Item


El sistema d’informació de campus per a estudiants en les universitats espanyoles: caracterització i anàlisi

La disponibilitat de caracteritzacions àmplies dels sistemes d’informació dels campus per a estudiants pot ser tan útil per als responsables de la gestió estratègica dels centres d’educació superior com per a l’orientació d’estudiants universitaris potencials. Primer descrivim i contextualitzem un model de caracterització per als sistemes d’informació dels campus en línia per a estudiants. Això serveix com a marc de referència conceptual per al treball en l’àmbit de les universitats espanyoles. La informació es va reunir amb visites estructurades als llocs web institucionals i en entrevistes estructurades amb estudiants de llicenciatura. Analitzar la informació obtinguda ens permet situar les institucions individualment i comparar-les, a més d’obtenir una visió descriptiva de tot el conjunt de les universitats espanyoles amb una perspectiva informacional. Les universitats també es van classificar en grups amb característiques homogènies, en el sentit dels aspectes organitzatius i informacionals. Finalment, tractem investigacions futures en la matèria.

The availability of broad characterisations of campus information systems for students may be as useful for those responsible for the strategic management of higher education centres as for the orientation of potential university students. First we describe and contextualise a characterisation model for on-line campus information systems for students. This serves as a framework of conceptual reference for fieldwork on Spanish universities. Information was gathered by means of structured visits to institutional websites and structured interviews with undergraduate students. Analysing the information collected enables us to position the institutions individually and to compare them, as well as obtain a descriptive view of the whole group of Spanish universities from an informational point of view. The universities were also classified into groups with homogeneous characteristics, in the sense of their informational and organisational aspects. Finally, we discuss future research on this subject.

Universitat de Girona

Manager: Puig-Pey Saurí, Antoni de Pàdua
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Cobarsí Morales, Josep
Date: 2005 January 11
Abstract: La disponibilitat de caracteritzacions àmplies dels sistemes d’informació dels campus per a estudiants pot ser tan útil per als responsables de la gestió estratègica dels centres d’educació superior com per a l’orientació d’estudiants universitaris potencials. Primer descrivim i contextualitzem un model de caracterització per als sistemes d’informació dels campus en línia per a estudiants. Això serveix com a marc de referència conceptual per al treball en l’àmbit de les universitats espanyoles. La informació es va reunir amb visites estructurades als llocs web institucionals i en entrevistes estructurades amb estudiants de llicenciatura. Analitzar la informació obtinguda ens permet situar les institucions individualment i comparar-les, a més d’obtenir una visió descriptiva de tot el conjunt de les universitats espanyoles amb una perspectiva informacional. Les universitats també es van classificar en grups amb característiques homogènies, en el sentit dels aspectes organitzatius i informacionals. Finalment, tractem investigacions futures en la matèria.
The availability of broad characterisations of campus information systems for students may be as useful for those responsible for the strategic management of higher education centres as for the orientation of potential university students. First we describe and contextualise a characterisation model for on-line campus information systems for students. This serves as a framework of conceptual reference for fieldwork on Spanish universities. Information was gathered by means of structured visits to institutional websites and structured interviews with undergraduate students. Analysing the information collected enables us to position the institutions individually and to compare them, as well as obtain a descriptive view of the whole group of Spanish universities from an informational point of view. The universities were also classified into groups with homogeneous characteristics, in the sense of their informational and organisational aspects. Finally, we discuss future research on this subject.
Format: application/pdf
ISBN: 8468994490
Other identifiers: DL Gi.766-2006
http://www.tdx.cat/TDX-0607106-131443
http://hdl.handle.net/10803/7956
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4523
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Business planning
Organización de empresas
Organització d’empreses
Estudiantes universitarios
University students
Estudiants universitaris
Gestión estratégica
Strategic management
Gestió estratègica
Educación superior
Higher education
Educación superior
Sistemas de información
Information systems
Sistemes d’informació
Documentació digital
Documentación digital
Digital information
378 - Ensenyament superior. Universitats
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: El sistema d’informació de campus per a estudiants en les universitats espanyoles: caracterització i anàlisi
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors