Item


Reutilització de materials compòsits d’altres sectors pel reforç de bigues de formigó

Els materials compostos han existit durant segles, però els requisits exigents de les indústries del sector aeroespacial i de defensa, en cerca de materials resistents i poc densos, van desencadenar una acceleració en l’avenç de la recerca de noves tecnologies i materials. Un material compost és aquell que combina dos o més components o fases que tenen propietats físiques o químiques diferents. En els últims anys, en el sector de la construcció, els materials compòsits de matriu polimèrica o FRP (de l’anglès Fiber Reinforced Polymers) han resultat materials molt adequats per reforçar estructures de formigó armat. Per altra banda, en el sector aeronàutic es preveu que en les pròximes dues dècades es retiraran al voltant de 12000 avions amb un alt percentatge de FRP amb fibra de carboni o CFRP (de l’anglès Carbon Fiber Reinforced Polymer). Conseqüentment, el sector es veurà obligat a considerar mètodes de disposició de FRP que resultin del desmantellament d’avions retirats. Aquest és un dels molts exemples en què s’han de considerar nous mètodes de disposició per a materials que han arribat al final de la seva vida útil per un sector en concret

Composite materials have existed for centuries, but the exacting requirements of the industries in the sector aerospace and defense, in search of resistant and low-density materials, triggered an acceleration in the advancement of research into new technologies and materials. A composite material is one that combines two or more components or phases that have different physical or chemical properties. In recent years, in the construction sector, polymer matrix composite materials or FRP (from Fiber Reinforced Polymers) have turned out to be very suitable materials for reinforcing concrete structures armed On the other hand, in the aeronautical sector it is predicted that in the next two decades they will retire to around 12,000 aircraft with a high percentage of FRP with carbon fiber or CFRP (from the English Carbon Fiber Reinforced Polymer). Consequently, the sector will be forced to consider disposal methods of FRP resulting from the dismantling of retired aircraft. This is one of the many examples in which they have of considering new disposal methods for materials that have reached the end of their useful life for a specific sector

Manager: Barris Peña, Cristina
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Beringues Serra, Queralt
Date: 2023 September 1
Abstract: Els materials compostos han existit durant segles, però els requisits exigents de les indústries del sector aeroespacial i de defensa, en cerca de materials resistents i poc densos, van desencadenar una acceleració en l’avenç de la recerca de noves tecnologies i materials. Un material compost és aquell que combina dos o més components o fases que tenen propietats físiques o químiques diferents. En els últims anys, en el sector de la construcció, els materials compòsits de matriu polimèrica o FRP (de l’anglès Fiber Reinforced Polymers) han resultat materials molt adequats per reforçar estructures de formigó armat. Per altra banda, en el sector aeronàutic es preveu que en les pròximes dues dècades es retiraran al voltant de 12000 avions amb un alt percentatge de FRP amb fibra de carboni o CFRP (de l’anglès Carbon Fiber Reinforced Polymer). Conseqüentment, el sector es veurà obligat a considerar mètodes de disposició de FRP que resultin del desmantellament d’avions retirats. Aquest és un dels molts exemples en què s’han de considerar nous mètodes de disposició per a materials que han arribat al final de la seva vida útil per un sector en concret
Composite materials have existed for centuries, but the exacting requirements of the industries in the sector aerospace and defense, in search of resistant and low-density materials, triggered an acceleration in the advancement of research into new technologies and materials. A composite material is one that combines two or more components or phases that have different physical or chemical properties. In recent years, in the construction sector, polymer matrix composite materials or FRP (from Fiber Reinforced Polymers) have turned out to be very suitable materials for reinforcing concrete structures armed On the other hand, in the aeronautical sector it is predicted that in the next two decades they will retire to around 12,000 aircraft with a high percentage of FRP with carbon fiber or CFRP (from the English Carbon Fiber Reinforced Polymer). Consequently, the sector will be forced to consider disposal methods of FRP resulting from the dismantling of retired aircraft. This is one of the many examples in which they have of considering new disposal methods for materials that have reached the end of their useful life for a specific sector
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23939
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Bigues de formigó
Concrete beams
Materials de construcció
Building
Fiber Reinforced Polymers
Title: Reutilització de materials compòsits d’altres sectors pel reforç de bigues de formigó
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors