Item


Desenvolupament i caracterització d’aliatges de base ferro produïts per aliatge mecànic i solidificació ràpida

L’objectiu general d’aquest treball és l’obtenció de nous materials nanoestructurats magnètics tous produïts mitjançant la tècnica de l’aliatge mecànic. Forma part d’un projecte més ampli de desenvolupament d’aquests tipus d’aliatges amb altres tècniques, com les de solidificació ràpida, i la seva posterior molturació i compactació per a l’aplicació a la indústria pulverimetal·lúrgica. Aquests materials tindran una estructura amorfa i/o nanocristal·lina que comportarà una millora de les seves propietats magnètiques. Els objectius particulars d’aquest treball són: - Síntesi d’aliatges de Fe-Ni-Zr-B-(Co), Fe-Nb-B-(Cu), i Fe-Ni-Nb-B mitjançant aliatge mecànic. Es parteix de precursors cristal·lins i es tracta d’obtenir un aliatge bàsicament nanocristal·lí. En concret, es pretén obtenir aliatges: ·Amb una alta estabilitat tèrmica que afavoreixi posteriors estudis de consolidació. ·Amb la presència de nanocristalls de reduïdes dimensions o d’una fase amorfa que permeti posteriors tractaments tèrmics per a produir aliatges de nanoestructura controlada. -Comparació entre les mostres produïdes per aliatge mecànic amb diferents micromolins de les mostres Fe-Nb-B. Els micromolins utilitzats són un P7 i un SPEX 8000 -Estudi de la influència dels diferents precursors i de la quantitat relativa dels mateixos que s’ha utilitzat per a cada mostra, concretament: ·La substitució en els aliatges de Fe-Nb-B de Fe per Ni, tot i que interessa que els aliatges tinguin una alta quantitat de ferro perquè tingui millors propietats magnètiques. ·La substitució en els aliatges de Fe-Ni-Zr-B de Fe per Co. ·La inclusió de Cu en les mostres Fe-Nb-B ·La comparació entre els aliatges amb Nb i amb Ni-Zr -Modelització del comportament termodinàmic d’equilibri dels compostos Fe-Nb-B, mitjançant software de minimització de l’energia lliure dels diferents elements. S’han utilitzat una sèrie de tècniques analítiques per a avaluar l’estabilitat tèrmica i realitzar la caracterització estructural dels aliatges obtinguts. Anàlisi de l’estabilitat tèrmica mitjançant anàlisi calorimètrica diferencial (DSC) i termogravimetria (TG). També s’analitzarà la cinètica de cristal·lització mitjançant tractaments isotèrmics i dinàmics. -Anàlisi morfològic de les diferents mostres per microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i caracterització estructural de les diferents fases presents i de les diferents microestructures obtingudes mitjançant difracció de raigs X XRD)i microscòpia electrònica de transmissió(TEM). S’identificaran les diferents fases presents i es calcularan els diferents paràmetres de cel·la, així com la dimensió de les microestructures. L’anàlisi microestructural es complementarà amb algunes mesures ’espectroscòpia Mössbauer de transmissió (TMS)

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: González Gasch, Àlex
Date: 2006 April 7
Abstract: L’objectiu general d’aquest treball és l’obtenció de nous materials nanoestructurats magnètics tous produïts mitjançant la tècnica de l’aliatge mecànic. Forma part d’un projecte més ampli de desenvolupament d’aquests tipus d’aliatges amb altres tècniques, com les de solidificació ràpida, i la seva posterior molturació i compactació per a l’aplicació a la indústria pulverimetal·lúrgica. Aquests materials tindran una estructura amorfa i/o nanocristal·lina que comportarà una millora de les seves propietats magnètiques. Els objectius particulars d’aquest treball són: - Síntesi d’aliatges de Fe-Ni-Zr-B-(Co), Fe-Nb-B-(Cu), i Fe-Ni-Nb-B mitjançant aliatge mecànic. Es parteix de precursors cristal·lins i es tracta d’obtenir un aliatge bàsicament nanocristal·lí. En concret, es pretén obtenir aliatges: ·Amb una alta estabilitat tèrmica que afavoreixi posteriors estudis de consolidació. ·Amb la presència de nanocristalls de reduïdes dimensions o d’una fase amorfa que permeti posteriors tractaments tèrmics per a produir aliatges de nanoestructura controlada. -Comparació entre les mostres produïdes per aliatge mecànic amb diferents micromolins de les mostres Fe-Nb-B. Els micromolins utilitzats són un P7 i un SPEX 8000 -Estudi de la influència dels diferents precursors i de la quantitat relativa dels mateixos que s’ha utilitzat per a cada mostra, concretament: ·La substitució en els aliatges de Fe-Nb-B de Fe per Ni, tot i que interessa que els aliatges tinguin una alta quantitat de ferro perquè tingui millors propietats magnètiques. ·La substitució en els aliatges de Fe-Ni-Zr-B de Fe per Co. ·La inclusió de Cu en les mostres Fe-Nb-B ·La comparació entre els aliatges amb Nb i amb Ni-Zr -Modelització del comportament termodinàmic d’equilibri dels compostos Fe-Nb-B, mitjançant software de minimització de l’energia lliure dels diferents elements. S’han utilitzat una sèrie de tècniques analítiques per a avaluar l’estabilitat tèrmica i realitzar la caracterització estructural dels aliatges obtinguts. Anàlisi de l’estabilitat tèrmica mitjançant anàlisi calorimètrica diferencial (DSC) i termogravimetria (TG). També s’analitzarà la cinètica de cristal·lització mitjançant tractaments isotèrmics i dinàmics. -Anàlisi morfològic de les diferents mostres per microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i caracterització estructural de les diferents fases presents i de les diferents microestructures obtingudes mitjançant difracció de raigs X XRD)i microscòpia electrònica de transmissió(TEM). S’identificaran les diferents fases presents i es calcularan els diferents paràmetres de cel·la, així com la dimensió de les microestructures. L’anàlisi microestructural es complementarà amb algunes mesures ’espectroscòpia Mössbauer de transmissió (TMS)
Format: application/pdf
ISBN: 9788469063396
Other identifiers: DL Gi.423-2007
http://www.tdx.cat/TDX-0411107-112906
http://hdl.handle.net/10803/7808
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4634
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Molturación de cintas
Milling
Molturació de cintes
Difracción por rayos-X
X-ray diffraction
Difracció raigs X
Thermodynamics modelling
Modelización termodinámica
Modelització termodinàmica
Análisis térmica
Thermic analysis
Anàlisi tèrmic
Mechanic alloy
Aleación mecánica
Aliatge mecànic
536 - Calor. Termodinàmica
Title: Desenvolupament i caracterització d’aliatges de base ferro produïts per aliatge mecànic i solidificació ràpida
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors