Item


Eclipse chasing and sustainable tourism development. Case study: three solar eclipses in Spain in 2026/27/28

A total solar eclipse is one of the most spectacular nature’s shows and a significant motivation for many people to travel and see the totality as a once in a lifetime experience. Host communities within the path of totality often hold big events to celebrate the solar eclipse. Events provide unique opportunities to flourish tourism at destinations. They are tourist attractions and image makers or a reason for visitors already in an area to stay longer. Planning and managing events can be a challenging process especially when it comes to mega events. Spain will have a unique opportunity to experience three solar eclipses in 2026, 2027 and 2028. Millions of observers including Spanish inhabitants and many international travelers are predicted to observe those phenomena in Spain. The findings show remarkable potential in Spain to obtain sustainable tourism development and long-term benefits through early planning based on awareness and collaboration. This work argues sustainable solutions on planning, managing and holding the solar eclipse events in Spain according to the astronomical facts and tourism potentials. Moreover, the thesis suggests the most necessary actions and activities to be accomplished in line with the objectives of this research. The applied methodology is qualitative with the participation of ten tourism authorities of the public sector as well as sixty astrotourism activists of the private sector

Un eclipsi solar total és un dels espectacles de la natura més espectaculars i una motivació significativa perquè moltes persones viatgin i vegin aquest tipus d’eclipsis totals com una experiència única a la vida. Les comunitats amfitriones sovint celebren grans esdeveniments per celebrar l’eclipsi solar total. Els esdeveniments ofereixen oportunitats úniques per a fer florir el turisme en les destinacions. Són atraccions turístiques i creadors d’imatges o un motiu perquè els visitants ja es quedin més temps en una zona. La planificació i gestió d’esdeveniments pot ser un procés desafiador, tot un repte. Especialment quan es tracta de mega esdeveniments. Espanya tindrà una oportunitat única de viure tres eclipsis solars en 2026, 2027 i 2028. Es preveu que milions d’observadors, inclosos els habitants espanyols i molts viatgers internacionals, observin aquests fenòmens a Espanya. Les troballes mostren un potencial notable a Espanya per tal d’obtenir un desenvolupament turístic sostenible i beneficis a llarg termini mitjançant una planificació primerenca basada en la conscienciació i la col·laboració. Aquest treball argumenta solucions sostenibles sobre la planificació, gestió i celebració dels esdeveniments d’eclipsi solar a Espanya d’acord amb els fets astronòmics i els potencials turístics. A més, la tesi suggereix les accions i activitats més necessàries perquè aquestes solucions puguin ser assolides d’acord amb els objectius d’aquesta investigació. La metodologia aplicada és qualitativa amb la participació de deu autoritats turístiques del sector públic així com seixanta activistes de l’astroturisme del sector privat

Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

Universitat de Girona

Manager: Mundet i Cerdan, Lluís
Torabi Farsani, Neda
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)
Author: Soltanolkotabi, Mohammad
Date: 2024 April 24
Abstract: A total solar eclipse is one of the most spectacular nature’s shows and a significant motivation for many people to travel and see the totality as a once in a lifetime experience. Host communities within the path of totality often hold big events to celebrate the solar eclipse. Events provide unique opportunities to flourish tourism at destinations. They are tourist attractions and image makers or a reason for visitors already in an area to stay longer. Planning and managing events can be a challenging process especially when it comes to mega events. Spain will have a unique opportunity to experience three solar eclipses in 2026, 2027 and 2028. Millions of observers including Spanish inhabitants and many international travelers are predicted to observe those phenomena in Spain. The findings show remarkable potential in Spain to obtain sustainable tourism development and long-term benefits through early planning based on awareness and collaboration. This work argues sustainable solutions on planning, managing and holding the solar eclipse events in Spain according to the astronomical facts and tourism potentials. Moreover, the thesis suggests the most necessary actions and activities to be accomplished in line with the objectives of this research. The applied methodology is qualitative with the participation of ten tourism authorities of the public sector as well as sixty astrotourism activists of the private sector
Un eclipsi solar total és un dels espectacles de la natura més espectaculars i una motivació significativa perquè moltes persones viatgin i vegin aquest tipus d’eclipsis totals com una experiència única a la vida. Les comunitats amfitriones sovint celebren grans esdeveniments per celebrar l’eclipsi solar total. Els esdeveniments ofereixen oportunitats úniques per a fer florir el turisme en les destinacions. Són atraccions turístiques i creadors d’imatges o un motiu perquè els visitants ja es quedin més temps en una zona. La planificació i gestió d’esdeveniments pot ser un procés desafiador, tot un repte. Especialment quan es tracta de mega esdeveniments. Espanya tindrà una oportunitat única de viure tres eclipsis solars en 2026, 2027 i 2028. Es preveu que milions d’observadors, inclosos els habitants espanyols i molts viatgers internacionals, observin aquests fenòmens a Espanya. Les troballes mostren un potencial notable a Espanya per tal d’obtenir un desenvolupament turístic sostenible i beneficis a llarg termini mitjançant una planificació primerenca basada en la conscienciació i la col·laboració. Aquest treball argumenta solucions sostenibles sobre la planificació, gestió i celebració dels esdeveniments d’eclipsi solar a Espanya d’acord amb els fets astronòmics i els potencials turístics. A més, la tesi suggereix les accions i activitats més necessàries perquè aquestes solucions puguin ser assolides d’acord amb els objectius d’aquesta investigació. La metodologia aplicada és qualitativa amb la participació de deu autoritats turístiques del sector públic així com seixanta activistes de l’astroturisme del sector privat
Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/691452
Document access: http://hdl.handle.net/10256/25001
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Eclipsis solars
Eclipses solares
Solar eclipses
Turisme
Turismo
Tourism
Astroturisme
Astroturismo
Astrotourism
Astronomia
Astronomía
Astronomy
Espanya
España
Spain
338
52
Title: Eclipse chasing and sustainable tourism development. Case study: three solar eclipses in Spain in 2026/27/28
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors