Item


Historia del inicio y desarrollo del teatro moderno en Barcelona (1579-1606)

The present work gathers, classifies, orders and contextualizes more than two hundred documents found in various archives and libraries and unknown up until now, related to the first stage of development of the modern drama in Barcelona, understanding by "modern theater" the one developed in Spain not before the 16th century, made official by traveling companies and consisting of the representation for a specific audience and in a specific space of the works of professional playwrights. Such research is located in the context of the history of the dramatic scene in Spain, with a long tradition in Hispanic studies, from the compilation —already in the 18th century— of the Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España (c. 1723), going through the great historicopositivist works of the s. XIX and finally emptied in works as prominent as the Fuentes para la historia del teatro en España (London, Tamesis, 36 vols.) or the Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT, University of Valencia). The documentation found testifies a vast development of the stage in Barcelona since the last third of the 16th century, which will not cease until the change in the administrative model derived from the establishment of the Bourbon monarchy in Spain. Actors and actresses from all the peninsular kingdoms will bring to Barcelona the works of the great —and not so great— Castilian playwrights, from Lope and Tirso to Calderón. After the explanation and contextualization of all the documentation found, the transcriptions and signatures of each of the documents are presented, also indicating whether or not it is unknown documentation to this date. This thesis, therefore, aims to fill an inexplicable gap in the tradition of dramatic studies for each and every of the cities of the Hispanic geography

El present treball reuneix, classifica, ordena i contextualitza més de dos-cents documents trobats a diversos arxius i biblioteques, fins ara desconeguts, relatius al primer estadi de desenvolupament del teatre modern a Barcelona, entenent per “teatre modern” el desenvolupat a Espanya no abans del segle XVI, oficialitzat per companyies itinerants i consistent en la representació per a un públic concret i en un espai determinat de les obres de dramaturgs professionals. Aquesta investigació s’ubica en el context de la història de l’escena dramàtica a Espanya, amb una llarga tradició des de la compilació —ja al segle XVIII— de la Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España (h. 1723), passant pels grans treballs historicopositivistes del s. XIX i finalment buidats en estudis hispànics tan destacats com les Fuentes para la historia del teatro en España (Londres, Tamesis, 36 vols.) o el Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT, Universitat de València). La documentació trobada dona fe d’una nodrida vida teatral a Barcelona des del darrer terç del segle XVI, que ja no cessarà fins al canvi de model administratiu propi de la instauració de la monarquia borbònica a Espanya. Actors i actrius de tots els regnes peninsulars portaran a la Ciutat Comtal les obres dels grans —i no tan grans— dramaturgs castellans, des de Lope i Tirso a Calderón. Després de l’explicació i contextualització de tota la documentació trobada, es presenten les transcripcions i signatures de cadascun dels documents, assenyalant així mateix si es tracta o no de documentació desconeguda fins ara. Així, aquesta tesi pretén omplir un espai inexplicable en la tradició dels estudis teatrals per a cadascuna de les ciutats de la geografia hispànica

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Universitat de Girona

Manager: Ramos Nogales, Rafael
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Author: Moreno Jimenez, Sergio
Date: 2023 November 3
Abstract: The present work gathers, classifies, orders and contextualizes more than two hundred documents found in various archives and libraries and unknown up until now, related to the first stage of development of the modern drama in Barcelona, understanding by "modern theater" the one developed in Spain not before the 16th century, made official by traveling companies and consisting of the representation for a specific audience and in a specific space of the works of professional playwrights. Such research is located in the context of the history of the dramatic scene in Spain, with a long tradition in Hispanic studies, from the compilation —already in the 18th century— of the Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España (c. 1723), going through the great historicopositivist works of the s. XIX and finally emptied in works as prominent as the Fuentes para la historia del teatro en España (London, Tamesis, 36 vols.) or the Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT, University of Valencia). The documentation found testifies a vast development of the stage in Barcelona since the last third of the 16th century, which will not cease until the change in the administrative model derived from the establishment of the Bourbon monarchy in Spain. Actors and actresses from all the peninsular kingdoms will bring to Barcelona the works of the great —and not so great— Castilian playwrights, from Lope and Tirso to Calderón. After the explanation and contextualization of all the documentation found, the transcriptions and signatures of each of the documents are presented, also indicating whether or not it is unknown documentation to this date. This thesis, therefore, aims to fill an inexplicable gap in the tradition of dramatic studies for each and every of the cities of the Hispanic geography
El present treball reuneix, classifica, ordena i contextualitza més de dos-cents documents trobats a diversos arxius i biblioteques, fins ara desconeguts, relatius al primer estadi de desenvolupament del teatre modern a Barcelona, entenent per “teatre modern” el desenvolupat a Espanya no abans del segle XVI, oficialitzat per companyies itinerants i consistent en la representació per a un públic concret i en un espai determinat de les obres de dramaturgs professionals. Aquesta investigació s’ubica en el context de la història de l’escena dramàtica a Espanya, amb una llarga tradició des de la compilació —ja al segle XVIII— de la Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España (h. 1723), passant pels grans treballs historicopositivistes del s. XIX i finalment buidats en estudis hispànics tan destacats com les Fuentes para la historia del teatro en España (Londres, Tamesis, 36 vols.) o el Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT, Universitat de València). La documentació trobada dona fe d’una nodrida vida teatral a Barcelona des del darrer terç del segle XVI, que ja no cessarà fins al canvi de model administratiu propi de la instauració de la monarquia borbònica a Espanya. Actors i actrius de tots els regnes peninsulars portaran a la Ciutat Comtal les obres dels grans —i no tan grans— dramaturgs castellans, des de Lope i Tirso a Calderón. Després de l’explicació i contextualització de tota la documentació trobada, es presenten les transcripcions i signatures de cadascun dels documents, assenyalant així mateix si es tracta o no de documentació desconeguda fins ara. Així, aquesta tesi pretén omplir un espai inexplicable en la tradició dels estudis teatrals per a cadascuna de les ciutats de la geografia hispànica
Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/691266
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24941
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Teatre modern
Teatro moderno
Modern drama
Barcelona
Companyies teatrals
Compañías teatrales
Theatre companies
Companyies itinerants
Compañías itinerantes
Touring theatre companies
Actors i actrius
Actores y actrices
Actors and actresses
Espanya
España
Spain
Lope de Vega
Tirso de Molina
Calderón de la Barca
79
82
Title: Historia del inicio y desarrollo del teatro moderno en Barcelona (1579-1606)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors