Item


Què en pensen del mètode ABR des de la formació inicial i des de la pràctica docent

In the teacher training of the Faculty of Education and Psychology (UdG), within the Challenge-Based Learning Teaching Innovation Group, we program, develop and evaluate challenges with the students, from different subjects, core and electives. The topics raised are often the result of co-creation processes with active teachers, who participate in their monitoring and evaluation. We present the results of the research on the assessment of the ABR, both by students and professionals

A la formació de mestres de la Facultat d’Educació i Psicologia (UdG), dins del Grup d’Innovació Docent Aprenentatge Basat en Reptes, programem, desenvolupem i avaluem reptes amb l’alumnat, des de diferents assignatures, troncals i optatives. Els temes que s’hi plantegen sovint són fruit de processos de cocreació amb docents en actiu, que participen en el seu seguiment i avaluació. Presentem els resultats de la recerca sobre la valoració de l’ABR, tant d’estudiants com dels professionals

CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Author: Lleonart Sitjar, Ariadna
Terradellas Piferrer, Maria Rosa
Alsina i Tarrés, Miquel
Pujol Auden, Francesc Xavier
Date: 2023 November 12
Abstract: In the teacher training of the Faculty of Education and Psychology (UdG), within the Challenge-Based Learning Teaching Innovation Group, we program, develop and evaluate challenges with the students, from different subjects, core and electives. The topics raised are often the result of co-creation processes with active teachers, who participate in their monitoring and evaluation. We present the results of the research on the assessment of the ABR, both by students and professionals
A la formació de mestres de la Facultat d’Educació i Psicologia (UdG), dins del Grup d’Innovació Docent Aprenentatge Basat en Reptes, programem, desenvolupem i avaluem reptes amb l’alumnat, des de diferents assignatures, troncals i optatives. Els temes que s’hi plantegen sovint són fruit de processos de cocreació amb docents en actiu, que participen en el seu seguiment i avaluació. Presentem els resultats de la recerca sobre la valoració de l’ABR, tant d’estudiants com dels professionals
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24070
Language: cat
Publisher: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/2385-6203
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Aprenentatge actiu
Active learning
Professors -- Formació
Teachers -- Training of
Title: Què en pensen del mètode ABR des de la formació inicial i des de la pràctica docent
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors