Item


Operator expansion: definition and molecular integral applications

Es defineix l’expansió general d’operadors com una combinació lineal de projectors i s’exposa la seva aplicació generalitzada al càlcul d’integrals moleculars. Com a exemple numèric, es fa l’aplicació al càlcul d’integrals de repulsió electrònica entre quatre funcions de tipus s centrades en punts diferents, i es mostren tant resultats del càlcul com la definició d’escalat respecte a un valor de referència, que facilitarà el procés d’optimització de l’expansió per uns paràmetres arbitraris. Es donen resultats ajustats al valor exacte

A general overator exoansion as a linear combination of oroiectors is defined, and also its ugeneralized application to integral computation. As a numerical example, it has been applied to electron repulsion integral computation between four s-type functions centered at different points. Numerical results are shown and a scaling with respect to a reference value is defined, opening an easier way to optimize the expansion for any set of parameters, and giving accurate results with this kind of integrals

© Scientia gerundensis, 1995, núm. 21, p. 153-163

Col·legi Universitari de Girona

Author: Carbó-Dorca, Ramon
Besalú i Llorà, Emili
Lobato, Miquel
Date: 1995
Abstract: Es defineix l’expansió general d’operadors com una combinació lineal de projectors i s’exposa la seva aplicació generalitzada al càlcul d’integrals moleculars. Com a exemple numèric, es fa l’aplicació al càlcul d’integrals de repulsió electrònica entre quatre funcions de tipus s centrades en punts diferents, i es mostren tant resultats del càlcul com la definició d’escalat respecte a un valor de referència, que facilitarà el procés d’optimització de l’expansió per uns paràmetres arbitraris. Es donen resultats ajustats al valor exacte
A general overator exoansion as a linear combination of oroiectors is defined, and also its ugeneralized application to integral computation. As a numerical example, it has been applied to electron repulsion integral computation between four s-type functions centered at different points. Numerical results are shown and a scaling with respect to a reference value is defined, opening an easier way to optimize the expansion for any set of parameters, and giving accurate results with this kind of integrals
Format: application/pdf
Citation: Carbó-Dorca, R., Besalú i Llorà, E., i Lobato, M. (1995). Operator expansion: definition and molecular integral applications. Scientia gerundensis, 21, 153-163. Recuperat 23 de gener de 2012,a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45532/0
ISSN: 0213-5930
Document access: http://hdl.handle.net/10256/3918
Language: eng
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Collection: Articles publicats (D-Q)
Is part of: © Scientia gerundensis, 1995, núm. 21, p. 153-163
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Càlcul integral
Química quàntica
Calculus, Integral
Quantum chemistry)
Title: Operator expansion: definition and molecular integral applications
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors