Item


The Past and Present of Predictive Models for Anomaly Detection in Smart Cities: A Systematic Review

Detecting anomalies in smart cities is a novel area that started being studied in the 21st century. This master’s thesis aims to find the most accurate predictive models that can be explainable to scholars and industry stakeholders. With that goal in mind, a PRISMA 2020 for systematic literature reviews methodology is approached to review the papers that have been published in Emerald Insights, IEEE Xplore, Science Direct, and Web of Science with the concepts of Smart Cities, Data Science, and Predictive Models between 2000 and the first half of 2023. The findings show that the algorithms that have been studied the most are for classification, supervised machine learning. This thesis not only took into account the theoretical part, but also attempted addressing those techniques by forecasting the energy consumption in buildings in Barcelona, classifying if those outcomes were an anomaly, and finally clustering to find the consumption patterns. The deliverables are disclosed in a ObservableHQ notebook and a dashboard in Google Data Studio

La detecció d’anomalies en ciutats intel·ligents és una àrea nova que va començar a ser estudiada al segle XXI. Aquest treball de màster té com a objectiu trobar els models predictius més precisos que puguin ser explicables als acadèmics i a les parts interessades de la indústria. Amb aquest fi en ment, s’utilitza el PRISMA 2020 com metodologia per la revisió sistemàtica de la literatura dels treballs que han estat publicats en Emerald Insights, IEEE Xplore, Science Direct, iWeb of Science amb els conceptes de Ciutats Intel·ligents, Ciència de Dades i Models Predictius entre 2000 i la primera meitat de 2023. Les troballes mostren que els algoritmes que més s’han estudiat són per a la classificació, l’aprenentatge automàtic supervisat. Aquesta tesi no només va tenir en compte la part teòrica, sinó que també va abordar aquestes tècniques mitjançant la predicció del consum d’energia en edificis de Barcelona, classificant si aquests resultats eren una anomalia, i finalment agrupant-se per trobar els patrons de consum. Els lliuraments es revelen en un quadern a ObservableHQ i un tauler de comandaments a Google Data Studio

9

Manager: Villaret Auselle, Mateu
Comas Cufí, Marc
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Ramirez Moya, Andrea Carolina
Date: 2023 September
Abstract: Detecting anomalies in smart cities is a novel area that started being studied in the 21st century. This master’s thesis aims to find the most accurate predictive models that can be explainable to scholars and industry stakeholders. With that goal in mind, a PRISMA 2020 for systematic literature reviews methodology is approached to review the papers that have been published in Emerald Insights, IEEE Xplore, Science Direct, and Web of Science with the concepts of Smart Cities, Data Science, and Predictive Models between 2000 and the first half of 2023. The findings show that the algorithms that have been studied the most are for classification, supervised machine learning. This thesis not only took into account the theoretical part, but also attempted addressing those techniques by forecasting the energy consumption in buildings in Barcelona, classifying if those outcomes were an anomaly, and finally clustering to find the consumption patterns. The deliverables are disclosed in a ObservableHQ notebook and a dashboard in Google Data Studio
La detecció d’anomalies en ciutats intel·ligents és una àrea nova que va començar a ser estudiada al segle XXI. Aquest treball de màster té com a objectiu trobar els models predictius més precisos que puguin ser explicables als acadèmics i a les parts interessades de la indústria. Amb aquest fi en ment, s’utilitza el PRISMA 2020 com metodologia per la revisió sistemàtica de la literatura dels treballs que han estat publicats en Emerald Insights, IEEE Xplore, Science Direct, iWeb of Science amb els conceptes de Ciutats Intel·ligents, Ciència de Dades i Models Predictius entre 2000 i la primera meitat de 2023. Les troballes mostren que els algoritmes que més s’han estudiat són per a la classificació, l’aprenentatge automàtic supervisat. Aquesta tesi no només va tenir en compte la part teòrica, sinó que també va abordar aquestes tècniques mitjançant la predicció del consum d’energia en edificis de Barcelona, classificant si aquests resultats eren una anomalia, i finalment agrupant-se per trobar els patrons de consum. Els lliuraments es revelen en un quadern a ObservableHQ i un tauler de comandaments a Google Data Studio
9
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24796
Language: eng
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Mineria de dades
Data mining
Smart cities
Ciutats intel·ligents
Energia -- Consum -- Catalunya -- Barcelona
Energy consumption -- Catalonia -- Barcelona
Aprenentatge automàtic
Machine learning
Models predictius
Estadística -- Models matemàtics
Statisitics -- Mathematical models
Title: The Past and Present of Predictive Models for Anomaly Detection in Smart Cities: A Systematic Review
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors