Item


Estudi taxonòmic i ecofisiològic dels membres de la família faucheaceae (Rhodymeniales, Rhodophyta) de la Península Ibèrica i de les Illes Balears

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral ha estat estudiar a nivell taxonòmic i ecofisiològic les espècies de la família Faucheaceae (Rhodymeniales, Rhodophyta) presents a la península Ibèrica i a les illes Balears: Fauchea repens (C. Agardh) Montagne i Bory in Montagne, Gloiocladia furcata (C. Agardh) J. Agardh i Gloiocladia microspora (Bornet ex Rodríguez y Femenías) Sánchez i Rodríguez-Prieto, comb. nov. L’estudi taxonòmic es va realitzar a partir de mostres recol·lectades al llarg de la costa de la península Ibérica i de les illes Balears, amb la revisió dels exemplars conservats en els herbaris de diferents universitats espanyoles i dels exemplars tipus localitzats a l’herbari de C. Agardh i al de J.J. Rodríguez y Femenías. Així doncs, amb aquest treball es van completar les dades ja existents quant a la morfologia, l’estructura vegetativa i els tetrasporòfits de les tres espècies i es van aportar dades inèdites pel què fa a les estructures reproductores masculines de Fauchea repens, les estructures reproductores femenines i estadis de postfertilització de F. repens, G. furcata i G. microspora comb. nov. Paral·lelament es va detallar la corologia, l’hàbitat i la fenologia de les tres espècies. De l’estudi de F. repens i G. furcata, espècies tipus dels seus gèneres i, en el cas de la primera també de la família, es proposa una correcció de la descripció original de la família Faucheaceae I.M. Strachan, G.W. Saunders & Kraft, així com una nova combinació Gloiocladia microspora comb. nov. per l’espècie anomenada fins aquest estudi Fauchea microspora Bornet ex Rodríguez y Femenías. S’aporta també una iconografia original de dibuixos i fotografies, i una clau de determinació dels tàxons estudiats. Quant a l’estudi ecofisiològic, es van realitzar una sèrie d’experiments de laboratori per tal de determinar els requeriments de llum, temperatura i fotoperíode per el creixement i supervivència de les tres espècies. Així doncs, es van aportar dades inèdites pel què fa al cultiu in vitro de Fauchea repens, Gloiocladia furcata i Gloiocladia microspora comb. nov., que ens van permetre explicar la distribució batimètrica i geogràfica de les tres espècies.

The objective of this work was to study at taxonomic and ecophysiological level, the species of the family Faucheaceae (Rhodymeniales, Rhodophyta) inhabiting in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands: Fauchea repens (C. Agardh) Montagne & Bory in Montagne, Gloiocladia furcata (C. Agardh) J. Agardh and Gloiocladia microspora (Bornet ex Rodríguez y Femenías) Sánchez & Rodríguez-Prieto, comb. nov. The taxonomic study was performed with fresh material collected from the coast of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands, along with a reinvestigation of the herbarium material from several Spanish universities and the original material housed in the C. Agardh Herbarium and in the J.J. Rodríguez y Femenías Herbarium. With this work we completed the data relating to morphological, vegetative and tetrasporophytic characters of the three species and we reported new data relating to the male reproductive structures of Fauchea repens, and to the female reproductive structures and postfertlitzation processes of F. repens, G. furcata and G. microspora comb. nov. Moreover, we give the distribution, habitat and fenology for the three species. Due to the study of F. repens and G. furcata, the type species of their genera and in the matter of F. repens the type of the family; we emend the original defining characteristics of the family Faucheceae I.M. Strachan, G.W. Saunders & Kraft. In addition, we propose a new combination, Gloiocladia microspora comb. nov. for the species currently known as Fauchea microspora Bornet ex Rodríguez y Femenías. All the data are complemented with original draws and photographs, and a taxonomic key for the studied taxa. For the ecophysiological study we performed several experiments of culture in vitro, to determine the light, temperature and photoperiodic respond for development and survival of the three species. Finally, we reported new data for Fauchea repens, Gloiocladia furcata and Gloiocladia microspora comb. nov. in culture, and consequently we have been able to explain the depth and geographical distribution of the three species.

Universitat de Girona

Manager: Rodríguez Prieto, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Sánchez, Noemí
Date: 2006 May 30
Abstract: L’objectiu d’aquesta tesi doctoral ha estat estudiar a nivell taxonòmic i ecofisiològic les espècies de la família Faucheaceae (Rhodymeniales, Rhodophyta) presents a la península Ibèrica i a les illes Balears: Fauchea repens (C. Agardh) Montagne i Bory in Montagne, Gloiocladia furcata (C. Agardh) J. Agardh i Gloiocladia microspora (Bornet ex Rodríguez y Femenías) Sánchez i Rodríguez-Prieto, comb. nov. L’estudi taxonòmic es va realitzar a partir de mostres recol·lectades al llarg de la costa de la península Ibérica i de les illes Balears, amb la revisió dels exemplars conservats en els herbaris de diferents universitats espanyoles i dels exemplars tipus localitzats a l’herbari de C. Agardh i al de J.J. Rodríguez y Femenías. Així doncs, amb aquest treball es van completar les dades ja existents quant a la morfologia, l’estructura vegetativa i els tetrasporòfits de les tres espècies i es van aportar dades inèdites pel què fa a les estructures reproductores masculines de Fauchea repens, les estructures reproductores femenines i estadis de postfertilització de F. repens, G. furcata i G. microspora comb. nov. Paral·lelament es va detallar la corologia, l’hàbitat i la fenologia de les tres espècies. De l’estudi de F. repens i G. furcata, espècies tipus dels seus gèneres i, en el cas de la primera també de la família, es proposa una correcció de la descripció original de la família Faucheaceae I.M. Strachan, G.W. Saunders & Kraft, així com una nova combinació Gloiocladia microspora comb. nov. per l’espècie anomenada fins aquest estudi Fauchea microspora Bornet ex Rodríguez y Femenías. S’aporta també una iconografia original de dibuixos i fotografies, i una clau de determinació dels tàxons estudiats. Quant a l’estudi ecofisiològic, es van realitzar una sèrie d’experiments de laboratori per tal de determinar els requeriments de llum, temperatura i fotoperíode per el creixement i supervivència de les tres espècies. Així doncs, es van aportar dades inèdites pel què fa al cultiu in vitro de Fauchea repens, Gloiocladia furcata i Gloiocladia microspora comb. nov., que ens van permetre explicar la distribució batimètrica i geogràfica de les tres espècies.
The objective of this work was to study at taxonomic and ecophysiological level, the species of the family Faucheaceae (Rhodymeniales, Rhodophyta) inhabiting in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands: Fauchea repens (C. Agardh) Montagne & Bory in Montagne, Gloiocladia furcata (C. Agardh) J. Agardh and Gloiocladia microspora (Bornet ex Rodríguez y Femenías) Sánchez & Rodríguez-Prieto, comb. nov. The taxonomic study was performed with fresh material collected from the coast of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands, along with a reinvestigation of the herbarium material from several Spanish universities and the original material housed in the C. Agardh Herbarium and in the J.J. Rodríguez y Femenías Herbarium. With this work we completed the data relating to morphological, vegetative and tetrasporophytic characters of the three species and we reported new data relating to the male reproductive structures of Fauchea repens, and to the female reproductive structures and postfertlitzation processes of F. repens, G. furcata and G. microspora comb. nov. Moreover, we give the distribution, habitat and fenology for the three species. Due to the study of F. repens and G. furcata, the type species of their genera and in the matter of F. repens the type of the family; we emend the original defining characteristics of the family Faucheceae I.M. Strachan, G.W. Saunders & Kraft. In addition, we propose a new combination, Gloiocladia microspora comb. nov. for the species currently known as Fauchea microspora Bornet ex Rodríguez y Femenías. All the data are complemented with original draws and photographs, and a taxonomic key for the studied taxa. For the ecophysiological study we performed several experiments of culture in vitro, to determine the light, temperature and photoperiodic respond for development and survival of the three species. Finally, we reported new data for Fauchea repens, Gloiocladia furcata and Gloiocladia microspora comb. nov. in culture, and consequently we have been able to explain the depth and geographical distribution of the three species.
Format: application/pdf
ISBN: 8469002392
Other identifiers: DL Gi.931-2006
http://www.tdx.cat/TDX-0720106-105603
http://hdl.handle.net/10803/7658
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4587
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Ecophysiology
Ecofisiologia
Taxonomy
Taxonomia
Gloiocladia microspora
Gloiocladia fureata
Fauchea repens
Rhodymeniales
Faucheaceae
Rhodophyta
Península Ibèrica
Illes Balears
504 - Ciències del medi ambient
58 - Botànica
Title: Estudi taxonòmic i ecofisiològic dels membres de la família faucheaceae (Rhodymeniales, Rhodophyta) de la Península Ibèrica i de les Illes Balears
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors