Item


Oscil.lacions del nivell del mar i sediments associats durant l’Holocè a la Costa Brava Meridional (Girona)

Several marine deposits in the southern Costa Brava shoreline have been studied. They appear at different heights above and below the present sea level. Three groups are defined in relation to their origin: conglomerate levels at the bottom of the cliffs, not-cemented emerged beaches and cemented submerged beaches. The age of the emerged beaches has been accurately determined by means of the ceramic content and radiocarbon dating. Chronological succession of the deposits and their stratigraphic and paleontological characteristics allow to define a sequence of the sea level changes during the latest stages of the versiliane transgression in the studied area

S’estudia un conjunt de dipòsits marins localitzats a la Costa Brava meridional, els quals apareixen esglaonats a diferent altura per sobre i per sota del nivell del mar actual. Per la seva gènesi s’han agrupat en tres conjunts: nivells de conglomerats de base de penya-segats, platges emergides sense cimentar i platges submergides cimentades. L’edat de les platges submergides s’ha pogut establir amb precisió a partir del seu contingut ceràmic i de datacions radiocarbòniques. L’ordenació temporal de tots aquests dipòsits, junt amb l’establiment de les seves característiques estratigràfiques i paleontològiques, han permès confeccionar una seqüència de les oscil.lacions del nivell del mar en aquesta zona en els darrers estadis de la transgressió versiliana

Se estudia un conjunto de depósitos marinos localizados en la Costa Brava meridional, los cuales aparecen escalonados a diferente altura por encima y por debajo del nivel del mar actual. Por su génesis se han agrupado en tres conjuntos: niveles de conglomerados de base de acantilado, playas emergidas sin cementar y playas sumergidas cementadas. La edad de las playas sumergidas ha podido establecerse con precisión a partir de su contenido cerámico y de dataciones radiocarbónicas. La ordenación temporal de todos estos depósitos, junto con el establecimiento de sus caracteristicas estratigraficas y paleontológicas, han permitido confeccionar una secuencia de las oscilaciones del nivel del mar en esta zona en los últimos estadios de la transgresión versiliana

© Scientia gerundensis, 1996, núm. 22, p. 61-69

Col·legi Universitari de Girona

Author: Roqué i Pau, Carles
Pallí i Buxó, Lluís
Date: 1996
Abstract: Several marine deposits in the southern Costa Brava shoreline have been studied. They appear at different heights above and below the present sea level. Three groups are defined in relation to their origin: conglomerate levels at the bottom of the cliffs, not-cemented emerged beaches and cemented submerged beaches. The age of the emerged beaches has been accurately determined by means of the ceramic content and radiocarbon dating. Chronological succession of the deposits and their stratigraphic and paleontological characteristics allow to define a sequence of the sea level changes during the latest stages of the versiliane transgression in the studied area
S’estudia un conjunt de dipòsits marins localitzats a la Costa Brava meridional, els quals apareixen esglaonats a diferent altura per sobre i per sota del nivell del mar actual. Per la seva gènesi s’han agrupat en tres conjunts: nivells de conglomerats de base de penya-segats, platges emergides sense cimentar i platges submergides cimentades. L’edat de les platges submergides s’ha pogut establir amb precisió a partir del seu contingut ceràmic i de datacions radiocarbòniques. L’ordenació temporal de tots aquests dipòsits, junt amb l’establiment de les seves característiques estratigràfiques i paleontològiques, han permès confeccionar una seqüència de les oscil.lacions del nivell del mar en aquesta zona en els darrers estadis de la transgressió versiliana
Se estudia un conjunto de depósitos marinos localizados en la Costa Brava meridional, los cuales aparecen escalonados a diferente altura por encima y por debajo del nivel del mar actual. Por su génesis se han agrupado en tres conjuntos: niveles de conglomerados de base de acantilado, playas emergidas sin cementar y playas sumergidas cementadas. La edad de las playas sumergidas ha podido establecerse con precisión a partir de su contenido cerámico y de dataciones radiocarbónicas. La ordenación temporal de todos estos depósitos, junto con el establecimiento de sus caracteristicas estratigraficas y paleontológicas, han permitido confeccionar una secuencia de las oscilaciones del nivel del mar en esta zona en los últimos estadios de la transgresión versiliana
Format: application/pdf
ISSN: 0213-5930
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4352
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45545/55102
Articles publicats (D-CCAA)
Is part of: © Scientia gerundensis, 1996, núm. 22, p. 61-69
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Estratigrafia -- Holocè
Geology, Sratigraphic -- Holocene
Sediments marins -- Catalunya -- Costa Brava
Marine sediments -- Catalonia -- Costa Brava
Title: Oscil.lacions del nivell del mar i sediments associats durant l’Holocè a la Costa Brava Meridional (Girona)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors