Item


Análisis de la eficiencia de la banca pública del Ecuador. Una propuesta basada en la estimación no paramétrica

Institutions face an increasingly dynamic environment, as they seek to optimize resources based on technological innovation. As a result of the Ecuadorian banking crisis in the 1990s, controls had to be intensified in terms of regulations and efficiency levels improved to become engines of the market economy and provide better levels of service to their customers. This research work has the main purpose of knowing the efficiency of public banking in Ecuador for a period 2008 - 2020, with three main banks that make up development banking, efficiency has been estimated using the non-parametric method with the technique of Data Envelopment Analysis from the perspective of the DEA-CCR in a multiplicative and enveloping way. For this, it is important to review the regulations and legislation of the Ecuadorian banking sector, in addition to knowing the financial structure of public banking that gave rise to the conformation of variables for the model, taking into account the current literature of previous studies, which have been applied in several countries in financial institutions. The main results that in the analyzed period 2008-2020, the behavior of efficiency in the three public banks analyzed remains constant, that is, the State Bank and the National Financial Corporation reach the efficiency level of one, not so BanEcuador whose results show levels of inefficiency below one. The efficiency levels of BanEcuador except for the years 2008 and 2016 with 0.54.00 and 0.51 respectively, are below the 0.50 efficiency level, being the years 2015, 2017 and 2020 with lower efficiency levels in 0 .36: 0.37 and 0.35 respectively. On average, the efficiency of BanEcuador in the period 2008 to 2020 reaches 0.43, which suggests generating adequate management in the inputs and outputs analyzed, especially in the management of fixed assets and operating expenses

Les institucions s’enfronten a un entorn cada cop dinàmic, ja que busquen optimitzar els recursos sobre la base de la innovació tecnològica. Arran de la crisi bancària equatoriana de la dècada dels noranta a l’Equador, els controls es van haver d’intensificar quant a normativa i millorar els nivells d’eficiència per convertir-se en motors de l’economia de mercat i oferir millors nivells de servei als seus clients. Aquest treball de recerca té el propòsit principal de conèixer l’eficiència de la banca pública de l’Equador per a un període 2008 – 2020, amb tres bancs principals que conformen la banca de desenvolupament, s’ha estimat l’eficiència mitjançant el mètode no paramètrics amb la tècnica del Anàlisi Envolupant de Dades des de l’òptica del DEA-CCR en forma multiplicativa i envolupant. Per això és important la revisió de la normativa i la legislació del sector bancari equatorià, a més de conèixer l’estructura financera de la banca pública que va donar lloc a la conformació de variables per al model, tenint en compte la literatura vigent d’estudi previs, que han estat aplicats a diversos països en institucions financeres. Els principals resultats que en el període analitzat 2008-2020 es manté constant el comportament de l’eficiència en els tres bancs públics analitzats, és a dir, el Banc de l’Estat i la Corporació Financera Nacional arriben al nivell d’eficiència d’un, no així els BanEquador els quals resultats mostren nivells d’ineficiència per sota d’un. Els nivells d’eficiència de BanEquador excepte l’any 2008 i 2016 amb 0,54.00 i 0,51 respectivament, es troben per sota del 0,50 de nivell d’eficiència, i els anys 2015, 2017 i 2020 amb nivells d’eficiència menors en 0 ,36; 0,37 i 0,35 respectivament. De mitjana, l’eficiència de BanEquador en el període 2008 a 2020 arriba a 0,43, cosa que suggereix generar una gestió adequada en els inputs i outputs analitzats, especialment en el maneig dels actius fixos i despeses d’operació

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Universitat de Girona

Manager: Bosch Badia, Maria Teresa
Garriga Ripoll, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Universitat de Girona. Departament d’Empresa
Author: Villarreal Satama, Freddy Lenin
Date: 2024 March 1
Abstract: Institutions face an increasingly dynamic environment, as they seek to optimize resources based on technological innovation. As a result of the Ecuadorian banking crisis in the 1990s, controls had to be intensified in terms of regulations and efficiency levels improved to become engines of the market economy and provide better levels of service to their customers. This research work has the main purpose of knowing the efficiency of public banking in Ecuador for a period 2008 - 2020, with three main banks that make up development banking, efficiency has been estimated using the non-parametric method with the technique of Data Envelopment Analysis from the perspective of the DEA-CCR in a multiplicative and enveloping way. For this, it is important to review the regulations and legislation of the Ecuadorian banking sector, in addition to knowing the financial structure of public banking that gave rise to the conformation of variables for the model, taking into account the current literature of previous studies, which have been applied in several countries in financial institutions. The main results that in the analyzed period 2008-2020, the behavior of efficiency in the three public banks analyzed remains constant, that is, the State Bank and the National Financial Corporation reach the efficiency level of one, not so BanEcuador whose results show levels of inefficiency below one. The efficiency levels of BanEcuador except for the years 2008 and 2016 with 0.54.00 and 0.51 respectively, are below the 0.50 efficiency level, being the years 2015, 2017 and 2020 with lower efficiency levels in 0 .36: 0.37 and 0.35 respectively. On average, the efficiency of BanEcuador in the period 2008 to 2020 reaches 0.43, which suggests generating adequate management in the inputs and outputs analyzed, especially in the management of fixed assets and operating expenses
Les institucions s’enfronten a un entorn cada cop dinàmic, ja que busquen optimitzar els recursos sobre la base de la innovació tecnològica. Arran de la crisi bancària equatoriana de la dècada dels noranta a l’Equador, els controls es van haver d’intensificar quant a normativa i millorar els nivells d’eficiència per convertir-se en motors de l’economia de mercat i oferir millors nivells de servei als seus clients. Aquest treball de recerca té el propòsit principal de conèixer l’eficiència de la banca pública de l’Equador per a un període 2008 – 2020, amb tres bancs principals que conformen la banca de desenvolupament, s’ha estimat l’eficiència mitjançant el mètode no paramètrics amb la tècnica del Anàlisi Envolupant de Dades des de l’òptica del DEA-CCR en forma multiplicativa i envolupant. Per això és important la revisió de la normativa i la legislació del sector bancari equatorià, a més de conèixer l’estructura financera de la banca pública que va donar lloc a la conformació de variables per al model, tenint en compte la literatura vigent d’estudi previs, que han estat aplicats a diversos països en institucions financeres. Els principals resultats que en el període analitzat 2008-2020 es manté constant el comportament de l’eficiència en els tres bancs públics analitzats, és a dir, el Banc de l’Estat i la Corporació Financera Nacional arriben al nivell d’eficiència d’un, no així els BanEquador els quals resultats mostren nivells d’ineficiència per sota d’un. Els nivells d’eficiència de BanEquador excepte l’any 2008 i 2016 amb 0,54.00 i 0,51 respectivament, es troben per sota del 0,50 de nivell d’eficiència, i els anys 2015, 2017 i 2020 amb nivells d’eficiència menors en 0 ,36; 0,37 i 0,35 respectivament. De mitjana, l’eficiència de BanEquador en el període 2008 a 2020 arriba a 0,43, cosa que suggereix generar una gestió adequada en els inputs i outputs analitzats, especialment en el maneig dels actius fixos i despeses d’operació
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/690748
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24792
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Eficiència econòmica
Eficiencia económica
Economic efficiency
Mètode no paramètric
Método no paramétrico
Non-parametric method
Anàlisi envoltant de dades
Análisis envolvente de datos
Data envelopment analisys
DEA-CCR
Banca Pública de Ecuador
Public Bank of Ecuador
Bancs
Equador
33
336
Title: Análisis de la eficiencia de la banca pública del Ecuador. Una propuesta basada en la estimación no paramétrica
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors