Item


Empowerment: model i instrument de mesura basat en les variables primàries o efectives PIEQ (Primary Items Empowerment Questionnaire)

In this thesis a review of the state of the art on empowerment is found. A proposal is put forward for a model of the effective variables of empowerment, a new theoretical model that provides a distinct classification of individual variables. The model consists of four metavariables called reciprocal, unidirectional, shared and reflexive. Finally, a measurement tool for measuring and representing these variables graphically is described, including its process of elaboration through a preliminary pilot study that served to refine and improve the questionnaire. Both the model and the instrument proposed aim to determine the state of the primary variables involved in determining the predisposition and potential of a working group towards empowerment. With the measurement tool both organisational, departmental, working group and/or individual data can be obtained. This instrument can help companies and organisations to discover the limitations existing within a working group and act in consequence.

En aquesta tesi podem trobar un recull de l’estat de l’art de l’empowerment. Una proposta de model de les variables efectives de l’empowerment, un model teòric que aporta una nova classificació de les variables que es donen en els individus. El model està format per quatre metavariables, les variables anomenades recíproques, les unidireccionals, les compartides i les reflexives. Finalment, en la tesi trobarem una eina per mesurar i representar gràficament aquestes variables a més del seu procés d’elaboració amb una primera prova pilot que ens ha servit per depurar-la i millorar la proposta d’un qüestionari de mesura, així com la metodologia seguida per la validació cognitiva dels qüestionari proposat (CASM). Aquest instrument pot ajudar empreses i organitzacions a descobrir les limitacions dels seus grups de treball i a millorar-los.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: March Amengual, Jaume Miquel
Date: 2011 June 3
Abstract: In this thesis a review of the state of the art on empowerment is found. A proposal is put forward for a model of the effective variables of empowerment, a new theoretical model that provides a distinct classification of individual variables. The model consists of four metavariables called reciprocal, unidirectional, shared and reflexive. Finally, a measurement tool for measuring and representing these variables graphically is described, including its process of elaboration through a preliminary pilot study that served to refine and improve the questionnaire. Both the model and the instrument proposed aim to determine the state of the primary variables involved in determining the predisposition and potential of a working group towards empowerment. With the measurement tool both organisational, departmental, working group and/or individual data can be obtained. This instrument can help companies and organisations to discover the limitations existing within a working group and act in consequence.
En aquesta tesi podem trobar un recull de l’estat de l’art de l’empowerment. Una proposta de model de les variables efectives de l’empowerment, un model teòric que aporta una nova classificació de les variables que es donen en els individus. El model està format per quatre metavariables, les variables anomenades recíproques, les unidireccionals, les compartides i les reflexives. Finalment, en la tesi trobarem una eina per mesurar i representar gràficament aquestes variables a més del seu procés d’elaboració amb una primera prova pilot que ens ha servit per depurar-la i millorar la proposta d’un qüestionari de mesura, així com la metodologia seguida per la validació cognitiva dels qüestionari proposat (CASM). Aquest instrument pot ajudar empreses i organitzacions a descobrir les limitacions dels seus grups de treball i a millorar-los.
Format: application/pdf
Other identifiers: DL Gi.966-2011
http://hdl.handle.net/10803/32036
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4524
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Empowerment
Empoderament
Empoderamiento
CASM
Cognitive validation questionnaires
Qüestionaris de validació cognitiva
Cuestionarios de validación cognitiva
Measurement questionnaires
Qüestionaris de mesura
Cuestionarios de medidas
Effective variables of empowerment
Variables efectives d’empoderament
Variables efectivas de empoderamiento
Primary variables of empowerment
Variables primàries d’empoderament
Variables primarias de empoderamiento
PIEQ
Primary items empowerment questionnaire
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Empowerment: model i instrument de mesura basat en les variables primàries o efectives PIEQ (Primary Items Empowerment Questionnaire)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors