Item


Comunitat energètica en el polígon industrial de Ciutadella de Menorca

Els promotors, en el seu objectiu d’aconseguir una reducció en la factura elèctrica han decidit apostar per els recursos renovables i gratuïts, tals com l’energia solar fotovoltaica. En el marc actual, l’energia solar fotovoltaica és una de les tecnologies amb més experiència i futur, aconseguint una disminució de preus en més del 80% en menys de 10 anys. L’aparició contínua de millors productes ha dotat al sector d’una dinàmica global molt ràpida vers la seva instal·lació i una gran flexibilitat d’integració en edificis existents. L’àmbit d’aquest projecte es basa l’execució dels càlculs corresponents a la instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum col·lectiu de potència 130,90 kWp (100 kW nominals), juntament amb la seva posada en marxa, i l’execució dels càlculs corresponents a la instal·lació de quatre punts de recàrrega de vehicle elèctric juntament amb la seva derivació fins el quadre general i posada en marxa

The promoters, in their aim to achieve a reduction in the electricity bill, have decided to bet on renewable and free resources, such as photovoltaic solar energy. In the current framework, photovoltaic solar energy is one of the technologies with the most experience and future, achieving a price reduction of more than 80% in less than 10 years. The continuous appearance of better products has given the sector a very fast global dynamic towards its installation and a great flexibility of integration in existing buildings. The scope of this project is based on the execution of the calculations corresponding to the photovoltaic solar installation in the regime of collective self-consumption of power 130.90 kWp (100 kW nominal), together with its commissioning, and the execution of the calculations corresponding to the installation of four electric vehicle charging points together with their derivation to the general panel and commissioning

7

Manager: Figueras Coma, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Marquet Moll, Joan
Date: 2023 June 1
Abstract: Els promotors, en el seu objectiu d’aconseguir una reducció en la factura elèctrica han decidit apostar per els recursos renovables i gratuïts, tals com l’energia solar fotovoltaica. En el marc actual, l’energia solar fotovoltaica és una de les tecnologies amb més experiència i futur, aconseguint una disminució de preus en més del 80% en menys de 10 anys. L’aparició contínua de millors productes ha dotat al sector d’una dinàmica global molt ràpida vers la seva instal·lació i una gran flexibilitat d’integració en edificis existents. L’àmbit d’aquest projecte es basa l’execució dels càlculs corresponents a la instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum col·lectiu de potència 130,90 kWp (100 kW nominals), juntament amb la seva posada en marxa, i l’execució dels càlculs corresponents a la instal·lació de quatre punts de recàrrega de vehicle elèctric juntament amb la seva derivació fins el quadre general i posada en marxa
The promoters, in their aim to achieve a reduction in the electricity bill, have decided to bet on renewable and free resources, such as photovoltaic solar energy. In the current framework, photovoltaic solar energy is one of the technologies with the most experience and future, achieving a price reduction of more than 80% in less than 10 years. The continuous appearance of better products has given the sector a very fast global dynamic towards its installation and a great flexibility of integration in existing buildings. The scope of this project is based on the execution of the calculations corresponding to the photovoltaic solar installation in the regime of collective self-consumption of power 130.90 kWp (100 kW nominal), together with its commissioning, and the execution of the calculations corresponding to the installation of four electric vehicle charging points together with their derivation to the general panel and commissioning
7
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23927
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Energies renovables
Renewable energy sources
Energia elèctrica - Consum
Electric power distribution
Energia solar fotovoltaica
Photovoltaic power generation
Title: Comunitat energètica en el polígon industrial de Ciutadella de Menorca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors