Item


Distribution of diatom communities in agricultural and mining watersheds of Southwest Spain

Els sistemes aquàtics continental representen un dels ecosistemes més amenaçats a nivell mundial, com a conseqüència de l’ús intensiu quel’home en fa. La conca del Guadiana no està lliure d’aquestes pressions antròpiques. Les grans infraestructures hidràuliques i l’escorrentia provinent de l’agricultura són només exemples dels greus problemes que pateix la conca. Aquests problemes es fan especialment palesos en la zona alta de la conca, on l’escassetat d’aigua no fa més que agreujar el problema.Tot això ha generat la necessitat urgent d’avaluar l’estat de conservació d’aquests ecosistemes aquàtics continentals, poder determinar la mesura i la magnitud de les pertorbacions que els estan afectant i així proposar mesures de gestió destinades a restaurar-ne la integritat ecològica. El principal objectiu que presenta aquest és determinar els patrons de distribució de les comunitats de algals (amb una menció especial en el grup de les diatomees) i de les seves causes en la conca del Guadiana i associades, amb la finalitat d’establir i proposar eines que permetin avaluar l’estat de conservació de les masses d’aigua d’aquestes conques.

In many parts of the world freshwater ecosystems are intensely modified and degraded by human activities. Rivers have been altered since historical times, but such modifications have intensified in the last century. Water extraction and heavily regulated reservoirs are spread disturbances in the Guadiana network. Drainage from agricultural land in river systems results in large inputs of nitrates and phosphates that eutrophy river waters. Inputs of fertilizers and water extraction are especially remarkable in the North-East Guadiana watershed. The development of tools to assess ecological status of water bodies has been a key issue in the management of the freshwater ecosystems in the last decades in order to protect and restore the biological integrity of ecosystems. The present study aims to determine distributional patterns of benthic algae communities (with a special attention on diatom microflora) and their causes in Guadiana and associated watersheds in order to establish tools for assessing the conservation status of the water bodies in those watersheds.

Universitat de Girona

Manager: Sabater, Sergi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Urrea Clos, Gemma
Date: 2010 November 5
Abstract: Els sistemes aquàtics continental representen un dels ecosistemes més amenaçats a nivell mundial, com a conseqüència de l’ús intensiu quel’home en fa. La conca del Guadiana no està lliure d’aquestes pressions antròpiques. Les grans infraestructures hidràuliques i l’escorrentia provinent de l’agricultura són només exemples dels greus problemes que pateix la conca. Aquests problemes es fan especialment palesos en la zona alta de la conca, on l’escassetat d’aigua no fa més que agreujar el problema.Tot això ha generat la necessitat urgent d’avaluar l’estat de conservació d’aquests ecosistemes aquàtics continentals, poder determinar la mesura i la magnitud de les pertorbacions que els estan afectant i així proposar mesures de gestió destinades a restaurar-ne la integritat ecològica. El principal objectiu que presenta aquest és determinar els patrons de distribució de les comunitats de algals (amb una menció especial en el grup de les diatomees) i de les seves causes en la conca del Guadiana i associades, amb la finalitat d’establir i proposar eines que permetin avaluar l’estat de conservació de les masses d’aigua d’aquestes conques.
In many parts of the world freshwater ecosystems are intensely modified and degraded by human activities. Rivers have been altered since historical times, but such modifications have intensified in the last century. Water extraction and heavily regulated reservoirs are spread disturbances in the Guadiana network. Drainage from agricultural land in river systems results in large inputs of nitrates and phosphates that eutrophy river waters. Inputs of fertilizers and water extraction are especially remarkable in the North-East Guadiana watershed. The development of tools to assess ecological status of water bodies has been a key issue in the management of the freshwater ecosystems in the last decades in order to protect and restore the biological integrity of ecosystems. The present study aims to determine distributional patterns of benthic algae communities (with a special attention on diatom microflora) and their causes in Guadiana and associated watersheds in order to establish tools for assessing the conservation status of the water bodies in those watersheds.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469411155
Other identifiers: DL Gi.48-2011
http://www.tdx.cat/TDX-0113111-135155
http://hdl.handle.net/10803/7665
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4579
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Ecosistemas acuáticos
Freshwater ecosystems
Ecosistemes aquàtics
Conservación de cuencas
Watersheds conservation
Conservació de conques
Cuenca del Guadiana
Guadiana Watershed
Conca del Guadiana
Diatomeas
Diatom microflora
Diatomees
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
504 - Ciències del medi ambient
Title: Distribution of diatom communities in agricultural and mining watersheds of Southwest Spain
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors