Item


La participació de l’alumnat en un entorn virtual a través del fòrum i de la pàgina web.Una experiència al Grau de Psicologia de la UdG

This paper presents the experience in a virtual format of an optional subject called ’Students with developmental disorder: psychoeducational intervention’, from the degree of Psychology at the University of Girona. An attempt was made to make the subject stimulating by using a forum and a website, which served both as a way to discuss the contents of the subject and as a space for co-creating contents and for learning from the classmates

En aquest treball es presenta l’experiència en format virtual a l’assignatura optativa anomenada “Alumnes amb trastorn del desenvolupament: intervenció psicoeducativa”, del grau de Psicologia de la Universitat de Girona. S’intentà dinamitzar l’assignatura a través d’un fòrum i d’una pàgina web, que serviren tant com un espai de discussió dels continguts de l’assignatura, com un espai de co-creació de continguts i d’aprenentatge dels companys

CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Author: Sidera Caballero, Francesc
Date: 2021
Abstract: This paper presents the experience in a virtual format of an optional subject called ’Students with developmental disorder: psychoeducational intervention’, from the degree of Psychology at the University of Girona. An attempt was made to make the subject stimulating by using a forum and a website, which served both as a way to discuss the contents of the subject and as a space for co-creating contents and for learning from the classmates
En aquest treball es presenta l’experiència en format virtual a l’assignatura optativa anomenada “Alumnes amb trastorn del desenvolupament: intervenció psicoeducativa”, del grau de Psicologia de la Universitat de Girona. S’intentà dinamitzar l’assignatura a través d’un fòrum i d’una pàgina web, que serviren tant com un espai de discussió dels continguts de l’assignatura, com un espai de co-creació de continguts i d’aprenentatge dels companys
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24301
Language: cat
Publisher: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/2385-6203
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Aprenentatge actiu
Tecnologia educativa
Active learning
Educational technology
Internet en l’ensenyament universitari
Internet in higher education
Title: La participació de l’alumnat en un entorn virtual a través del fòrum i de la pàgina web.Una experiència al Grau de Psicologia de la UdG
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors