Item


Fuzzy set Theory and Quantum Chemistry

Es discuteixen breument algunes consideracions sobre l’aplicació de la Teoria dels Conjunts difusos a la Química quàntica. Es demostra aqui que molts conceptes químics associats a la teoria són adequats per ésser connectats amb l’estructura dels Conjunts difusos. També s’explica com algunes descripcions teoriques dels observables quàntics es potencien tractant-les amb les eines associades als esmentats Conjunts difusos. La funció densitat es pren com a exemple de l’ús de distribucions de possibilitat al mateix temps que les distribucions de probabilitat quàntiques

Some considerations on the application of Fuzzy Set Theory in Quantum Chemistry are briefly discussed. It is shown that chemical concepts are well suited to be connected with fuzzy set structure. It is also explained how some theoretical descriptions of quantum chemical observables can be successfully enhanced throughout Fuzzy Set Theory. The density function is taken to provide examples of the use of possibility distributions at the same time as the classical probability ones in Quantum Chemistry

© Scientia gerundensis, 1987, núm. 13, p. 177

Col·legi Universitari de Girona

Author: Carbó-Dorca, Ramon
Date: 1987
Abstract: Es discuteixen breument algunes consideracions sobre l’aplicació de la Teoria dels Conjunts difusos a la Química quàntica. Es demostra aqui que molts conceptes químics associats a la teoria són adequats per ésser connectats amb l’estructura dels Conjunts difusos. També s’explica com algunes descripcions teoriques dels observables quàntics es potencien tractant-les amb les eines associades als esmentats Conjunts difusos. La funció densitat es pren com a exemple de l’ús de distribucions de possibilitat al mateix temps que les distribucions de probabilitat quàntiques
Some considerations on the application of Fuzzy Set Theory in Quantum Chemistry are briefly discussed. It is shown that chemical concepts are well suited to be connected with fuzzy set structure. It is also explained how some theoretical descriptions of quantum chemical observables can be successfully enhanced throughout Fuzzy Set Theory. The density function is taken to provide examples of the use of possibility distributions at the same time as the classical probability ones in Quantum Chemistry
Format: application/pdf
Citation: Carbó-Dorca, R. (1987). Fuzzy set Theory and Quantum Chemistry. Scientia gerundensis, 13, 177. Recuperat 23 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45216/0
ISSN: 0213-5930
Document access: http://hdl.handle.net/10256/3915
Language: eng
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Collection: Articles publicats (D-Q)
Is part of: © Scientia gerundensis, 1987, núm. 13, p. 177
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Conjunts borrosos
Química quàntica
Fuzzy sets
Quantum chemistry
Funcional de densitat, Teoria del
Density functionals
Title: Fuzzy set Theory and Quantum Chemistry
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors