Item


Monitoratge d’una impressora 3D d’extrusió de fil per determinar la influència de l’estratègia de fabricació en les peces fabricades

Amb l’aparició de la Indústria 4.0, són cada vegada més els sectors que volen digitalitzar els seus processos de fabricació. Per aquest motiu, amb la realització del present projecte es vol iniciar una línia de recerca sobre el monitoratge de processos de fabricació additiva, concretament els d’extrusió de filament, per tal d’adquirir un coneixement més ampli de com diferents factors: les vibracions, la temperatura o la humitat; poden afectar a la qualitat de les peces fabricades, des del punt de vista d’acabat superficial, precisió dimensional o propietats mecàniques. En el cas de les tecnologies d’impressió 3D, és essencial el monitoratge per poder garantir la qualitat, fiabilitat i eficiència del procés. Fer un seguiment exhaustiu dels diferents paràmetres durant el procés d’impressió, permet que els operadors puguin detectar problemes més aviat i fer ajustos necessaris per obtenir una impressió de gran qualitat

With the emergence of Industry 4.0, more and more sectors want to digitize the its manufacturing processes. For this reason, with the realization of the present project wants to start a line of research on the monitoring of additive manufacturing processes, specifically those of filament extrusion, in order to acquire a wider knowledge of how different factors: vibrations, temperature or humidity; can affect the quality of the manufactured parts, from the point of view of surface finish, dimensional accuracy or properties mechanical In the case of 3D printing technologies, monitoring is essential for to be able to guarantee the quality, reliability and efficiency of the process. Do a thorough follow-up of the different parameters during the printing process, allows operators to detect problems sooner and make necessary adjustments to get a high-quality print

Manager: Ferrer Real, Inés
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Vicens Linares, Lluc
Date: 2023 September 1
Abstract: Amb l’aparició de la Indústria 4.0, són cada vegada més els sectors que volen digitalitzar els seus processos de fabricació. Per aquest motiu, amb la realització del present projecte es vol iniciar una línia de recerca sobre el monitoratge de processos de fabricació additiva, concretament els d’extrusió de filament, per tal d’adquirir un coneixement més ampli de com diferents factors: les vibracions, la temperatura o la humitat; poden afectar a la qualitat de les peces fabricades, des del punt de vista d’acabat superficial, precisió dimensional o propietats mecàniques. En el cas de les tecnologies d’impressió 3D, és essencial el monitoratge per poder garantir la qualitat, fiabilitat i eficiència del procés. Fer un seguiment exhaustiu dels diferents paràmetres durant el procés d’impressió, permet que els operadors puguin detectar problemes més aviat i fer ajustos necessaris per obtenir una impressió de gran qualitat
With the emergence of Industry 4.0, more and more sectors want to digitize the its manufacturing processes. For this reason, with the realization of the present project wants to start a line of research on the monitoring of additive manufacturing processes, specifically those of filament extrusion, in order to acquire a wider knowledge of how different factors: vibrations, temperature or humidity; can affect the quality of the manufactured parts, from the point of view of surface finish, dimensional accuracy or properties mechanical In the case of 3D printing technologies, monitoring is essential for to be able to guarantee the quality, reliability and efficiency of the process. Do a thorough follow-up of the different parameters during the printing process, allows operators to detect problems sooner and make necessary adjustments to get a high-quality print
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23926
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Impressió 3D
Three-dimensional printing
Manteniment condicional
Machinery - Monitoring
Control de qualitat
Quality control
Title: Monitoratge d’una impressora 3D d’extrusió de fil per determinar la influència de l’estratègia de fabricació en les peces fabricades
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors