Item


Infraestructura verda a la ciutat : L’evolució de la infraestructura verda de la ciutat de Girona = Green infrastructure in the city : the evolution of the green infrastructure of Girona city

El rol del verd al planejament ha sigut canviant, mostrant una relació simbòlica entre la planificació i el concepte de medi ambient. Aquest article revisa l’evolució del rol dels espais verds de la ciutat de Girona, a partir d’un anàlisi que es categoritza en tipologies, classificació i estructura dels espais verds en els Plans Generals d’Ordenació Urbana del 1955, 1971 i 1987. El període d’anàlisi es caracteritza per concordar amb l’important creixement demogràfic que es va donar a la ciutat durant el franquisme i la primera democràcia. El marc teòric analitza el rol del verd a la planificació urbana a Espanya, reflexionant sobre les tendències que es donen prei post- democràcia. Vegem com el rol dels espais verds es va transformant des d’un concepte per a proporcionar identitat a la ciutat de Girona, amb la justificació de la seva necessitat pel benestar dels ciutadans, cap a un mètode per a generar una estructura a la planificació

The role of green in planning has been changuing, showing a symbolic relationship between planning and the concept of the environent. This article reviews the evolution of the role of green spaces in the city of Girona, based on an analysis which is categorized into typologies, classification and structure of green spaces in the General Urban Development Plans of 1955, 1971 and 1987. The period of the analysis is characterized by agreening with an important demographic growth that took place in the city during the regime and first democracy. The theoretical framework analyzes the role of green in urban planning in Spain, reflecting on before and after democracy trends. Let’s see how the role of green spaces is being transformed fom a concept to provide identity to the city of Girona, as a justification for the well-being of citizens, towards a method to generate a structure in urban planning

9

Manager: Fava, Nadia
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Vilà Muñoz, Carla
Date: 2023 June
Abstract: El rol del verd al planejament ha sigut canviant, mostrant una relació simbòlica entre la planificació i el concepte de medi ambient. Aquest article revisa l’evolució del rol dels espais verds de la ciutat de Girona, a partir d’un anàlisi que es categoritza en tipologies, classificació i estructura dels espais verds en els Plans Generals d’Ordenació Urbana del 1955, 1971 i 1987. El període d’anàlisi es caracteritza per concordar amb l’important creixement demogràfic que es va donar a la ciutat durant el franquisme i la primera democràcia. El marc teòric analitza el rol del verd a la planificació urbana a Espanya, reflexionant sobre les tendències que es donen prei post- democràcia. Vegem com el rol dels espais verds es va transformant des d’un concepte per a proporcionar identitat a la ciutat de Girona, amb la justificació de la seva necessitat pel benestar dels ciutadans, cap a un mètode per a generar una estructura a la planificació
The role of green in planning has been changuing, showing a symbolic relationship between planning and the concept of the environent. This article reviews the evolution of the role of green spaces in the city of Girona, based on an analysis which is categorized into typologies, classification and structure of green spaces in the General Urban Development Plans of 1955, 1971 and 1987. The period of the analysis is characterized by agreening with an important demographic growth that took place in the city during the regime and first democracy. The theoretical framework analyzes the role of green in urban planning in Spain, reflecting on before and after democracy trends. Let’s see how the role of green spaces is being transformed fom a concept to provide identity to the city of Girona, as a justification for the well-being of citizens, towards a method to generate a structure in urban planning
9
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24617
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Urbanisme -- Aspectes ambientals
City planning -- Environmental aspects
Urbanisme -- Aspectes socials
City planning -- Social aspects
Zones verdes -- Girona
Title: Infraestructura verda a la ciutat : L’evolució de la infraestructura verda de la ciutat de Girona = Green infrastructure in the city : the evolution of the green infrastructure of Girona city
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors