Item


El procés migratori gambià a comarques: el cas de Banyoles, Olot i Salt

Els assentaments de gambians, tal com succeeix amb la majoria dels assentaments d’immigrats, tendeixen a la concentració en zones determinades. Per aquest motiu, aquesta tesi se centra en les comarques de Girona, perquè és on s’hi troba l’índex més alt d’aquesta població de tot l’Estat espanyol i es posa el focus d’atenció als municipis de la demarcació que acullen més gambians, concretament Banyoles, Olot i Salt. De la mateixa manera, aquesta tesi vol introduir específicament el grup ètnic soninké o sarahule, bàsicament perquè a la demarcació de Girona és l’ètnia majoritària. Abans d’ubicar els assentaments, ens endinsem en el context d’origen dels immigrats gambians, posant èmfasi especial en l’escolarització a Gambia i també en les migracions soninké. Un cop analitzem els assentaments, ens aproximem a les trajectòries migratòries gambianes, així com en les estratègies que s’utilizen per portar a terme el projecte migratori, l’accés als canals d’informació sobre l’existència de diferents destins on hi ha oportunitats de treball, etc. Ens aproximem també a la integració dels immigrats gambians a la demarcació de Girona fent una aproximació de la inserció d’aquest col·lectiu en la societat de destí, abordant diferents vessants de la seva integració laboral, espaial, entre d’altres. Una integració que dependrà tant del resultat de la voluntat individual de cada immigrant, com també dels serveis que possibilitin la integració, així com de l’accés als propis mecanismes d’integració que té la nostra societat (accés al treball, a un habitatge, etc.) Molts dels immigrats gambians instal·lats a les comarques gironines tenen i han tingut fills i filles, podent parlar, per tant, d’una "segona generació" de gambians. Es fa una aproximació als fills i filles d’aquest col·lectiu introduint-nos en la socialització d’aquests nens i nenes, en els valors dels pares i mares en relació amb l’educació dels seus fills i filles, als canvis en l’estructura familiar un cop realitzat l’assentament en el país de destí i en les relacions de la familia amb amics i parents del mateix grup ètnic. Es fa una anàlisi de la situació escolar dels tres municipis d’estudi, analitzant la distribució d’alumnat d’origen estranger en aquests municipis, així com les estratègies educatives dels mestres que escolaritzen alumnat d’origen gambià. Es posa èmfasi especial en una estratègia bastant seguida pel col·lectiu gambià, fonamentalment d’ètnia sarahule, que ha estat la d’enviar els fills i filles a Gàmbia per temporades lllargues.

Gambian settlements, like the majority of immigrant settlements tend to be concentrated in certain determined areas. This study is centred on the province of Girona for this very reason, and because it is where the highest number of this group of people are to be found. This focuses special attention on three towns within the Girona province which have large numbers of Gambians, Banyoles, Olot and Salt. At the same time this thesis concerns the Soninke or Sarahole group because it is the largest ethnic group in the province of Girona. After analysing the context of origin of these immigrants (placing special emphasis in the schooling in Gambia), we investigate the migratory strategies of the Gambian immigrants as well as the strategies which they use to undertake their migratory project, such as the social networks which the migrants use, access to information channels about different destinations where there are work opportunities, etc. We also look at the integration of Gambian immigrants in the country of settlement. In short, an approximation is made as to the insertion of this collective into the society of the country of destination, and covering the different aspects of their integration: work, religion and spatial relationships among others. Many of these immigrants have, and have had children, and therefore a "second generation" of Gambians can now be referred to. This thesis focuses special attention on the lives of the children within this collective; investigating their socialisation, the values of their parents in the upbringing of their children, the changes of family structure once settlement has been established in the country of destination, the relationships of the family with friends and parents of the same ethnic group and their schooling in the Girona province. Emphasis is placed on a strategy followed by the Gambian collective, mainly the Sarahole ethnic group, which is that of sending children to Gambia for long periods of time.

Universitat de Girona

Manager: Marquès, Salomó
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Farjas i Bonet, Anna
Date: 2002 April 29
Abstract: Els assentaments de gambians, tal com succeeix amb la majoria dels assentaments d’immigrats, tendeixen a la concentració en zones determinades. Per aquest motiu, aquesta tesi se centra en les comarques de Girona, perquè és on s’hi troba l’índex més alt d’aquesta població de tot l’Estat espanyol i es posa el focus d’atenció als municipis de la demarcació que acullen més gambians, concretament Banyoles, Olot i Salt. De la mateixa manera, aquesta tesi vol introduir específicament el grup ètnic soninké o sarahule, bàsicament perquè a la demarcació de Girona és l’ètnia majoritària. Abans d’ubicar els assentaments, ens endinsem en el context d’origen dels immigrats gambians, posant èmfasi especial en l’escolarització a Gambia i també en les migracions soninké. Un cop analitzem els assentaments, ens aproximem a les trajectòries migratòries gambianes, així com en les estratègies que s’utilizen per portar a terme el projecte migratori, l’accés als canals d’informació sobre l’existència de diferents destins on hi ha oportunitats de treball, etc. Ens aproximem també a la integració dels immigrats gambians a la demarcació de Girona fent una aproximació de la inserció d’aquest col·lectiu en la societat de destí, abordant diferents vessants de la seva integració laboral, espaial, entre d’altres. Una integració que dependrà tant del resultat de la voluntat individual de cada immigrant, com també dels serveis que possibilitin la integració, així com de l’accés als propis mecanismes d’integració que té la nostra societat (accés al treball, a un habitatge, etc.) Molts dels immigrats gambians instal·lats a les comarques gironines tenen i han tingut fills i filles, podent parlar, per tant, d’una "segona generació" de gambians. Es fa una aproximació als fills i filles d’aquest col·lectiu introduint-nos en la socialització d’aquests nens i nenes, en els valors dels pares i mares en relació amb l’educació dels seus fills i filles, als canvis en l’estructura familiar un cop realitzat l’assentament en el país de destí i en les relacions de la familia amb amics i parents del mateix grup ètnic. Es fa una anàlisi de la situació escolar dels tres municipis d’estudi, analitzant la distribució d’alumnat d’origen estranger en aquests municipis, així com les estratègies educatives dels mestres que escolaritzen alumnat d’origen gambià. Es posa èmfasi especial en una estratègia bastant seguida pel col·lectiu gambià, fonamentalment d’ètnia sarahule, que ha estat la d’enviar els fills i filles a Gàmbia per temporades lllargues.
Gambian settlements, like the majority of immigrant settlements tend to be concentrated in certain determined areas. This study is centred on the province of Girona for this very reason, and because it is where the highest number of this group of people are to be found. This focuses special attention on three towns within the Girona province which have large numbers of Gambians, Banyoles, Olot and Salt. At the same time this thesis concerns the Soninke or Sarahole group because it is the largest ethnic group in the province of Girona. After analysing the context of origin of these immigrants (placing special emphasis in the schooling in Gambia), we investigate the migratory strategies of the Gambian immigrants as well as the strategies which they use to undertake their migratory project, such as the social networks which the migrants use, access to information channels about different destinations where there are work opportunities, etc. We also look at the integration of Gambian immigrants in the country of settlement. In short, an approximation is made as to the insertion of this collective into the society of the country of destination, and covering the different aspects of their integration: work, religion and spatial relationships among others. Many of these immigrants have, and have had children, and therefore a "second generation" of Gambians can now be referred to. This thesis focuses special attention on the lives of the children within this collective; investigating their socialisation, the values of their parents in the upbringing of their children, the changes of family structure once settlement has been established in the country of destination, the relationships of the family with friends and parents of the same ethnic group and their schooling in the Girona province. Emphasis is placed on a strategy followed by the Gambian collective, mainly the Sarahole ethnic group, which is that of sending children to Gambia for long periods of time.
Format: application/pdf
ISBN: 8468913391
Other identifiers: DL Gi.335-2005
http://www.tdx.cat/TDX-0218105-123458
http://hdl.handle.net/10803/7969
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4650
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Socialisation
Intercultural education
Integration
Socialización
Socialització
Integració
Integración
Escolarización gambiana
Retorno
Escolarització gambiana
Retorn
Educació intercultural
Educación intercultural
Return
Gambian schooling
32 - Política
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: El procés migratori gambià a comarques: el cas de Banyoles, Olot i Salt
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors