Item


Noves tècniques de gestió per a l’empresa promotora constructora

En el sector de la promoció construcció, i en especial, en el subsector de la promoció construcció d’habitatges, l’empresari ha de tenir un bon coneixement de les variables d’entorn ja que la consideració de les mateixes seran fonamentals a l’hora de prendre decisions sobre planificació estratègica. En l’actualitat vivim una fase de canvis socioeconòmics que dificulten la previsió del comportament futur de les variables d’entorn. Per tant, el subjecte decisor es troba en un ambient d’incertesa que s’aguditza per la majoritària presència de factors qualitatius difícils de quantificar. Llavors, l’empresari promotor constructor haurà de recórrer a tècniques operatives de gestió que tinguin present aquesta situació i això serà possible a partir de les eines que ens ofereix la lògica borrosa. Aquesta tesi s’ha estructurat en tres parts: En la primera part, exposem les característiques específiques i l’evolució del sector. En la segona part, expliquem la metodologia i, en la tercera part, exposem diverses aplicacions de la metodologia borrosa per l’establiment de noves estratègies de gestió aplicades al sector objecte d’estudi.

In the management of promoters builders business area, specially in the subarea of house promotion building, to gather a large information of the variables around becomes essential. Their being taken into consideration is fundamental when considering decisions upon strategic foresight. Today, socioeconomic changes make difficult to forecast the future behaviour of the variables around and the uncertain atmosphere intensifies due to the majority presence of qualitative factors hard to quantify. In the management of promoters builders business it turns as necessary to apply to operative techniques that take into account the present situation. This is possible by using the tools fuzzy logics grant us. The first part of this thesis gives specific characteristics of the area and its evolution. Methodology is explained in the second part and in the third part different practical examples of fuzzy logic methodology are presented to establish new management strategies applied to this field.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Empresa
Author: Cassú i Serra, Elvira
Date: 2006 February 3
Abstract: En el sector de la promoció construcció, i en especial, en el subsector de la promoció construcció d’habitatges, l’empresari ha de tenir un bon coneixement de les variables d’entorn ja que la consideració de les mateixes seran fonamentals a l’hora de prendre decisions sobre planificació estratègica. En l’actualitat vivim una fase de canvis socioeconòmics que dificulten la previsió del comportament futur de les variables d’entorn. Per tant, el subjecte decisor es troba en un ambient d’incertesa que s’aguditza per la majoritària presència de factors qualitatius difícils de quantificar. Llavors, l’empresari promotor constructor haurà de recórrer a tècniques operatives de gestió que tinguin present aquesta situació i això serà possible a partir de les eines que ens ofereix la lògica borrosa. Aquesta tesi s’ha estructurat en tres parts: En la primera part, exposem les característiques específiques i l’evolució del sector. En la segona part, expliquem la metodologia i, en la tercera part, exposem diverses aplicacions de la metodologia borrosa per l’establiment de noves estratègies de gestió aplicades al sector objecte d’estudi.
In the management of promoters builders business area, specially in the subarea of house promotion building, to gather a large information of the variables around becomes essential. Their being taken into consideration is fundamental when considering decisions upon strategic foresight. Today, socioeconomic changes make difficult to forecast the future behaviour of the variables around and the uncertain atmosphere intensifies due to the majority presence of qualitative factors hard to quantify. In the management of promoters builders business it turns as necessary to apply to operative techniques that take into account the present situation. This is possible by using the tools fuzzy logics grant us. The first part of this thesis gives specific characteristics of the area and its evolution. Methodology is explained in the second part and in the third part different practical examples of fuzzy logic methodology are presented to establish new management strategies applied to this field.
Format: application/pdf
ISBN: 8468981871
Other identifiers: DL Gi.451-2006
http://www.tdx.cat/TDX-0317106-114726
http://hdl.handle.net/10803/7757
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4443
Language: cat
cat
cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Promoció de la construcció
Redes neuronales
Promoters builders business
Neuronal networks
Xarxes neuronals
Teoria dels efectes oblidats
Sistemas expertos
Sistemes experts
Expert systems
Subconjunts borrosos
Fuzzy subsets
Subconjunts borrosos
Property valuation
Valoración immobiliaria
Valoració immobiliaria
Lógica borrosa
Fuzzy logic
Lògica borrosa
Promoción de la construcción
33 - Economia
51 - Matemàtiques
Title: Noves tècniques de gestió per a l’empresa promotora constructora
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors