Item


La aplicación práctica de la oferta y respuesta motivada en España

Cars accidents cause many injuries, including thousands of deaths, on roads around the world, becoming a problem for today’s society. In the European Union, there are laws so that those injured can obtain the corresponding compensations, according to the damages suffered, quickly and safely. These laws are applied in Spain, as a defense of the rights of the injured and their families. Until 2007, the offer and reasoned response procedure applies, which obliges the insurance company of the vehicle that caused the accident to send an offer, within the first three months of the injured party’s claim. In the event that the motivated offer cannot be made, because it has not been possible to determine the responsibility or quantify the damage caused, the insurance company must make a motivated response, within the same period, informing the reasons why they cannot make the motivated offer. We want to facilitate a friendly and free procedure to obtain compensation that guarantees the rights of all those people who have suffered a traffic accident, preventing them from being forced to go to court. This work makes an analysis about this compensation procedure, how it affects the parties, and what aspects of improvement it needs to ensure that the injured parties are compensated in a simpler and more complete way

Els accidents de vehicles causen mols perjudicats, inclòs milers de morts a les carreteres de tot el mon, convertint-se en un problema per a la societat actual. A la Unió Europea existissin lleis per que els perjudicats puguin obtenir les indemnitzacions corresponents, segons el danys i perjudicis patits, de forma ràpida i segura. A Espanya s’apliquen aquestes lleis, com a defensa dels drets de els perjudicats i les serves famílies. Fins 2007 s’aplica el procediment d’oferta i resposta motivada, que obliga la companyia d’assegurances del vehicle causant del sinistre a enviar una oferta, dins dels primers tres mesos des de la reclamació del perjudicat. En cas que no es pugui realitzar l’oferta motivada, perquè no s’hagi pogut determinar la responsabilitat o quantificar el dany causat, la companyia d’assegurances ha de fer una resposta motivada, dins del mateix termini, informant dels motius per els que no poden fer l’oferta motivada. Es vol facilitar un procediment amistós i gratuït per obtenir indemnitzacions que garanteixi els drets de totes aquelles persones que hagin patit un accident de circulació, evitant que es vegin obligats a haver d’acudir als tribunals. Aquesta obra fa un anàlisi sobre aquest procediment indemnitzatori, com afecta les parts, i quins són els aspectes de millora que necessita per garantir que els perjudicats siguin indemnitzats de manera més senzilla i completa

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Universitat de Girona

Manager: Martín-Casals, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Author: Solis Mota, Jaime Carlos
Date: 2023 October 31
Abstract: Cars accidents cause many injuries, including thousands of deaths, on roads around the world, becoming a problem for today’s society. In the European Union, there are laws so that those injured can obtain the corresponding compensations, according to the damages suffered, quickly and safely. These laws are applied in Spain, as a defense of the rights of the injured and their families. Until 2007, the offer and reasoned response procedure applies, which obliges the insurance company of the vehicle that caused the accident to send an offer, within the first three months of the injured party’s claim. In the event that the motivated offer cannot be made, because it has not been possible to determine the responsibility or quantify the damage caused, the insurance company must make a motivated response, within the same period, informing the reasons why they cannot make the motivated offer. We want to facilitate a friendly and free procedure to obtain compensation that guarantees the rights of all those people who have suffered a traffic accident, preventing them from being forced to go to court. This work makes an analysis about this compensation procedure, how it affects the parties, and what aspects of improvement it needs to ensure that the injured parties are compensated in a simpler and more complete way
Els accidents de vehicles causen mols perjudicats, inclòs milers de morts a les carreteres de tot el mon, convertint-se en un problema per a la societat actual. A la Unió Europea existissin lleis per que els perjudicats puguin obtenir les indemnitzacions corresponents, segons el danys i perjudicis patits, de forma ràpida i segura. A Espanya s’apliquen aquestes lleis, com a defensa dels drets de els perjudicats i les serves famílies. Fins 2007 s’aplica el procediment d’oferta i resposta motivada, que obliga la companyia d’assegurances del vehicle causant del sinistre a enviar una oferta, dins dels primers tres mesos des de la reclamació del perjudicat. En cas que no es pugui realitzar l’oferta motivada, perquè no s’hagi pogut determinar la responsabilitat o quantificar el dany causat, la companyia d’assegurances ha de fer una resposta motivada, dins del mateix termini, informant dels motius per els que no poden fer l’oferta motivada. Es vol facilitar un procediment amistós i gratuït per obtenir indemnitzacions que garanteixi els drets de totes aquelles persones que hagin patit un accident de circulació, evitant que es vegin obligats a haver d’acudir als tribunals. Aquesta obra fa un anàlisi sobre aquest procediment indemnitzatori, com afecta les parts, i quins són els aspectes de millora que necessita per garantir que els perjudicats siguin indemnitzats de manera més senzilla i completa
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/689891
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24207
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Dany
Daño
Damage
Indemnització
Indemnización
Compensation
Reclamació
Reclamación
Claim
Responsabilitat civil
Responsabilidad civil
Civil liability
Assegurança d’automòbils
Seguro de automóviles
Car insurance
Protecció
Protección
Protection
Perjudicat
Perjudicado
Damaged
Lesionat
Lesionado
Injured
Sinistre
Siniestro
Accident
347
Title: La aplicación práctica de la oferta y respuesta motivada en España
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors