Item


Anatomia macroscòpica i microscòpica de l’aparell genital femení d’Ophidion barbatum (L.) (Pisces, Ophididae)

S’ha realitzat un estudi de l’anatomia macroscòpica i microscòpica de I’ovari d’Ophidion barbatum (L.) (Pisces, Ophidiidae), utilitzant material recollit per pescadors del port de Blanes (mar català) durant el mes d’octubre de 1985. L’absència d’òrgan copulador en els mascles d’aquesta espècie i la posició de l’orifici nasal anterior, a una certa alçada respecte al llavi superior, ens permet identificar-la com una espècie ovípara, del subordre Ophidioidei, dins de l’ordre Ophidiiformes. L’ovari és únic i continuat caudalment per l’oviducte. Els nombrosos cordons intraovarics que tapien la cavitat augmenten considerablement la superfície germinal. El desenvolupament de l’ovari es correspon amb el tipus asincrònic (Marza, 1938) i la fresa repetida al llarg d’una estació reproductiva més o menys llarga és una estrategia que augmenta la fecunditat, normalment limitada pel volum corporal de la femella. Dins de l’ordre Ophidiiformes, el tipus d’ovari únic sense restes de paret mitjana sembla ser la norma entre les espècies de reproducció ovípara. Aquest fet esta en contradicció amb la teoria de Mendoza (1943) que, fora d’algunes excepcions, l’ovari únic es troba principalment en els teleostis vivípars

A macroscopic and microscopic study on the Ophidion barbatum (L.) (Pisces, Ophidiidae) ovarian anatomy has been done, using fishes collected by fishermen of the Blanes trading port (Catalan sea), during October 1985. The absence of male external intromittent organ and the anterior nostril position, well above the upper lip, classifies this species as oviparous, belonging to the suborder Ophidioidei, in the order Ophidiiformes. The ovary is single and directly followed by the oviduct. The large number of intraovaric septa, increase considerably the germinal surface. The ovary development rhythm is asynchronous (Marza, 1938) and the reproductive strategy seems to consist of several spawnings which lengthen the spawning season and increase fecundity, usually restricted by the body volume of the female. In the order Ophidiiformes, this kind of single ovary appears as a norm among those species with oviparous reproduction. Here there is a contradiction with the Mendoza (1943) theory, according to which, apart from some exceptions, the single ovary is found on the viviparous teleosts

© Scientia gerundensis, 1987, núm. 13, p. 23-33

Col·legi Universitari de Girona

Author: Matallanas García, Jesús
Casadevall, Margarida
Bonet, Sergi
Date: 1987
Abstract: S’ha realitzat un estudi de l’anatomia macroscòpica i microscòpica de I’ovari d’Ophidion barbatum (L.) (Pisces, Ophidiidae), utilitzant material recollit per pescadors del port de Blanes (mar català) durant el mes d’octubre de 1985. L’absència d’òrgan copulador en els mascles d’aquesta espècie i la posició de l’orifici nasal anterior, a una certa alçada respecte al llavi superior, ens permet identificar-la com una espècie ovípara, del subordre Ophidioidei, dins de l’ordre Ophidiiformes. L’ovari és únic i continuat caudalment per l’oviducte. Els nombrosos cordons intraovarics que tapien la cavitat augmenten considerablement la superfície germinal. El desenvolupament de l’ovari es correspon amb el tipus asincrònic (Marza, 1938) i la fresa repetida al llarg d’una estació reproductiva més o menys llarga és una estrategia que augmenta la fecunditat, normalment limitada pel volum corporal de la femella. Dins de l’ordre Ophidiiformes, el tipus d’ovari únic sense restes de paret mitjana sembla ser la norma entre les espècies de reproducció ovípara. Aquest fet esta en contradicció amb la teoria de Mendoza (1943) que, fora d’algunes excepcions, l’ovari únic es troba principalment en els teleostis vivípars
A macroscopic and microscopic study on the Ophidion barbatum (L.) (Pisces, Ophidiidae) ovarian anatomy has been done, using fishes collected by fishermen of the Blanes trading port (Catalan sea), during October 1985. The absence of male external intromittent organ and the anterior nostril position, well above the upper lip, classifies this species as oviparous, belonging to the suborder Ophidioidei, in the order Ophidiiformes. The ovary is single and directly followed by the oviduct. The large number of intraovaric septa, increase considerably the germinal surface. The ovary development rhythm is asynchronous (Marza, 1938) and the reproductive strategy seems to consist of several spawnings which lengthen the spawning season and increase fecundity, usually restricted by the body volume of the female. In the order Ophidiiformes, this kind of single ovary appears as a norm among those species with oviparous reproduction. Here there is a contradiction with the Mendoza (1943) theory, according to which, apart from some exceptions, the single ovary is found on the viviparous teleosts
Format: application/pdf
Citation: Matallanas, J., Casadevall, M., i Bonet, S. (1987). Anatomia macroscòpica i microscòpica de l’aparell genital femení d’Ophidion barbatum (L.) (Pisces, Ophididae). Scientia gerundensis, 13, 23-33. Recuperat 19 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45200/0
ISSN: 0213-5930
Document access: http://hdl.handle.net/10256/3903
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Collection: Articles publicats (D-B)
Is part of: © Scientia gerundensis, 1987, núm. 13, p. 23-33
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Ofídids -- Anatomia
Ofídids -- Histologia
Ophidiidae -- Anatomy
Ophidiidae -- Histology
Title: Anatomia macroscòpica i microscòpica de l’aparell genital femení d’Ophidion barbatum (L.) (Pisces, Ophididae)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors