Item


Unitats litològiques d’interès per a la producció d’àrids a l’àrea del curs mitjà del riu Fluvià (la Garrotxa)

Pleistocene and Quaternary sediments adjacent to the medium course of the Fluvià river are a source of aggregate in the Garrotxa. Four lithological units can be used directly, or with a minimal processing as coarse aggregate. They have been mapped in detail at the 1:5.000 escale. The stratigraphic analysis have made possible the four units to be ordered in relation to their suitibility for usage as aggregate. From high to low relative quality they are: the basaltic flow, fluviatile deposits, plio-quaternary conglomerates, and glacis deposits

Els materials pliocènics i quaternaris de la zona del curs mitjà del riu Fluvià han estat considerats un georecurs per a la indústria de l’àrid a la comarca de la Garrotxa. Quatre unitats litològiques s’han valorat com a aprofitables per a la producció d’àrids i s’han cartografiat a l’escala 1:5.000. L’estudi estratigràfic ha permès ordenar-les en funció de la seva qualitat relativa. De més a menys interès són: la colada volcànica del pla de Politger, els dipòsits de terrassa, els conglomerats plio-quaternaris i els glacis d’acumulació

Los materiales pliocénicos y cuaternarios en la zona del curso medio del Río Fluvià son un georecurso para la industria del árido en la comarca de la Garrotxa. Cuatro unidades litológicas se han valorado como aprovechables para la producción de áridos y se han cartografiado a la escala 1:5.000. El estudio estratigráfico de éstas ha permitido su ordenación en función de su calidad relativa. De mayor a menor interés son: la colada volcánica del Pla de Politger, los depósitos de terraza, los conglomerados plio-cuatemarios y los glacis de acumulación

© Scientia gerundensis, 1994, núm. 20, p. 111-124

Col·legi Universitari de Girona

Author: Capellà i Solà, Ignasi
Pallí i Buxó, Lluís
Roqué i Pau, Carles
Date: 1994
Abstract: Pleistocene and Quaternary sediments adjacent to the medium course of the Fluvià river are a source of aggregate in the Garrotxa. Four lithological units can be used directly, or with a minimal processing as coarse aggregate. They have been mapped in detail at the 1:5.000 escale. The stratigraphic analysis have made possible the four units to be ordered in relation to their suitibility for usage as aggregate. From high to low relative quality they are: the basaltic flow, fluviatile deposits, plio-quaternary conglomerates, and glacis deposits
Els materials pliocènics i quaternaris de la zona del curs mitjà del riu Fluvià han estat considerats un georecurs per a la indústria de l’àrid a la comarca de la Garrotxa. Quatre unitats litològiques s’han valorat com a aprofitables per a la producció d’àrids i s’han cartografiat a l’escala 1:5.000. L’estudi estratigràfic ha permès ordenar-les en funció de la seva qualitat relativa. De més a menys interès són: la colada volcànica del pla de Politger, els dipòsits de terrassa, els conglomerats plio-quaternaris i els glacis d’acumulació
Los materiales pliocénicos y cuaternarios en la zona del curso medio del Río Fluvià son un georecurso para la industria del árido en la comarca de la Garrotxa. Cuatro unidades litológicas se han valorado como aprovechables para la producción de áridos y se han cartografiado a la escala 1:5.000. El estudio estratigráfico de éstas ha permitido su ordenación en función de su calidad relativa. De mayor a menor interés son: la colada volcánica del Pla de Politger, los depósitos de terraza, los conglomerados plio-cuatemarios y los glacis de acumulación
Format: application/pdf
ISSN: 0213-5930
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4345
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45513/57584
Articles publicats (D-CCAA)
Is part of: © Scientia gerundensis, 1994, núm. 20, p. 111-124
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Al·luvions -- Catalunya -- Fluvià (Curs d’aigua)
Alluvium -- Catalonia -- Fluvià (River)
Sediments fluvials -- Catalunya -- Fluvià (Curs d’aigua)
River sediments -- Catalonia -- Fluvià (River)
Title: Unitats litològiques d’interès per a la producció d’àrids a l’àrea del curs mitjà del riu Fluvià (la Garrotxa)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors