Item


Estudi Qsar d’una família de Quinolones utilitzant índex de semblança i índex topològics de semblança i índexs topològics de semblanç

En aquest treball es presenta un exemple d’aplicació de la semblança molecular quàntica en l’àmbit de la determinació de relacions entre l’estructura i les propietats o activitats biològiques de molècules. La família estudiada està formada per un conjunt de divuit quinolones de les quals es coneixen dues propietats relacionades amb l’activitat biològica: la concentració mínima inhibitòria de la reproducció en E. Coli i I’escissió de l’ADN per la girasa, també en E. Coli. L’estudi s’ha realitzat emprant dues metodologies diferents, fonamentades ambdues en el desenvolupament de la semblança molecular quàntica. Aquestes dues metodologies es basen, respectivament, en el càlcul i l’aplicació dels índexs de semblança i dels índexs topològics de semblança

This work studies an application example of Molecular Quantum Similarity, in order to determine quantitative relationships between the structure and property or biological activity for a family of molecules. The family studied here is composed by eigbteen quinolone derivatives, and two properties of them are known: the minimum concentration to inhibit reproduction in E. Coli and the ADN gyrase cleavage, also in E. Coli. Two methodologies have been applied to study this family and its properties; although both of them are based in Quantum Molecular Similarity, the first one is based in the use of Similarity Indices and the second methodology uses Similarity Topological Indices

© Scientia gerundensis, 1997, núm. 23, p. 17-27

Col·legi Universitari de Girona

Author: Amat Barnés, Lluís
Lobato, Miquel
Besalú i Llorà, Emili
Carbó-Dorca, Ramon
Date: 1997
Abstract: En aquest treball es presenta un exemple d’aplicació de la semblança molecular quàntica en l’àmbit de la determinació de relacions entre l’estructura i les propietats o activitats biològiques de molècules. La família estudiada està formada per un conjunt de divuit quinolones de les quals es coneixen dues propietats relacionades amb l’activitat biològica: la concentració mínima inhibitòria de la reproducció en E. Coli i I’escissió de l’ADN per la girasa, també en E. Coli. L’estudi s’ha realitzat emprant dues metodologies diferents, fonamentades ambdues en el desenvolupament de la semblança molecular quàntica. Aquestes dues metodologies es basen, respectivament, en el càlcul i l’aplicació dels índexs de semblança i dels índexs topològics de semblança
This work studies an application example of Molecular Quantum Similarity, in order to determine quantitative relationships between the structure and property or biological activity for a family of molecules. The family studied here is composed by eigbteen quinolone derivatives, and two properties of them are known: the minimum concentration to inhibit reproduction in E. Coli and the ADN gyrase cleavage, also in E. Coli. Two methodologies have been applied to study this family and its properties; although both of them are based in Quantum Molecular Similarity, the first one is based in the use of Similarity Indices and the second methodology uses Similarity Topological Indices
Format: application/pdf
Citation: Amat, L., Lobato, M., Besalú i Llorà, E., i Carbó-Dorca, R. (1997). Estudi QSAR d’una família de Quinolones utilitzant índex de semblança i índex topològics de semblança i índexs topològics de semblança. Scientia gerundensis, 23, 17-27. Recuperat 23 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45563/0
ISSN: 0213-5930
Document access: http://hdl.handle.net/10256/3925
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Collection: Articles publicats (D-Q)
Is part of: © Scientia gerundensis, 1997, núm. 23, p. 17-27
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Química quàntica
Semblança molecular quàntica
Quantum chemistry
Quantum Molecular Similarity
Title: Estudi Qsar d’una família de Quinolones utilitzant índex de semblança i índex topològics de semblança i índexs topològics de semblanç
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors