Item


Production and characterization of magnetic iron-based materials by mechanical alloying, arc melting, and spark plasma sintering

This thesis dissertation discusses the microstructure, thermal behavior, magnetic and mechanical properties of some Fe-based alloys and a high entropy alloy (HEA) in the form of mechanically alloyed powders or bulk solids, taking into account processing conditions. The Fe-based alloys are utilized extensively in sectors such as aircraft production, military, industrial, medical, and manufacturing, while the HEA materials are ideal materials for compressors, combustion chambers, exhaust nozzles, and gas turbine case applications in gas turbine engines. Five alloys (Fe70Ni12B16Si2, Fe80X8B12(X=Nb,NiZr), FeCoNiB0.5Si0.5 (HEA), Fe65Ni28Mn7 and FeCoMn) were synthesized and their structural, thermal, and magnetic properties were investigated. Mechanical characteristics of bulk alloys have also been examined. Based on the manufacturing procedure of the powders or bulk samples, all alloys were compared: structurally, magnetically, and mechanically

Aquesta tesi doctoral analitza la microestructura, el comportament tèrmic i les propietats magnètiques i mecàniques d’alguns aliatges de base Fe i d’un aliatge d’alta entropia (HEA) en forma de pols (aliat mecànic) o en forma de sòlid, tenint en compte les condicions de processat. Els aliatges a base de Fe s’utilitzen àmpliament en sectors com la producció aeronàutica, militar, industrial, mèdica i de fabricació; mentre que els materials HEA són materials ideals per a compressors, càmeres de combustió, toveres d’escapament i aplicacions de en motors de turbines de gas. S’han produït cinc aliatges (Fe70Ni12B16Si2, Fe80X8B12(X=Nb,NiZr), FeCoNiB0.5Si0.5 (HEA), Fe65Ni28Mn7 and FeCoMn) i se n’han investigat les propietats estructurals, tèrmiques i magnètiques. Pel que fa al procediment de fabricació de les pólvores o mostres massives, s’ha procedit a la comparació de tots els aliatges: estructural, magnètica i mecànica

Programa de Doctorat en Tecnologia

Universitat de Girona

Manager: Suñol Martínez, Joan Josep
Chemingui, Mahmoud
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: Zaara, Kaouther
Date: 2023 November 3
Abstract: This thesis dissertation discusses the microstructure, thermal behavior, magnetic and mechanical properties of some Fe-based alloys and a high entropy alloy (HEA) in the form of mechanically alloyed powders or bulk solids, taking into account processing conditions. The Fe-based alloys are utilized extensively in sectors such as aircraft production, military, industrial, medical, and manufacturing, while the HEA materials are ideal materials for compressors, combustion chambers, exhaust nozzles, and gas turbine case applications in gas turbine engines. Five alloys (Fe70Ni12B16Si2, Fe80X8B12(X=Nb,NiZr), FeCoNiB0.5Si0.5 (HEA), Fe65Ni28Mn7 and FeCoMn) were synthesized and their structural, thermal, and magnetic properties were investigated. Mechanical characteristics of bulk alloys have also been examined. Based on the manufacturing procedure of the powders or bulk samples, all alloys were compared: structurally, magnetically, and mechanically
Aquesta tesi doctoral analitza la microestructura, el comportament tèrmic i les propietats magnètiques i mecàniques d’alguns aliatges de base Fe i d’un aliatge d’alta entropia (HEA) en forma de pols (aliat mecànic) o en forma de sòlid, tenint en compte les condicions de processat. Els aliatges a base de Fe s’utilitzen àmpliament en sectors com la producció aeronàutica, militar, industrial, mèdica i de fabricació; mentre que els materials HEA són materials ideals per a compressors, càmeres de combustió, toveres d’escapament i aplicacions de en motors de turbines de gas. S’han produït cinc aliatges (Fe70Ni12B16Si2, Fe80X8B12(X=Nb,NiZr), FeCoNiB0.5Si0.5 (HEA), Fe65Ni28Mn7 and FeCoMn) i se n’han investigat les propietats estructurals, tèrmiques i magnètiques. Pel que fa al procediment de fabricació de les pólvores o mostres massives, s’ha procedit a la comparació de tots els aliatges: estructural, magnètica i mecànica
Programa de Doctorat en Tecnologia
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/689958
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24355
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Aliatges a base de Fe
Aleaciones a base de Fe
Fe-based alloys
Aliatge d’alta entropia (HEA)
Aleación de alta entropía (HEA)
High entropy alloy (HEA)
Aliatge mecànic
Aleación mecánica
Mechanical alloying
Mètode de Rietveld
Método de Rietveld
Rietveld method
Propietats magnètiques i mecàniques
Propiedades magnéticas y mecánicas
Magnetic and mechanical properties
Sinterització activada mitjançant plasma
Sinterización por plasma de chispa
Spark plasma sintering
Forn d’arc
Horno de arco
Arc melting
53
544
Title: Production and characterization of magnetic iron-based materials by mechanical alloying, arc melting, and spark plasma sintering
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors