Item


Projecte d’una nau de gran superfície amb estructura metàl·lica

L’objecte del projecte és el dimensionament d’un edifici industrial i fer els càlculs necessaris per al disseny constructiu de l’estructura metàl·lica de la que està formada. També s’ha dimensionat els fonaments de la nau i les unions d’aquests amb els pilars de l’estructura. Això amb l’objectiu de veure reflectides les aptituds que s’han aprés durant els cursos d’universitat i poder obtenir nocions de la metodologia que s’utilitza per al dimensionament d’estructures. S’ha establert com a requeriments del treball, dimensionar l’estructura de forma que pugui suportat totes les càrregues que s’han considerat i que marca la normativa, complint així amb els mínims d’estabilitat i resistència. També s’ha entrat en detall, a més de l’estructura principal i els elements estabilitzadors, en les unions entre els pilars de l’edifici industrial i els fonaments, dissenyant per a cada pilar una unió diferent, i en el càlcul de fonamentació de la nau, per dissenyar així els correctes fonaments

The object of the project is the dimensioning of an industrial building and making the necessary calculations for the constructive design of the metal structure of which it is formed. The foundations of the nave and their joints with the pillars of the structure have also been dimensioned. This with the aim of seeing reflected the skills learned during the university courses and to be able to obtain notions of the methodology used for the dimensioning of structures. It has been established as work requirements, to dimension the structure in such a way that it can withstand all the loads that have been considered and that mark the regulations, thus complying with the minimum stability and resistance. It has also gone into detail, in addition to the main structure and the stabilizing elements, in the joints between the pillars of the industrial building and the foundations, designing a different joint for each pillar, and in the foundation calculation of the ship, to thus design the correct foundations

Manager: Cahís i Carola, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Sánchez Fernández, Grau
Date: 2023 June 1
Abstract: L’objecte del projecte és el dimensionament d’un edifici industrial i fer els càlculs necessaris per al disseny constructiu de l’estructura metàl·lica de la que està formada. També s’ha dimensionat els fonaments de la nau i les unions d’aquests amb els pilars de l’estructura. Això amb l’objectiu de veure reflectides les aptituds que s’han aprés durant els cursos d’universitat i poder obtenir nocions de la metodologia que s’utilitza per al dimensionament d’estructures. S’ha establert com a requeriments del treball, dimensionar l’estructura de forma que pugui suportat totes les càrregues que s’han considerat i que marca la normativa, complint així amb els mínims d’estabilitat i resistència. També s’ha entrat en detall, a més de l’estructura principal i els elements estabilitzadors, en les unions entre els pilars de l’edifici industrial i els fonaments, dissenyant per a cada pilar una unió diferent, i en el càlcul de fonamentació de la nau, per dissenyar així els correctes fonaments
The object of the project is the dimensioning of an industrial building and making the necessary calculations for the constructive design of the metal structure of which it is formed. The foundations of the nave and their joints with the pillars of the structure have also been dimensioned. This with the aim of seeing reflected the skills learned during the university courses and to be able to obtain notions of the methodology used for the dimensioning of structures. It has been established as work requirements, to dimension the structure in such a way that it can withstand all the loads that have been considered and that mark the regulations, thus complying with the minimum stability and resistance. It has also gone into detail, in addition to the main structure and the stabilizing elements, in the joints between the pillars of the industrial building and the foundations, designing a different joint for each pillar, and in the foundation calculation of the ship, to thus design the correct foundations
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23943
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Construccions metàl·liques
Building, Iron and steel
Edificis industrials - Disseny i construcció
Industrial buildings - Design and construction
Title: Projecte d’una nau de gran superfície amb estructura metàl·lica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors