associació entre factors de risc i demència i com varia segons l’edat i el sexe, a partir de 65 anys, i finalment, hem estudiat l’efecte del nivell del risc cardiovascular amb l’equació REGICOR sobre la incidència de demència. Els resultats del nostre estudi han estat satisfactoris perquè ens han permès validar àmpliament els diagnòstics de demència registrats a la base de dades SIDIAP. Així mateix, l’estudi de l’epidemiologia de la demència ens ha reportat resultats d’incidència de 8,6 per 1.000 persones–any (IC95% 8,0-9,3) i prevalença del 5,1% (IC95% 4,5%-5,7%). Ambdues més altes en les dones i amb un augment més pronunciat en dones que en homes a mesura que augmenta l’edat. Els resultats d’haver estudiat l’efecte de l’edat i el sexe en els factors associats a la demència, ens han mostrat que les variables més associades amb la demència han estat, per aquest ordre: la malaltia de Parkinson, el consum excessiu d’alcohol, el trastorn depressiu i els antecedents de malaltia cerebrovascular. I que tant el sexe com l’edat influeixen en l’associació entre diversos factors de risc i la demència. Finalment, els que considerem els resultats de major impacte han estat els proporcionats per l’estudi de la incidència de demència en relació al nivell de risc REGICOR: la incidència augmenta a mesura que augmenta el risc cardiovascular. Tant és així, que els grups amb risc REGICOR més elevat tenen una incidència de demència de 10,19 (IC95% 9,98-10,41), i aquesta encara és més alta en les persones amb antecedents de malaltia cardiovascular, augmentant fins a 12,28 (IC95% 12,05-12,50)
Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/689568
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23865
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Demència
Demencia
Dementia
Epidemiologia
Epidemiología
Epidemiology
Factors de risc
Factores de riesgo
Risk factors
REGICOR
Sexe
Sexo
Gender
Edat
Edad
Age
Risc cardiovascular
Riesgo cardiovascular
Cardiovascular risk factors
Prevenció
Prevención
Prevention
616.1
616.8
Title: El nivell i la variació del risc cardiovascular en la prevenció primària de la demència
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors