Item


La percepción de la emoción en la experiencia de formación energética emocional de la voz para el actor teatral. Un estudio etnográfico-interpretativo

This doctoral thesis emerges after three decades of experience in teaching voice, with a specific focus on vocal training for theater in university spaces. The research proposes a new paradigm, methodological, and practical, for the education of the theatrical voice. We worked with students from the Higher School of Dramatic Art of Catalonia, in collaboration with the Institut del Teatre de Barcelona (onwards IT). The study explores the perception of the emotional component in the vocal training of university theater actors through Emotional Energetic Voice Training (onwards EEEV). This approach allows the student to experience the emotions themselves and critically reflect on their influence on their vocal training as an actor. The main objective is to analyze how students perceive the influence of this emotional component in their vocal training and discuss the implementation of training processes that incorporate experience and the reflection over this emotional component. The research includes case studies with the purpose of evaluating the development of these processes. The methodology of this research is qualitative and is framed in an ethnographic-interpretive approach of a naturalistic, humanistic and participatory nature. Data was collected through various techniques: interviews, discussion groups, logs and emotional biographies. Furthermore, the data were analyzed from participatory observation, transcription of narrative instruments, recording of class videos and field notebooks. Data processing was carried out using the qualitative analysis program Atlas.ti, version 23. The results of the research underline the need to systematically incorporate the emotional component in the vocal training of university theater actors. Moreover, the importance of opening a debate and encouraging reflection on the need for updating both in teaching and learning, despite the resistance derived from tradition in theater training. In summary, this study provides valuable insights into the relevance of the emotional component in theater training (challenging established paradigms) and proposing new perspectives in teaching voice for theater in the university context

La tesis que avui presento, sorgeix després de tres dècades d’experiència en l’aprenentatge i ensenyament de l’educació vocal, des de una mira específica a la formació vocal per al teatre en espais universitaris. La investigació proposa un nou paradigma, metodològic i pràctic per a l’educació de la veu teatral. S’ha experimentat amb estudiants de l´Escola Superior d´Art Dramàtic de Catalunya, en col·laboració amb l´Institut del Teatre de Barcelona (en endavant IT). L’estudi explora la percepció del component emocional en la formació vocal d’actors de teatre universitari a través de l’Entrenament Energètic Emocional de la Veu (en endavant EEEV). Aquest punt de vista permet a l’estudiant conèixer i experimentar les emocions en si mateix i reflexionar críticament sobre la seva influència en la formació vocal com a actor. L’objectiu principal és analitzar com els estudiants perceben la influència del component emocional en la seva formació vocal i discutir la implementació de processos formatius que incorporen la vivència i la reflexió sobre aquest component. La investigació inclou estudis d’avaluació del desenvolupament d’aquests processos. La metodologia d’aquesta investigació és qualitativa i s’emmarca en un enfocament etnografico-interpretatiu de caràcter naturalista, humanista i participatiu. Es van recopilar dades a través de diverses tècniques: entrevistes, grups de discussió, bitàcoles i biografies emocionals. Les dades es van analitzar a partir de l’observació participativa, la transcripció dels instruments narratius, la gravació de vídeos de classe i els quaderns de camp. El processament de les dades, es va fer utilitzant el programa d’anàlisi qualitativa Atlas.Ti, versió 23. Els resultats de la investigació subratllen la necessitat d’incorporar de manera sistemàtica el component emocional a la formació vocal d’actors de teatre universitari. A més, es ressalta la importància d’obrir un debat i fomentar la reflexió sobre la necessitat d’actualització a l’ensenyament-aprenentatge, malgrat els buits existents en la tradició de la formació teatral

Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació

Universitat de Girona

Manager: Cañabate Ortiz, Dolors
Macaya, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Duran Elicer, Solange
Date: 2024 January 24
Abstract: This doctoral thesis emerges after three decades of experience in teaching voice, with a specific focus on vocal training for theater in university spaces. The research proposes a new paradigm, methodological, and practical, for the education of the theatrical voice. We worked with students from the Higher School of Dramatic Art of Catalonia, in collaboration with the Institut del Teatre de Barcelona (onwards IT). The study explores the perception of the emotional component in the vocal training of university theater actors through Emotional Energetic Voice Training (onwards EEEV). This approach allows the student to experience the emotions themselves and critically reflect on their influence on their vocal training as an actor. The main objective is to analyze how students perceive the influence of this emotional component in their vocal training and discuss the implementation of training processes that incorporate experience and the reflection over this emotional component. The research includes case studies with the purpose of evaluating the development of these processes. The methodology of this research is qualitative and is framed in an ethnographic-interpretive approach of a naturalistic, humanistic and participatory nature. Data was collected through various techniques: interviews, discussion groups, logs and emotional biographies. Furthermore, the data were analyzed from participatory observation, transcription of narrative instruments, recording of class videos and field notebooks. Data processing was carried out using the qualitative analysis program Atlas.ti, version 23. The results of the research underline the need to systematically incorporate the emotional component in the vocal training of university theater actors. Moreover, the importance of opening a debate and encouraging reflection on the need for updating both in teaching and learning, despite the resistance derived from tradition in theater training. In summary, this study provides valuable insights into the relevance of the emotional component in theater training (challenging established paradigms) and proposing new perspectives in teaching voice for theater in the university context
La tesis que avui presento, sorgeix després de tres dècades d’experiència en l’aprenentatge i ensenyament de l’educació vocal, des de una mira específica a la formació vocal per al teatre en espais universitaris. La investigació proposa un nou paradigma, metodològic i pràctic per a l’educació de la veu teatral. S’ha experimentat amb estudiants de l´Escola Superior d´Art Dramàtic de Catalunya, en col·laboració amb l´Institut del Teatre de Barcelona (en endavant IT). L’estudi explora la percepció del component emocional en la formació vocal d’actors de teatre universitari a través de l’Entrenament Energètic Emocional de la Veu (en endavant EEEV). Aquest punt de vista permet a l’estudiant conèixer i experimentar les emocions en si mateix i reflexionar críticament sobre la seva influència en la formació vocal com a actor. L’objectiu principal és analitzar com els estudiants perceben la influència del component emocional en la seva formació vocal i discutir la implementació de processos formatius que incorporen la vivència i la reflexió sobre aquest component. La investigació inclou estudis d’avaluació del desenvolupament d’aquests processos. La metodologia d’aquesta investigació és qualitativa i s’emmarca en un enfocament etnografico-interpretatiu de caràcter naturalista, humanista i participatiu. Es van recopilar dades a través de diverses tècniques: entrevistes, grups de discussió, bitàcoles i biografies emocionals. Les dades es van analitzar a partir de l’observació participativa, la transcripció dels instruments narratius, la gravació de vídeos de classe i els quaderns de camp. El processament de les dades, es va fer utilitzant el programa d’anàlisi qualitativa Atlas.Ti, versió 23. Els resultats de la investigació subratllen la necessitat d’incorporar de manera sistemàtica el component emocional a la formació vocal d’actors de teatre universitari. A més, es ressalta la importància d’obrir un debat i fomentar la reflexió sobre la necessitat d’actualització a l’ensenyament-aprenentatge, malgrat els buits existents en la tradició de la formació teatral
Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/690524
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24709
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Emocions
Emociones
Emotions
Educació emocional
Educación emocional
Emotional education
Educació de la veu
Educación de la voz
Voice teaching
Formació teatral
Formación teatral
Theater training
Alba Emoting
Actors i actrius
Actores y actrices
Actors and actresses
37
79
Title: La percepción de la emoción en la experiencia de formación energética emocional de la voz para el actor teatral. Un estudio etnográfico-interpretativo
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors