Item


L’educació per a la salut a l’escola i el paper del professorat

L’escola és un dels diferents àmbits de l’Educació per a la Salut. Hi ha un ampli reconeixement de la contribució de l’escola en la promoció i la prevenció de la salut entre els escolars, així com també del paper que hi té el professorat. L’objectiu general de la recerca és: mesurar el nivell de coneixement i el paper que assumeix el professorat de les escoles de Girona amb relació al programa d’educació per a la salut a l’escola. S’ha utilitzat una metodologia quantitativa, descriptiva. La població objecte de l’estudi és el professorat de bàsica i primària de les escoles públiques i privades de la ciutat de Girona. S’ha seleccionat una mostra representativa utilitzant un mostreig aleatori per conglomerats, resultant seleccionades 8 escoles i 98 professors. Per obtenir la informació s’ha utilitzat el mètode de l’enquesta, utilitzant un qüestionari en el que s’avaluen 60 variables i es presenta amb 24 ítems. Es constata que el programa d’educació per a la salut a l’escola és a hores d’ara poc conegut pel 52,7% de la població estudiada. El 59,2% manifesten tenir poca preparació per tractar temes de la salut a classe. El 20% afirma haver tractat aspectes de salut com a activitats complementàries d’algunes assignatures, en l’etapa de formació inicial. Tot i això la majoria tracta temes de salut en la seva activitat docent i contesta a les qüestions que es plantegen. Consideren la importància del professor en el programa tant per l’edat dels escolars com pel fet de ser transmissors d’informació, en canvi no veuen tant clar el paper exemplar del professor a l’escola. S’observen diferències entre els homes i les dones, així com també entre els grups d’edat, en especial els de 31 a 40 anys. A hores d’ara no està garantida una formació bàsica en temes de salut en els futurs professors de les diferents especialitats.

The school is one of the different branches of the Health Education. There is a large knowledge about the contribution of the school to the promotion and prevention of the health between the students, as well as the role the professors have. The general objective of the research is to measure the level taken by of knowledge and the role of the professors of the schools in Girona related to health education in the school. A quantitative and descriptive methodology has been used. The population studied is the primary education professors in public and private schools of Girona. Sample has been selected using a randomized grouped sampling. The result has been the selection of 8 schools and 98 professors. The study demonstrates that the health education program in the school is nowadays little known by the 52,7% of the population analyzed. Fifty-nine point two percent of the population analyzed believes that they do not have enough preparation to talk about health in the class. Twenty percent of individuals noted, they explained about health as complementary activities, in the initial formation period. Even thought the majority explain subjects in their teaching task and answer the questions asked.

Universitat de Girona

Manager: Jiménez Martínez, Paco
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Juvinyà Canal, Dolors
Date: 1997 July 9
Abstract: L’escola és un dels diferents àmbits de l’Educació per a la Salut. Hi ha un ampli reconeixement de la contribució de l’escola en la promoció i la prevenció de la salut entre els escolars, així com també del paper que hi té el professorat. L’objectiu general de la recerca és: mesurar el nivell de coneixement i el paper que assumeix el professorat de les escoles de Girona amb relació al programa d’educació per a la salut a l’escola. S’ha utilitzat una metodologia quantitativa, descriptiva. La població objecte de l’estudi és el professorat de bàsica i primària de les escoles públiques i privades de la ciutat de Girona. S’ha seleccionat una mostra representativa utilitzant un mostreig aleatori per conglomerats, resultant seleccionades 8 escoles i 98 professors. Per obtenir la informació s’ha utilitzat el mètode de l’enquesta, utilitzant un qüestionari en el que s’avaluen 60 variables i es presenta amb 24 ítems. Es constata que el programa d’educació per a la salut a l’escola és a hores d’ara poc conegut pel 52,7% de la població estudiada. El 59,2% manifesten tenir poca preparació per tractar temes de la salut a classe. El 20% afirma haver tractat aspectes de salut com a activitats complementàries d’algunes assignatures, en l’etapa de formació inicial. Tot i això la majoria tracta temes de salut en la seva activitat docent i contesta a les qüestions que es plantegen. Consideren la importància del professor en el programa tant per l’edat dels escolars com pel fet de ser transmissors d’informació, en canvi no veuen tant clar el paper exemplar del professor a l’escola. S’observen diferències entre els homes i les dones, així com també entre els grups d’edat, en especial els de 31 a 40 anys. A hores d’ara no està garantida una formació bàsica en temes de salut en els futurs professors de les diferents especialitats.
The school is one of the different branches of the Health Education. There is a large knowledge about the contribution of the school to the promotion and prevention of the health between the students, as well as the role the professors have. The general objective of the research is to measure the level taken by of knowledge and the role of the professors of the schools in Girona related to health education in the school. A quantitative and descriptive methodology has been used. The population studied is the primary education professors in public and private schools of Girona. Sample has been selected using a randomized grouped sampling. The result has been the selection of 8 schools and 98 professors. The study demonstrates that the health education program in the school is nowadays little known by the 52,7% of the population analyzed. Fifty-nine point two percent of the population analyzed believes that they do not have enough preparation to talk about health in the class. Twenty percent of individuals noted, they explained about health as complementary activities, in the initial formation period. Even thought the majority explain subjects in their teaching task and answer the questions asked.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469153895
Other identifiers: DL Gi.938-2008
http://www.tdx.cat/TDX-0613108-113903
http://hdl.handle.net/10803/7981
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4658
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Schools
Escuelas
Escoles
Hygiene
Higiene
Higiene
Health
Salud
Health education
Salut
Educació sanitària
Educación sanitaria
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: L’educació per a la salut a l’escola i el paper del professorat
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors