Item


A mission control system for an autonomous underwater vehicle

The presented work focuses on the theoretical and practical aspects concerning the design and development of a formal method to build a mission control system for autonomous underwater vehicles bringing systematic design principles for the formal description of missions using Petri nets. The proposed methodology compounds Petri net building blocks within it to de_ne a mission plan for which it is proved that formal properties, such as reachability and reusability, hold as long as these same properties are also guaranteed by each Petri net building block. To simplify the de_nition of these Petri net blocks as well as their composition, a high level language called Mission Control Language has been developed. Moreover, a methodology to ensure coordination constraints for teams of multiple robots as well as the de_nition of an interface between the proposed system and an on-board planner able to plan/replan sequences of prede_ned mission plans is included as well. Results of experiments with several real underwater vehicles and simulations involving an autonomous surface craft and an autonomous underwater vehicles are presented to show the system’s capabilities.

El treball presentat en aquesta tesi està centrat en el disseny i desenvolupament d’un mètode formal per a construir un sistema de control de missió per a vehicles submarins autònoms, que aporta principis sistemàtics de disseny per a la descripció formal de missions. La metodologia proposada parteix d’uns blocs elementals de construcció, descrits mitjançant xarxes de Petri. La composició d’aquests blocs entre si genera un pla de missió per el qual diverses propietats, com ara accessibilitat o reutilització, són garantides sempre i quan aquestes mateixes propietats siguin també garantides per a cada un dels blocs elementals de construcció. Per simplificar la definició d’aquests blocs, així com per simplificar-ne la seva composició, s’ha desenvolupat un llenguatge d’alt nivell anomenat Mission Control Language. A més, s’ha inclòs una metodologia per assegurar la coordinació de restriccions entre equips de múltiples robots. També s’ha establert una interfície entre el sistema proposat i un planificador a bord del vehicle capaç de planificar/replanificar seqü_encies de plans de missió prèviament definits. Per tal de demostrar les capacitats del sistema, s’han presentat resultats d’experiments amb diversos vehicles submarins reals, així com simulacions amb vehicles autònoms submarins i en superfície.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Author: Palomeras Rovira, Narcís
Date: 2011 December 19
Abstract: The presented work focuses on the theoretical and practical aspects concerning the design and development of a formal method to build a mission control system for autonomous underwater vehicles bringing systematic design principles for the formal description of missions using Petri nets. The proposed methodology compounds Petri net building blocks within it to de_ne a mission plan for which it is proved that formal properties, such as reachability and reusability, hold as long as these same properties are also guaranteed by each Petri net building block. To simplify the de_nition of these Petri net blocks as well as their composition, a high level language called Mission Control Language has been developed. Moreover, a methodology to ensure coordination constraints for teams of multiple robots as well as the de_nition of an interface between the proposed system and an on-board planner able to plan/replan sequences of prede_ned mission plans is included as well. Results of experiments with several real underwater vehicles and simulations involving an autonomous surface craft and an autonomous underwater vehicles are presented to show the system’s capabilities.
El treball presentat en aquesta tesi està centrat en el disseny i desenvolupament d’un mètode formal per a construir un sistema de control de missió per a vehicles submarins autònoms, que aporta principis sistemàtics de disseny per a la descripció formal de missions. La metodologia proposada parteix d’uns blocs elementals de construcció, descrits mitjançant xarxes de Petri. La composició d’aquests blocs entre si genera un pla de missió per el qual diverses propietats, com ara accessibilitat o reutilització, són garantides sempre i quan aquestes mateixes propietats siguin també garantides per a cada un dels blocs elementals de construcció. Per simplificar la definició d’aquests blocs, així com per simplificar-ne la seva composició, s’ha desenvolupat un llenguatge d’alt nivell anomenat Mission Control Language. A més, s’ha inclòs una metodologia per assegurar la coordinació de restriccions entre equips de múltiples robots. També s’ha establert una interfície entre el sistema proposat i un planificador a bord del vehicle capaç de planificar/replanificar seqü_encies de plans de missió prèviament definits. Per tal de demostrar les capacitats del sistema, s’han presentat resultats d’experiments amb diversos vehicles submarins reals, així com simulacions amb vehicles autònoms submarins i en superfície.
Format: application/pdf
Other identifiers: DL Gi.253-2012
http://hdl.handle.net/10803/69957
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4410
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Autonomous underwater vehicle
Vehicles submarins autònoms
Vehículos submarinos autónomos
Petri nets
Xarxes petri
Redes petri
Control architectures
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: A mission control system for an autonomous underwater vehicle
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors