Item


Anàlisi del camp d’ones internes en sistemes limnològics petits. Simulacions amb el POM

Aquí hem aplicat el Princeton Ocean Model als embassaments de Sau i Boadella, situats a Catalunya, Espanya. Les simulacions s’han realitzat a l’estació d’estiu, quan la columna d’aigua està estratificada de forma contínua, i sota un règim de brisa amb velocitats de fins a 4 m/s. Basant-nos en aquestes simulacions hem analitzat el camp d’ones internes i comparat els resultats numèrics amb dades experimentals disponibles. El model reprodueix adequadament tots els modes observats en l’espectre de la velocitat i temperatura mesurades i ajuda a identificar els diferents modes. Les simulacions mostren la importància dels modes rotacionals en el camp d’ones internes dels embassaments estratificats. En el període estudiat, el radi de Rossby per l’embassament de Sau és de l’ordre de 100 m, que és varies vegades més petit que la amplitud de l’àrea lacustre de l’embassament, i el número de Rossby és de l’ordre de 0.1, corroborant la importancia de l’efecte de Coriolis.

We applied the Princeton Ocean Model to the Sau and Boadella reservoirs, located in Catalonia, Spain. Simulations were done for the summer season, when the water column is continuously stratified, and under a breeze regime with velocities of up to 4 m/s. Based on these simulations we analyzed the internal wave field and compared the numerical results with available field data. The model adequately reproduces all significant modes observed on the spectra of measured velocity and temperature and helps to identify the different modes. The simulations show the importance of rotational modes for the internal wave field of the stratified reservoirs. Under the studied wind regime, the Rossby radius for the Sau Reservoir is of the order of 100 m, that is, several times smaller than the amplitude of the lacustrine zone of the reservoir, and the Rossby number is of order of 0.1, which corroborates the importance of the Coriolis effect.

Universitat de Girona

Manager: Figueroa Rodríguez, Jesús Manuel
Roget, Elena
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: Forcat Torras, Francesc
Date: 2009 July 28
Abstract: Aquí hem aplicat el Princeton Ocean Model als embassaments de Sau i Boadella, situats a Catalunya, Espanya. Les simulacions s’han realitzat a l’estació d’estiu, quan la columna d’aigua està estratificada de forma contínua, i sota un règim de brisa amb velocitats de fins a 4 m/s. Basant-nos en aquestes simulacions hem analitzat el camp d’ones internes i comparat els resultats numèrics amb dades experimentals disponibles. El model reprodueix adequadament tots els modes observats en l’espectre de la velocitat i temperatura mesurades i ajuda a identificar els diferents modes. Les simulacions mostren la importància dels modes rotacionals en el camp d’ones internes dels embassaments estratificats. En el període estudiat, el radi de Rossby per l’embassament de Sau és de l’ordre de 100 m, que és varies vegades més petit que la amplitud de l’àrea lacustre de l’embassament, i el número de Rossby és de l’ordre de 0.1, corroborant la importancia de l’efecte de Coriolis.
We applied the Princeton Ocean Model to the Sau and Boadella reservoirs, located in Catalonia, Spain. Simulations were done for the summer season, when the water column is continuously stratified, and under a breeze regime with velocities of up to 4 m/s. Based on these simulations we analyzed the internal wave field and compared the numerical results with available field data. The model adequately reproduces all significant modes observed on the spectra of measured velocity and temperature and helps to identify the different modes. The simulations show the importance of rotational modes for the internal wave field of the stratified reservoirs. Under the studied wind regime, the Rossby radius for the Sau Reservoir is of the order of 100 m, that is, several times smaller than the amplitude of the lacustrine zone of the reservoir, and the Rossby number is of order of 0.1, which corroborates the importance of the Coriolis effect.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469368367
Other identifiers: DL Gi.1190-2010
http://www.tdx.cat/TDX-0917110-133842
http://hdl.handle.net/10803/7811
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4630
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Pantano de Boadella
Boadella reservoir
Pantà de Boadella
Pantano de Sau
Sau reservoir
Pantà de Sau
Sistemas estratificados
Stratified systems
Sistemes estratificats
Efecto Coriolis
Coriolis effect
Efecte de Coriolis
Modos rotacionales
Rotational modes
Modes rotacionals
Olas internas
Internal waves
Ones internes
POM
Princeton Ocean Model
53 - Física
Title: Anàlisi del camp d’ones internes en sistemes limnològics petits. Simulacions amb el POM
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors