Item


First-order molecular descriptors for molecular steric similarity

En aquest treball s’analitza la contribució estèrica de les molècules a les seves propietats químiques i físiques, mitjançant l’avaluació del seu volum i de la seva mesura de semblança, a partir d’ara definits com a descriptors moleculars de primer ordre. La difeèsncia entre aquests dos conceptes ha estat aclarida: mentre que el volum és la magnitud de l’espai que ocupa la molècula com a entitat global, la mesura de semblança ens dóna una idea de com està distribuïda la densitat electrònica al llarg d’aquest volum, i reflecteix més les diferències locals existents. L’ús de diverses aproximacions per a l’obtenció d’ambdós valors ha estat analitzat sobre diferents classes d’isòmers

In this work the steric contribution of molecules to their chemical and physical properties is analized in terms of their volume and their similarity measure, hereafter called first-order molecular descriptors. The difference between these two concepts has been clarified: while the volume is the magnitude of space occupied by the molecule as a global entity, the similarity measure give us an idea of how the electronic density is distributed along this volume, reflecting more the existent local differences. The use of severa1 approximations to the obtention of these values has been analized on different types of isomer

© Scientia gerundensis, 1995, núm. 21, p. 165-173

Col·legi Universitari de Girona

Author: Solà i Puig, Miquel
Mestres i López, Jordi
Carbó-Dorca, Ramon
Date: 1995
Abstract: En aquest treball s’analitza la contribució estèrica de les molècules a les seves propietats químiques i físiques, mitjançant l’avaluació del seu volum i de la seva mesura de semblança, a partir d’ara definits com a descriptors moleculars de primer ordre. La difeèsncia entre aquests dos conceptes ha estat aclarida: mentre que el volum és la magnitud de l’espai que ocupa la molècula com a entitat global, la mesura de semblança ens dóna una idea de com està distribuïda la densitat electrònica al llarg d’aquest volum, i reflecteix més les diferències locals existents. L’ús de diverses aproximacions per a l’obtenció d’ambdós valors ha estat analitzat sobre diferents classes d’isòmers
In this work the steric contribution of molecules to their chemical and physical properties is analized in terms of their volume and their similarity measure, hereafter called first-order molecular descriptors. The difference between these two concepts has been clarified: while the volume is the magnitude of space occupied by the molecule as a global entity, the similarity measure give us an idea of how the electronic density is distributed along this volume, reflecting more the existent local differences. The use of severa1 approximations to the obtention of these values has been analized on different types of isomer
Format: application/pdf
Citation: Solà i Puig, M., Mestres, J., i Carbó-Dorca, R. (1995). First-order molecular descriptors for molecular steric similarity. Scientia gerundensis, 21, 165-173. Recuperat 23 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45533/0
ISSN: 0213-5930
Document access: http://hdl.handle.net/10256/3917
Language: eng
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Collection: Articles publicats (D-Q)
Is part of: © Scientia gerundensis, 1995, núm. 21, p. 165-173
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Química quàntica
Semblança molecular quàntica
Quantum chemistry
Quantum Molecular Similarity
Title: First-order molecular descriptors for molecular steric similarity
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors